Pytania i odpowiedzi: Jak firma Molly Moon korzysta z narzędzi do analizy danych


Firma Molly Moon ma dużą lokalną renomę. Jest dobrze prosperującym producentem lodów uwielbianych przez klientów. Ma osiem lodziarni na terenie miasta Seattle w stanie Washington. Jej misją jest ulepszanie świata. Denise Brown kieruje działem finansowym firmy Molly Moon i ponosi największą odpowiedzialność za zagwarantowanie, że realizacja wartości jej organizacji idzie w parze z odpowiednim poziomem zysków.

„Wykonuję dla firmy wszystkie prace związane z przetwarzaniem danych i księgowością”. Zdaniem Denise jej firma robi wszystko, aby być „najlepszym pracodawcą w swojej branży”, nieustannie nagradzając pracowników, traktując ich we właściwy sposób i aktywnie uczestnicząc życiu w lokalnej społeczności.

Czy firma może działać w sposób odpowiedzialny ekologicznie i społecznie, a mimo to generować również zyski? Zapytaliśmy Denise, jak udaje się to połączyć firmie Molly Moon i w jaki sposób korzysta z analizy danych, aby realizować swoje cele.

P: Misją Twojej firmy jest ulepszanie świata — krok po kroku, łyżeczka po łyżeczce. Możesz podać przykłady takich działań i opowiedzieć, jak analiza danych ułatwia realizację tej misji?

O: Staramy się wywierać pozytywny wpływ na całą społeczność. Współpracujemy z organizacjami opiekującymi się bezdomnymi i rodzinami potrzebujące wsparcia, walczymy o sprawiedliwość społeczną i jesteśmy aktywni politycznie. Ponadto od samego początku wszystkie odpady wychodzące z firmy Molly Moon nadawały się do ponownego przetworzenia, a naszych dostawców zawsze szukamy na rynku lokalnym. Od początku działalności wszyscy nasi pracownicy otrzymywali godziwe płace oraz ubezpieczenie zdrowotne w przypadku osób pracujących ponad 20 godzin tygodniowo. Oprócz tego wypłacamy dodatki, które ułatwiają pracownikom utrzymanie się w Seattle.

To wszystko zostało zaplanowane od samego początku, a nie dopiero po osiągnięciu sukcesu rynkowego. Właścicielka naszej firmy prawdopodobnie zajęłaby się czymś innym, gdyby to przedsięwzięcie nie pozwoliło na tak szerokie działania. Ta wizja stanowiła fundament dla rozpoczęcia naszej działalności.

Tchnij życie w swoje dane

Dowiedz się, jak tworzyć bogatą i przekonującą narrację, doskonale odzwierciedlającą dane.

Pobierz bezpłatny e-book

P: Zajmujesz się w firmie analizą danych i finansami. Jaki wpływ miała misja Twojej organizacji na Twoją rolę?

O: W mojej wcześniejszej pracy w finansach głównym czynnikiem decydującym o podejmowanych decyzjach był zysk. Celem zawsze było zwiększenie sprzedaży, obniżenie kosztów i dotarcie do klientów. W firmie Molly Moon te kwestie są też istotne, ale równie ważny jest wpływ naszej działalności na społeczność i środowisko. Staramy się zwiększyć zadowolenie pracowników, klientów i mieszkańców. Wspieramy naszą społeczność. Chcemy, aby nasza marka była postrzegana nie tylko jako produkt, ale również aby była kojarzona z misją naszej firmy.

P: Skąd wiesz, czy Wasza misja czynienia dobra się sprawdza?

O: Wiem o tym od naszych klientów i całej społeczności. Nasi pracownicy czują, że biorą udział w szerszym planie. Prowadzimy wiele programów umożliwiających im bardziej bezpośrednie uczestnictwo. Na przykład pod koniec roku przeznaczamy określony procent naszego budżetu na cele dobroczynne i pracownicy głosują, na co chcą przeznaczyć te pieniądze. Około 95% naszych pracowników ofiarowuje datki ze swoich wypłat na ten fundusz. Niezależnie od tego firma również wpłaca do niego środki.

P: Jaką rolę w wypełnianiu misji „czynienia dobra” Waszej firmy odgrywa analiza danych?

O: Na podstawie danych określamy nasze oczekiwania dotyczące sprzedaży, budżet płacowy i koszty składników naszych produktów. Analiza danych pozwala nam dokładnie ustalić, jakie środki będziemy w stanie przekazać na rzecz społeczności w ciągu całego roku i jak je najefektywniej rozdysponować. Bez odpowiednich narzędzi do analizy danych błądzilibyśmy po omacku.

P: Czy bez analitycznego potwierdzenia skuteczności tego typu korzyści pozapłacowych zdecydowalibyście się je zaoferować pracownikom? Mam tu myśli bezpłatną opiekę medyczną i płatne urlopy.

O: Sądzę, że nie moglibyśmy sobie na to pozwolić. Koszty z nimi związane stanowią większość naszych wydatków. Gdybyśmy nie mogli dokładnie ustalić swoich celów oraz odpowiedniego budżetu, te wszystkie działania nie byłyby możliwe w tak szerokim zakresie. Wszystkie tego typu decyzje są oparte na analizie danych. Dzięki niej wiemy, na co może sobie pozwolić nasza firma.

Nasz oryginalny plan biznesowy został opracowany przez właścicielkę firmy. Został on oparty na założeniu, aby dać ludziom dobrą pracę z szerokimi korzyściami pozapłacowymi. Od samego początku właścicielka firmy chciała mieć pewność, że to wszystko jest oparte na solidnych podstawach.

sformatowany nagłówek — tekst alternatywny

P: Czy udostępniasz analizy danych w obrębie całej organizacji?

O: Tak. Na szczeblu kierowniczym wszystkie analizy są jawne. Dane finansowe i operacyjne są w pełni dostępne dla naszych menedżerów. Dzięki nim mogą oni podejmować lepsze decyzje. Dostęp do tych informacji jest także dla nich pomocny w ich rozwoju zawodowym. Szeregowym pracownikom udostępniamy niektóre analizy, na przykład informacje dotyczące realizacji naszych celów, zadowolenia pracowników i popularności poszczególnych smaków lodów. Wybieramy więc dla nich te informacje, które mogą być bardziej przydatne na poziomie lodziarni.

Istotnym aspektem przetwarzania danych jest możliwość tworzenia ich atrakcyjnych wizualizacji, którą są przystępne dla osób niepracujących na co dzień z liczbami. Przedstawianie danych w przystępny sposób, na przykład przy użyciu wykresu słupkowego, kołowego lub liniowego, ułatwia ich zrozumienie i sprawia, że dane są naprawdę bardzo pomocne dla docelowych odbiorców. Mamy niewielkie biuro. Dobrze jest być tuż obok zespołu operacyjnego, który wie, jak należy zaprezentować dane menedżerom lodziarni, menedżerom kuchni i menedżerom sal, którzy będą je wyświetlać i z nich korzystać.

P: Jakiego typu dane powinny być śledzone przez małą firmę, która pragnie generować zyski, a jednocześnie prowadzić działalność w sposób odpowiedzialny społecznie i ekologicznie?

O: Sądzę, że największe znaczenie ma tutaj monitorowanie zadowolenia pracowników i klientów oraz produktywności, a w drugiej kolejności dynamiki sprzedaży. Niektórych tego typu danych nie można zmierzyć tak dokładnie jak sprzedaży i kosztów płac czy zysków generowanych przez określone smaki lodów, od nich jednak należy zacząć.

P: Ulepszanie świata to atrakcyjne hasło, łatwiej jednak je zapisać niż realizować. Czy taka właśnie powinna być misja każdej małej firmy?

O: Nasza misja ma dla nas dużą wartość. Dla małych firm działalność dobroczynna na rzecz społeczności lokalnej po prostu się opłaca. Na początku takie działania wydają się trudne, jednak w dłuższej perspektywie misja robienia czegoś więcej niż tylko prowadzenie działalności gospodarczej, wspieranie pracowników i klientów, którzy tego potrzebują, zwraca się wielokrotnie.

Firma, która na pierwszym miejscu stawia swoje wartości, osiągnie większy sukces, ponieważ tego typu misja przynosi różnorodne korzyści, które przewyższają związane z nią koszty.

Powiązane produkty

Laptop Surface z widocznym na nim programem Word

Zacznij pracę z platformą Microsoft 365

To znajomy pakiet Office oraz narzędzia ułatwiające współpracę, pozwalające pracować wydajniej w dowolnym miejscu i czasie.

Kup teraz