Usługa Azure Information Protection dla usługi Office 365

Ochrona danych firmowych przez umożliwienie lepiej zabezpieczonego dostępu do zasobów firmy i zapewnienie bezpiecznego udostępniania informacji poufnych w ramach organizacji oraz poza nią.

{O365WARMMonthSubAnn|price}

za użytkownika/miesiąc

zobowiązanie roczne

Lub wypróbuj bezpłatnie teraz

Cena nie uwzględnia podatku VAT.
Monitor przedstawiający pocztę e-mail zaszyfrowaną przy użyciu usługi Microsoft Azure Rights Management.
Dwie kobiety patrzące na ekran laptopa

Ochrona informacji przed nieautoryzowanym dostępem — wewnętrznym i zewnętrznym

Usługa Azure Information Protection dla usługi Office 365 to zaawansowane, oparte na zasadach rozwiązanie dla przedsiębiorstw ułatwiające ochronę cennych informacji niezależnie od tego, komu są udostępniane. Za {O365WARMMonthSubAnn|price} na użytkownika miesięcznie otrzymujesz funkcje ochrony, takie jak Nie przesyłaj dalej i Poufna wiadomość służbowa, jak również Szyfrowanie wiadomości usługi Office 365 pozwalające na wysyłanie zaszyfrowanych wiadomości e-mail do wszystkich!

Mężczyzna pracujący w programie Outlook na laptopie Microsoft Surface Book

Łatwe wymuszanie zasad w celu zwiększenia bezpieczeństwa danych

Zarówno Azure Information Protection dla usługi Office 365, jak i Szyfrowanie wiadomości usługi Office 365, są oparte na zasadach i zostały zaprojektowane z myślą o współdziałaniu z aparatem reguł transportu programu Exchange. Oznacza to, że usługa Azure Information Protection dla usługi Office 365 pozwala na łatwe konfigurowanie złożonych ograniczeń zasad za pomocą jednej akcji.

Mężczyzna pracujący w programie Outlook na laptopie Microsoft Surface Book
Pięć osób we wspólnym środowisku pracy używa komputerów stacjonarnych lub rozmawia ze sobą.

Proste i wygodne zarządzanie komunikacją

Usługa Azure Information Protection dla usługi Office 365 została opracowana z myślą o działaniu przy wielu obciążeniach, takich jak program Exchange, program SharePoint i dokumenty pakietu Office. Ułatwia ona ustawianie ograniczeń i udzielanie uprawnień. Szyfrowanie wiadomości usługi Office 365 udostępnia nowoczesny, łatwy w obsłudze interfejs użytkownika.

Usługa Azure Information Protection dla usługi Office 365 zawiera następujące składniki:

Usługa Azure Information Protection dla usługi Office 365 (AIP)

Chroń dane w różnych obciążeniach, takich jak program SharePoint, program Exchange i dokumenty pakietu Office, łatwo stosując zarządzanie prawami do informacji w celu konfigurowania reguł uprawnień na podstawie zasad.
 • Pomóż chronić wiadomości e-mail przed nieautoryzowanym dostępem, stosując różne opcje usługi AIP do wiadomości e-mail.
 • Zwiększ bezpieczeństwo bibliotek programu SharePoint przez konfigurowanie odpowiednich uprawnień przy użyciu usługi AIP.
 • Informacje w trybie online lub offline są bezpieczne, ponieważ pliki są chronione niezależnie od tego, czy są wyświetlane przy użyciu aplikacji Office Online, czy pobierane na komputer lokalny.
 • Bezproblemowa integracja ze wszystkimi dokumentami pakietu Office pomaga chronić własność intelektualną organizacji.
 • Stosuj niestandardowe szablony oparte na potrzebach biznesowych oprócz korzystania z domyślnych szablonów ochrony.

Szyfrowanie wiadomości usługi Office 365

Udostępniaj chronione wiadomości e-mail dowolnej osobie w obrębie organizacji lub spoza niej
 • Udostępnij silne, zautomatyzowane szyfrowanie w ramach ekonomicznej infrastruktury.
 • Łatwo zarządzaj poufnymi danymi przy użyciu reguł transportu programu Exchange z jedną akcją.
 • Bezproblemowo odszyfrowywuj i czytaj zaszyfrowaną pocztę e-mail — nie musisz w tym celu instalować oprogramowania klienckiego.
 • Wysyłaj wiadomości szyfrowane i objęte ochroną praw do osób w organizacji i poza nią (z uwzględnieniem użytkowników usługi Office 365, aplikacji poczty e-mail spoza usługi Office 365 i internetowych usług poczty e-mail, takich jak Gmail.com i Outlook.com).

Często zadawane pytania

Pokaż wszystko

Usługi Active Directory Rights Management (ADRMS) były dostępne przez wiele lat jako lokalne rozwiązanie dla klientów do ochrony dokumentów pakietu Office. Azure Information Protection dla usługi Office 365 to rozwiązanie oparte na chmurze służące do zapewniania porównywalnego poziomu ochrony klientom korzystającym z usługi Office 365.

Usługę Azure Information Protection dla usługi Office 365 można kupić w cenie {O365WARMMonthSubAnn|price} za użytkownika na miesiąc w następujących kanałach:

 • Bezpośrednio od firmy Microsoft
 • Od partnera pełniącego funkcję doradcy
 • Razem z licencją Enterprise Agreement
 • Syndykacja

Usługa Azure Information Protection dla usługi Office 365 jest dostępna w ramach planów usługi Office 365 Enterprise E3 i E4. Można ją również kupić jako usługę autonomiczną w ramach tych planów: Office 365 Enterprise E1, Office 365 Enterprise K1, Exchange Online — plan 1, Exchange Online — plan 2 i Exchange Online Kiosk.

Wymagania dotyczące korzystania z Szyfrowania wiadomości usługi Office 365 są następujące:

 • Jeśli używasz usługi Office 365, musisz korzystać z najnowszej (Wave 15) wersji usługi Exchange Online.
 • Jeśli używasz lokalnych skrzynek pocztowych, musisz korzystać z usługi Exchange Online Protection lub hybrydowego przepływu poczty e-mail.

Uwaga: klienci używający rozwiązania Forefront Online Protection dla programu Exchange (FOPE) nie mogą korzystać z nowej usługi szyfrowania, dopóki nie przejdą na usługę Exchange Online Protection.

Wszystkich klientów korzystających z usługi Exchange Hosted Encryption będziemy uaktualniać do nowej oferty Szyfrowanie wiadomości usługi Office 365. Jeśli masz już subskrypcję usługi Azure Information Protection dla usługi Office 365, domyślnie otrzymasz usługę szyfrowania, ponieważ Szyfrowanie wiadomości usługi Office 365 jest dołączone do usługi Azure Information Protection dla usługi Office 365. Aby uzyskać więcej informacji, odwiedź stronę www.getencryption.com.