Nowoczesne narzędzia do łączenia i angażowania pracowników produkcyjnych

Zwiększ możliwości pracowników produkcyjnych w różnych branżach dzięki właściwemu zastosowaniu odpowiednich narzędzi i kluczowych możliwości usługi Office 365.

Zobacz cennik

Zapewnij pracownikom produkcyjnym najlepsze środowisko pracy

Udostępnienie pracownikom produkcyjnym łatwych w obsłudze narzędzi jest kluczowym czynnikiem zapewniającym przewagę konkurencyjną w konkretnej branży lub lokalizacji. Zwiększ możliwości swoich pracowników, ułatwiając im komunikowanie się, zarządzanie swoim życiem zawodowym, uczestniczenie w szkoleniach i dzielenie się pomysłami oraz wiedzą.

Sprzedawca korzystający z tabletu

Handel detaliczny

Spędzaj więcej czasu z klientami, zamiast marnować go na tworzenie planów i zadań oraz zarządzanie nimi.

Udostępniaj swoim pracownikom produkcyjnym inteligentniejsze, prostsze narzędzia umożliwiające wyświetlanie planów, zamienianie zmian, składanie próśb o wolne dni oraz zarządzanie zadaniami i upraszczające dzień pracy.

Połącz sklepy i pracowników z informacjami, których potrzebują, aby móc jak najlepiej wykonywać swoją pracę. Mogą to być na przykład oferty promocyjne, firmowe anonse lub trendy sprzedaży i wnioski dostarczane w czasie rzeczywistym.

Pomagaj nowym pracownikom i wdrażaj ich, dostarczając im przygotowane specjalnie dla nich materiały szkoleniowe i bezproblemowo planując ich początkowe obowiązki.

Chroń informacje o klientach, śledź i kontroluj dostęp do danych oraz zarządzaj z jednego miejsca cyfrowymi tożsamościami swoich pracowników.

Personel hotelu korzystający z tabletów

Hotelarstwo

Zadbaj o dobre samopoczucie gości, udostępniając pracownikom obsługi proste narzędzia, dzięki którym będą mogli pozostawać w kontakcie i na bieżąco śledzić swoje plany i aktywność gości.

Usprawnij zarządzanie operacjami i majątkiem, ułatwiając kierownikom przypisywanie zadań, rozdzielanie zleceń pracy i zarządzanie dziennymi kosztami utrzymania koniecznymi do spełniania oczekiwań gości.

Uzgadniaj szczegóły i utrzymuj łączność z organizacją, aby zapewnić, że nawet w najbardziej pracowitych okresach najwyższym priorytetem dla Twoich pracowników pozostanie zadowolenie gości.

Zapewnij narzędzia i możliwości szybkiego szkolenia i przygotowywania sezonowych oraz nowych pracowników.

Udostępniaj cyfrowe tożsamości w organizacji i kontroluj dostęp do informacji dotyczących gości, majątku i firmy oraz zarządzaj nimi.

Robot przemysłowy

Produkcja

Uprość zarządzanie planami i wyrównywanie umiejętności w nawet najbardziej złożonych systemach i operacjach produkcyjnych za pomocą prostych narzędzi do tworzenia zmian i zadań dla pracowników produkcyjnych oraz zarządzania nimi.

Udostępniaj proste formularze, listy i instrukcje w celu zmniejszenia różnorodności i skupieniu wysiłków na szczegółach i pracy, które mają największe znaczenie.

Zwiększaj wydajność i utrzymuj aktualność organizacji dzięki skoordynowanym komunikatom, alertom i udostępnianiu najlepszych rozwiązań.

Dostarczaj swoim pracownikom szkoleniowe klipy wideo oraz podręczniki dotyczące bezpieczeństwa i powiadamiaj ich o nowych zasadach oraz zleceniach pracy, aby zawsze znali bieżące priorytety i działali zgodnie z nimi.

Zarządzaj dostępem, kontroluj dostępność danych i centralizuj proces tworzenia cyfrowych tożsamości dla pracowników oraz zarządzania nimi.

Logo firmy Marks & Spencer
„Podejmujemy działania w celu przeobrażenia tego, jak pracujemy, zachęcając pracowników do ściślejszej współpracy, umożliwiając szybsze podejmowanie decyzji i zapewniając wszechobecny dostęp do informacji — wszystko to w elastycznym, mobilnym środowisku pracy. Nazywamy to »inteligentniejszą pracą« i wcielamy to w życie, korzystając z usługi Microsoft Office 365”.
— Carl Dawson, dyrektor ds. informatyki, Marks & Spencer
Dowiedz się więcej (w języku angielskim)