Nowoczesne narzędzia do łączenia i angażowania pracowników pierwszej linii (Firstline Workers)

Zapewnij pracownikom pierwszej linii (Firstline Workers) odpowiednie narzędzia, które pozwolą sprostać aktualnym i przyszłym wyzwaniom.
Pracownicy pierwszej linii (Firstline Workers) są siłą napędową sektora produkcji, handlu, opieki zdrowotnej, administracji i wielu innych. Jako pierwsi nawiązują kontakt z klientem, promują markę firmy oraz obserwują jej produkty i usługi w praktyce. Usługa Office 365 udostępnia narzędzia i technologie pozwalające uwolnić pełnię potencjału pracowników pierwszej linii, których rola ma strategiczne znaczenie. Usługa Office 365 ułatwia im komunikowanie się, zarządzanie swoim życiem zawodowym, uczestniczenie w szkoleniach podnoszących kwalifikacje i dzielenie się pomysłami oraz wiedzą.

Handel detaliczny

Spędzaj więcej czasu z klientami, zamiast marnować go na tworzenie planów i zadań oraz zarządzanie nimi.

Udostępniaj swoim pracownikom pierwszej linii (Firstline Workers) inteligentniejsze, prostsze narzędzia umożliwiające wyświetlanie planów, zamienianie zmian, składanie wniosków o wolne dni oraz zarządzanie zadaniami i upraszczające dzień pracy.

Połącz sklepy i pracowników z informacjami, których potrzebują, aby móc jak najlepiej wykonywać swoją pracę. Mogą to być na przykład oferty promocyjne, firmowe anonse lub trendy sprzedaży i wnioski dostarczane w czasie rzeczywistym.

Pomagaj nowym pracownikom i wdrażaj ich, dostarczając im przygotowane specjalnie dla nich materiały szkoleniowe i bezproblemowo planując ich początkowe obowiązki.

Chroń informacje o klientach, śledź i kontroluj dostęp do danych oraz zarządzaj z jednego miejsca cyfrowymi tożsamościami swoich pracowników.

Hotelarstwo

Zadbaj o dobre samopoczucie gości, udostępniając pracownikom obsługi proste narzędzia, dzięki którym będą mogli pozostawać w kontakcie i na bieżąco śledzić swoje plany i aktywność gości.

Usprawnij zarządzanie operacjami i majątkiem, ułatwiając kierownikom przypisywanie zadań, rozdzielanie zleceń pracy i zarządzanie dziennymi kosztami utrzymania koniecznymi do spełniania oczekiwań gości.

Uzgadniaj szczegóły i utrzymuj łączność z organizacją, aby zapewnić, że nawet w najbardziej pracowitych okresach najwyższym priorytetem dla Twoich pracowników pozostanie zadowolenie gości.

Zapewnij narzędzia i możliwości szybkiego szkolenia i przygotowywania sezonowych oraz nowych pracowników.

Udostępniaj cyfrowe tożsamości w organizacji i kontroluj dostęp do informacji dotyczących gości, majątku i firmy oraz zarządzaj nimi.

Produkcja

Uprość zarządzanie planami i wyrównywanie umiejętności w nawet najbardziej złożonych systemach i operacjach produkcyjnych za pomocą prostych narzędzi do tworzenia zmian i zadań dla pracowników pierwszej linii (Firstline Worker) oraz zarządzania nimi.

Udostępniaj proste formularze, listy i instrukcje w celu zmniejszenia różnorodności i skupienia wysiłków na szczegółach i pracy, które mają największe znaczenie.

Zwiększaj wydajność i utrzymuj aktualność organizacji dzięki skoordynowanym komunikatom, alertom i udostępnianiu najlepszych rozwiązań.

Dostarczaj swoim pracownikom szkoleniowe klipy wideo oraz podręczniki dotyczące bezpieczeństwa i powiadamiaj ich o nowych zasadach oraz zleceniach pracy, aby zawsze znali bieżące priorytety i działali zgodnie z nimi.

Zarządzaj dostępem, kontroluj dostępność danych i centralizuj proces tworzenia cyfrowych tożsamości dla pracowników oraz zarządzania nimi.

Marks & Spencer logo

"Najciekawsze jest to, że wdrożenie znanych narzędzi usługi Office 365 wśród personelu terenowego spowodowało dalsze uwolnienie potencjału pracowników."

— Carl Dawson, dyrektor ds. informatyki, Marks & Spencer

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ

Więcej o usłudze Office 365 dla pracowników pierwszej linii (Firstline Workers)

5 powodów do przejścia do chmury

Uwolnij pełny potencjał pracowników pierwszej linii (Firstline Workforce)

Globalna siła robocza składająca się z 2 miliardów pracowników — uwolnij ich potencjał już dzisiaj.
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ