Porównanie pakietów dostępnych w programach licencjonowania zbiorowego

Uaktualnij pakiet Office do najnowszej wersji w celu zwiększenia produktywności.

Jeśli chcesz kupić pięć lub więcej licencji, możesz nabyć pakiet Microsoft Office — w trzech wersjach: Office Professional Plus 2016, Office Standard 2016 i Office Standard 2016 dla komputerów Mac — w ramach licencjonowania zbiorowego. Jeśli chcesz kupić mniej niż pięć licencji, odwiedź stronę porównania, aby zapoznać się z innymi pakietami Office. Oferujemy również usługi Office 365 Business i Office 365 ProPlus, czyli usługi subskrypcji udostępniające najnowszą wersję pakietu Office oraz usługi w chmurze, takie jak udostępnianie plików i przestrzeń dyskowa. Jeśli chcesz mieć zawsze aktualną wersję pakietu Office, do której możesz uzyskać dostęp z dowolnego miejsca, oraz usługi zwiększające wydajność, które możesz wdrożyć i którymi możesz zarządzać odpowiednio do potrzeb, rozważ zakup usługi Office 365 Business lub Office 365 ProPlus.

W poniższej tabeli zestawiono poszczególne aplikacje dostępne w trzech wersjach pakietu Office dostępnych w ramach licencjonowania zbiorowego oraz związane z nimi korzyści dla przedsiębiorstw. Pakiety różnią się także stopniem integracji z powiązanymi serwerami biznesowymi.

Aplikacje

Office Standard 2016

Zobacz opcje licencjonowania

Office Professional Plus 2016

Zobacz opcje licencjonowania

Office Standard 2016 dla komputerów Mac

Zobacz opcje licencjonowania

Word

Tworzenie pięknych dokumentów i komfortowe czytanie.

Znacznik wyboru wskazuje elementy zawarte w pakiecie
Znacznik wyboru wskazuje elementy zawarte w pakiecie
Znacznik wyboru wskazuje elementy zawarte w pakiecie

Excel

Tworzenie trafnych zestawień i podsumowań danych dzięki zaawansowanym narzędziom do analizowania informacji.

Znacznik wyboru wskazuje elementy zawarte w pakiecie
Znacznik wyboru wskazuje elementy zawarte w pakiecie
Znacznik wyboru wskazuje elementy zawarte w pakiecie

PowerPoint

Projektowanie i przedstawianie pięknych prezentacji — łatwo i pewnie.

Znacznik wyboru wskazuje elementy zawarte w pakiecie
Znacznik wyboru wskazuje elementy zawarte w pakiecie
Znacznik wyboru wskazuje elementy zawarte w pakiecie

OneNote

Sporządzanie notatek i korzystanie z nich w dowolnym miejscu i czasie.

Znacznik wyboru wskazuje elementy zawarte w pakiecie
Znacznik wyboru wskazuje elementy zawarte w pakiecie
Znacznik wyboru wskazuje elementy zawarte w pakiecie

Outlook

Zarządzanie pocztą e-mail, kontaktami, harmonogramami i zadaniami do wykonania.

Znacznik wyboru wskazuje elementy zawarte w pakiecie
Znacznik wyboru wskazuje elementy zawarte w pakiecie
Znacznik wyboru wskazuje elementy zawarte w pakiecie

Publisher

Tworzenie profesjonalnych i efektownych publikacji.

Znacznik wyboru wskazuje elementy zawarte w pakiecie
Znacznik wyboru wskazuje elementy zawarte w pakiecie

Office Online

Tworzenie i edytowanie dokumentów programów Word, OneNote, PowerPoint i Excel z poziomu przeglądarki.

Znacznik wyboru wskazuje elementy zawarte w pakiecie
Znacznik wyboru wskazuje elementy zawarte w pakiecie
Znacznik wyboru wskazuje elementy zawarte w pakiecie

Access

Szybkie uzyskiwanie korzyści biznesowych dzięki aplikacjom obsługiwanym w przeglądarce.

Znacznik wyboru wskazuje elementy zawarte w pakiecie

Skype dla firm Ikona etykietki narzędzia programu Skype

Większa produktywność dzięki łatwej komunikacji i współpracy z innymi osobami przebywającymi w różnych miejscach.

Znacznik wyboru wskazuje elementy zawarte w pakiecie

Korzyści dla przedsiębiorstw

Zasady grupy

Znacznik wyboru wskazuje elementy zawarte w pakiecie
Znacznik wyboru wskazuje elementy zawarte w pakiecie

Aktywacja zbiorcza

Znacznik wyboru wskazuje elementy zawarte w pakiecie
Znacznik wyboru wskazuje elementy zawarte w pakiecie
Znacznik wyboru wskazuje elementy zawarte w pakiecie

Usługi terminalowe

Znacznik wyboru wskazuje elementy zawarte w pakiecie
Znacznik wyboru wskazuje elementy zawarte w pakiecie

Telemetria aplikacji

Znacznik wyboru wskazuje elementy zawarte w pakiecie
Znacznik wyboru wskazuje elementy zawarte w pakiecie

Zgodność i archiwizacja Ikona etykietki narzędzia dotyczącej zgodności

Bezpośrednio z programu Outlook można archiwizować pocztę e-mail — nie są potrzebne pliki pst — oraz ustawiać zasady przechowywania, na podstawie których wiadomości e-mail są automatycznie archiwizowane lub usuwane. Administratorzy IT mogą centralnie zarządzać archiwum zbiorczym i zbieraniem elektronicznych materiałów dowodowych. Porady dotyczące zasad programu Outlook i funkcja ochrony przed utratą danych programu Exchange pozwalają zapobiegać utracie poufnych danych za pośrednictwem wiadomości e-mail. Dodatek Inquire w programie Excel umożliwia skanowanie arkuszy kalkulacyjnych pod kątem błędów i niespójności, a funkcja Porównywanie arkuszy kalkulacyjnych pozwala wyświetlać dzienniki inspekcji.

Znacznik wyboru wskazuje elementy zawarte w pakiecie

Analiza biznesowa

Integrowanie dużej ilości danych z różnych źródeł i manipulowanie nimi przebiega sprawniej, a przy użyciu natywnego programu Power Pivot w programie Excel można przeprowadzać szybką analizę. Wystarczy kliknąć w tabeli przestawnej lub wykresie przestawnym, aby analizować dane w różnych przekrojach i widokach. Dane i wykresy można połączyć w jeden interakcyjny widok programu Power View.

Znacznik wyboru wskazuje elementy zawarte w pakiecie

Enterprise Voice Ikona etykietki narzędzia dotyczącej przedsiębiorstw

Nawiązywanie połączeń głosowych przy użyciu klienta programu Lync lub Skype dla firm, inicjowanie połączenia z listy kontaktów przez wpisanie nazwy lub numeru, a także możliwość korzystania z konsoli wybierania numerów w celu nawiązywania połączeń PSTN. Klient programu Lync lub Skype dla firm umożliwia łatwe przełączanie połączeń między urządzeniami, parkowanie połączeń i uzyskiwanie dostępu do poczty głosowej, a w ramach infrastruktury VDI można korzystać z funkcji Enterprise Voice.

Znacznik wyboru wskazuje elementy zawarte w pakiecie

Zarządzanie prawami do informacji i obsługa zasad Ikona etykietki narzędzia dotyczącej zarządzania prawami do informacji

Integracja z usługami zarządzania prawami dostępu w systemie Windows (RMS) dla systemu Windows Server umożliwiająca ochronę informacji cyfrowych przed nieuprawnionym użyciem.

(Tylko wyświetlanie)
Znacznik wyboru wskazuje elementy zawarte w pakiecie

Ujednolicenie wiadomości błyskawicznych, informowania o obecności i komunikacji głosowej Ikona etykietki narzędzia dotyczącej ujednolicenia

Dobrze znane narzędzia pakietu Office i programu Skype dla firm umożliwiające łatwe komunikowanie się z innymi osobami w różnych lokalizacjach i strefach czasowych.

Znacznik wyboru wskazuje elementy zawarte w pakiecie

Współpraca Ikona etykietki narzędzia dotyczącej współpracy

Skrzynki pocztowe witryny pozwalają na łatwiejszą współpracę i zwiększenie wydajności zespołu. Z poziomu programu Outlook można uzyskiwać dostęp do poczty e-mail związanej z projektem w programie Exchange i dokumentów w programie SharePoint, a dostęp jest ograniczony do członków zespołu posiadających odpowiednie uprawnienia.

Znacznik wyboru wskazuje elementy zawarte w pakiecie
{r1:c1}
{r2:c1}
{r2:c2}
{r3:c1}
{r3:c2}
{r4:c1}
{r4:c2}
{r5:c1}
{r5:c2}
{r6:c1}
{r6:c2}
{r7:c1}
{r7:c2}
{r8:c1}
{r8:c2}
{r9:c1}
{r9:c2}
{r10:c1}
{r10:c2}
{r11:c1}
{r11:c2}
{r12:c1}
{r12:c2}
{r13:c1}
{r13:c2}
{r14:c1}
{r14:c2}
{r15:c1}
{r15:c2}
{r16:c1}
{r16:c2}
{r17:c1}
{r17:c2}
{r18:c1}
{r18:c2}
{r19:c1}
{r19:c2}
{r20:c1}
{r20:c2}
{r21:c1}
{r21:c2}
{r1:c1}
{r2:c1}
{r2:c3}
{r3:c1}
{r3:c3}
{r4:c1}
{r4:c3}
{r5:c1}
{r5:c3}
{r6:c1}
{r6:c3}
{r7:c1}
{r7:c3}
{r8:c1}
{r8:c3}
{r9:c1}
{r9:c3}
{r10:c1}
{r10:c3}
{r11:c1}
{r11:c3}
{r12:c1}
{r12:c3}
{r13:c1}
{r13:c3}
{r14:c1}
{r14:c3}
{r15:c1}
{r15:c3}
{r16:c1}
{r16:c3}
{r17:c1}
{r17:c3}
{r18:c1}
{r18:c3}
{r19:c1}
{r19:c3}
{r20:c1}
{r20:c3}
{r21:c1}
{r21:c3}
{r1:c1}
{r2:c1}
{r2:c4}
{r3:c1}
{r3:c4}
{r4:c1}
{r4:c4}
{r5:c1}
{r5:c4}
{r6:c1}
{r6:c4}
{r7:c1}
{r7:c4}
{r8:c1}
{r8:c4}
{r9:c1}
{r9:c4}
{r10:c1}
{r10:c4}
{r11:c1}
{r11:c4}
{r12:c1}
{r12:c4}
{r13:c1}
{r13:c4}
{r14:c1}
{r14:c4}
{r15:c1}
{r15:c4}
{r16:c1}
{r16:c4}
{r17:c1}
{r17:c4}
{r18:c1}
{r18:c4}
{r19:c1}
{r19:c4}
{r20:c1}
{r20:c4}
{r21:c1}
{r21:c4}