PowerApps

Pokonuj wyzwania biznesowe dzięki aplikacjom opracowanym przez Twoje zespoły

Twórz zaawansowane formularze, przepływy pracy i niestandardowe aplikacje mobilne, aby usprawniać procesy.

Twórz lepsze rozwiązania, aby zwiększać produktywność

Umożliwiaj swoim użytkownikom tworzenie potrzebnych im rozwiązań — gdy tylko ich potrzebują. Twórz zaawansowane formularze interakcyjne w programie SharePoint.

Łatwo dodawaj w firmie automatyzację

Szybko automatyzuj przepływy pracy, upraszczaj zadania za pomocą logiki biznesowej i łącz procesy bez używania kodu dzięki usłudze Microsoft Flow.

Uwolnij pracę zespołową dzięki aplikacjom biznesowym

Błyskawicznie opracowuj aplikacje do użytku na różnych urządzeniach w usługach PowerApps i Microsoft Teams.

Łącz wizualizacje i aplikacje, aby napędzać działania

Uzupełnij aplikacje i procesy o sztuczną inteligencję i szczegółowe informacje pochodzące z usług Power BI i Microsoft Graph oraz z procesów poznawczych.

Uzyskaj usługę PowerApps z usługą Office 365


Poznaj dodatkowe zasoby

Two arrows together pointing to the right

Wdrożenie FastTrack

Zaplanuj wdrożenie usługi Office 365 z pomocą usługi Microsoft FastTrack.
A wrench with the head pointing northeast

Centrum zasobów aplikacji biznesowych programu SharePoint

Osiągnij sukces z programem SharePoint — zapoznaj się z m.in. analizami przypadków, oficjalnymi dokumentami, pokazami i badaniami.
A black box with a white line running horizontally within it and an arrow pointing right and upward within it

Biblioteka dotycząca produktywności

Uzyskaj wskazówki i zasoby dla swojej organizacji.
Two human shapes with speech bubbles for each

Społeczność usługi PowerApps

Uzyskaj wskazówki i porady od innych użytkowników i ekspertów firmy Microsoft.
A single cog

Program SharePoint z usługą PowerApps

Korzystaj z usługi PowerApps, która zastąpiła program InfoPath, aby zwiększać produktywność w programie SharePoint bez pisania kodu.
Two human shapes with speech bubbles for each

Społeczność usługi Microsoft Flow

Uzyskaj wskazówki i porady od innych użytkowników i ekspertów w zakresie usługi Microsoft Flow.

Dowiedz się więcej o produktach

Dowiedz się więcej o produktach

SharePoint logo

SharePoint

Umożliwia połączenie w jednym miejscu ludzi, zawartości i aplikacji w celu zapewnienia płynnej współpracy.

PowerApps

Umożliwia łatwe przekształcanie wiedzy biznesowej na rozwiązania. Daj ludziom to, czego potrzebują, aby uzyskiwać wyniki.

Flow

Umożliwia tworzenie zautomatyzowanych przepływów pracy między Twoimi ulubionymi aplikacjami i usługami w celu wyświetlania powiadomień, synchronizowania plików, zbierania danych itd.


Obserwuj usługi PowerApps i Microsoft Flow

Microsoft Flow