PowerApps

Pokonuj wyzwania biznesowe dzięki aplikacjom opracowanym przez Twoje zespoły

Twórz zaawansowane formularze, przepływy pracy i niestandardowe aplikacje mobilne, aby usprawniać procesy.

Twórz lepsze rozwiązania, aby zwiększać produktywność

Umożliwiaj swoim użytkownikom tworzenie potrzebnych im rozwiązań — gdy tylko ich potrzebują. Twórz zaawansowane formularze interakcyjne w programie SharePoint.

Łatwo dodawaj w firmie automatyzację

Szybko automatyzuj przepływy pracy, upraszczaj zadania za pomocą logiki biznesowej i łącz procesy bez używania kodu dzięki usłudze Microsoft Flow.

Uwolnij pracę zespołową dzięki aplikacjom biznesowym

Błyskawicznie opracowuj aplikacje do użytku na różnych urządzeniach w usługach PowerApps i Microsoft Teams.

Łącz wizualizacje i aplikacje, aby napędzać działania

Uzupełnij aplikacje i procesy o sztuczną inteligencję i szczegółowe informacje pochodzące z usług Power BI i Microsoft Graph oraz z procesów poznawczych.

Uzyskaj usługę PowerApps z usługą Office 365


Poznaj dodatkowe zasoby

Two arrows together pointing to the right

Wdrożenie FastTrack

Zaplanuj wdrożenie usługi Office 365 z pomocą usługi Microsoft FastTrack.
A wrench with the head pointing northeast

Centrum zasobów aplikacji biznesowych programu SharePoint

Osiągnij sukces z programem SharePoint — zapoznaj się z m.in. analizami przypadków, oficjalnymi dokumentami, pokazami i badaniami.
A black box with a white line running horizontally within it and an arrow pointing right and upward within it

Biblioteka dotycząca produktywności

Uzyskaj wskazówki i zasoby dla swojej organizacji.
Two human shapes with speech bubbles for each

Społeczność usługi PowerApps

Uzyskaj wskazówki i porady od innych użytkowników i ekspertów firmy Microsoft.
A single cog

Program SharePoint z usługą PowerApps

Korzystaj z usługi PowerApps, która zastąpiła program InfoPath, aby zwiększać produktywność w programie SharePoint bez pisania kodu.
Two human shapes with speech bubbles for each

Społeczność usługi Microsoft Flow

Uzyskaj wskazówki i porady od innych użytkowników i ekspertów w zakresie usługi Microsoft Flow.

Dowiedz się więcej o produktach

Dowiedz się więcej o produktach

SharePoint logo

SharePoint

Umożliwia połączenie w jednym miejscu ludzi, zawartości i aplikacji w celu zapewnienia płynnej współpracy.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ

PowerApps

Umożliwia łatwe przekształcanie wiedzy biznesowej na rozwiązania. Daj ludziom to, czego potrzebują, aby uzyskiwać wyniki.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ

Flow

Umożliwia tworzenie zautomatyzowanych przepływów pracy między Twoimi ulubionymi aplikacjami i usługami w celu wyświetlania powiadomień, synchronizowania plików, zbierania danych itd.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ

Obserwuj usługi PowerApps i Microsoft Flow

Microsoft Flow