Funkcja Multi-Geo zapewnia kontrolę nad globalną lokalizacją danych

Kontroluj miejsce przechowywania danych usługi Office 365 w spoczynku należących do poszczególnych użytkowników.

Explore Multi-Geo Capabilities in Office 365

Funkcja Multi-Geo Capabilities w usłudze Office 365 zaspokaja potrzeby w zakresie globalnego miejsca przechowywania danych, a teraz jest dostępna dla usług Exchange Online, OneDrive, SharePoint Online i Grupy usługi Office 365.


Individuals in an office looking over a pie chart on a monitor.

Szczegółowe funkcje kontroli magazynowania danych

Potrzeby w zakresie globalnego miejsca przechowywania danych można zaspokoić, przechowując dane usługi Office 365 poszczególnych użytkowników w odpowiednich lokalizacjach geograficznych centrów danych usługi Office 365. Firma Microsoft zobowiązuje się zapewnić przechowywanie podstawowych danych klientów wewnątrz określonego obszaru geograficznego, ciągłość biznesową oraz odzyskiwanie po awarii.

Współpraca w ramach organizacji globalnej

Wyjdź poza lokalne miejsce przechowywania danych i przejdź na pojedynczą dzierżawę usługi Office 365. Włącz ujednoliconą komunikację i środowisko współpracy w organizacji globalnej. Użytkownicy mają teraz łączność z ludźmi i najważniejszą zawartością niezależnie od miejsca, w którym pracują.
Individuals in a data center monitoring data flow in front of larger hanging monitors
Individual in an office looking at a device

Uproszczone zarządzanie zasobami informatycznymi

Zaawansowane narzędzia administracyjne usługi Office 365 ułatwiają przenoszenie danych użytkowników między lokalizacjami geograficznymi odpowiednio do potrzeb biznesowych. Umożliwiają otrzymywanie raportów na temat miejsca przechowywania danych poszczególnych użytkowników. A znajome środowisko administracyjne pozwala dostosować udostępnianie, zabezpieczenia i zasady zgodności oddzielnie dla każdej lokalizacji geograficznej.

Zacznij korzystać z funkcji Multi-Geo

Obsługa funkcji Multi-Geo jest obecnie dostępna dla klientów posiadających co najmniej 500 subskrypcji usług Office 365. Aby uzyskać szczegółowe informacje, skontaktuj się z przedstawicielem firmy Microsoft.

  
 
Dostępne lokalizacje geograficzne: Australia, Azja i Pacyfik, Kanada, Unia Europejska, Francja, Indie, Japonia, Korea, Zjednoczone Królestwo, Stany Zjednoczone, Zjednoczone Emiraty Arabskie i Republika Południowej Afryki.
A globe with vertical and horizontal lines like a graph

Wzbogać swoją dzierżawę usługi Office 365 o funkcję Multi-Geo Capabilities

A globe with lines across it that creates a web

Wybierz i dodaj satelitarne lokalizacje geograficzne do dzierżawy usługi Office 365

A navigation / mapping pin dropped on a location

Wybierz satelitarne lokalizacje geograficzne dla użytkowników, a następnie przenieś ich skrzynki pocztowe i pliki usługi OneDrive

A clipboard and piece of paper

Zgłoś lokalizację danych użytkowników i zaspokój potrzeby w zakresie globalnego miejsca przechowywania danych

Wyświetl arkusz danych dotyczący funkcji Multi-Geo

Zobacz, jak organizacje korzystają z funkcji Multi-Geo

about how Korn Ferry uses Multi-Geo Capabilities
„Obecnie mamy tyle samo pracowników w Stanach Zjednoczonych, co poza nimi, i chociaż RODO nie wymusza przechowywania danych w określonej lokalizacji geograficznej, nasi klienci są przewrażliwieni na punkcie kwestii prywatności danych, dlatego wolimy uprzedzić ewentualne problemy. Fundamentem naszej działalności są dane, które zawierają osobiste informacje na temat różnych osób, a dzięki funkcji Multi-Geo możemy profilaktycznie rozwiać wątpliwości klientów dotyczące miejsca przechowywania danych.”

— Bryan Ackermann, dyrektor ds. informatycznych, Korn Ferry
about how Dimension Data uses Multi-Geo Capabilities
„Funkcja Multi-Geo nie tylko pozwala spełnić wymagania dotyczące miejsca przechowywania danych u kilku dużych klientów korporacyjnych tutaj w Australii. Dzięki niej nasza firma może również korzystać z takich samych funkcji zwiększających wydajność jak nasi współpracownicy na całym świecie. Bycie częścią jednej globalnej dzierżawy usługi Office 365 usprawnia także przenoszenie personelu w obrębie regionu, zmniejszając koszty działalności i zapewniając dużo lepsze warunki przenoszenia pracowników.”

— Mark Miller, dyrektor ds. informatycznych, Dimension Data Australia
about how Coty uses Mult-Geo Capabilities
„Opracowaliśmy mapę lokalizacji geograficznych grup pracowników na świecie i struktury relacji służbowych, a następnie uwzględniliśmy przepisy prawne dotyczące prywatności w różnych krajach — czyli zrobiliśmy coś, czym zajmuje się funkcja Multi-Geo Capabilities firmy Microsoft w usłudze Office 365”.

— George Katsouris, globalny wiceprezes ds. informatycznych, dział operacji i usług w firmie Coty

Dodatkowe zasoby

Blog dotyczący funkcji Multi-Geo

Uzyskaj więcej informacji na temat funkcji Multi-Geo i połącz się z zespołem.

Funkcja Multi-Geo w usłudze Exchange Online

Kontroluj miejsce przechowywania w stanie spoczynku zawartości skrzynek pocztowych poszczególnych użytkowników.

Program SharePoint i funkcja Multi-Geo w usłudze OneDrive

Kontroluj miejsce przechowywania w stanie spoczynku plików usługi OneDrive poszczególnych użytkowników.

Funkcja Multi-Geo i narzędzie AAD Connect

Określ i synchronizuj lokalizację geograficzną użytkowników.
1 Aby uzyskać szczegółowe informacje, skontaktuj się z przedstawicielem firmy Microsoft.