Office 365 Enterprise E4

Po 30 czerwca 2016 r. plan Office 365 Enterprise E4 nie będzie już sprzedawany. Dowiedz się więcej
Zapoznaj się z naszym nowym planem: Office 365 Enterprise E5. Jest to najbardziej kompletna i najbezpieczniejsza oferta rozwiązań do komunikacji i pracy w chmurze. Dowiedz się więcej

Uproszczone funkcje zgodności

Archiwizuj, używaj miejscowego archiwum prawnego i szybko znajduj potrzebne dokumenty. Zaawansowane funkcje ochrony danych ułatwiają zabezpieczanie Twoich danych.

Zaawansowane sterowanie informatyczne

Zapewnij swojej obsłudze informatycznej elastyczność i kontrolę, jednocześnie zmniejszając koszty. Przenieś się do chmury na swoich warunkach, zarządzaj z łatwością i automatyzuj zadania.

Ujednolicona komunikacja

Nawiązuj połączenia z praktycznie dowolnego miejsca przy użyciu telefonu, komputera i telefonu komórkowego. Wyeliminuj odizolowane systemy telefoniczne PBX, wdrażając funkcje połączeń w przedsiębiorstwie programu Skype dla firm Server 2015. Etykietka narzędzia dotycząca wymagań programu Skype dla firm

Plan Office 365 Enterprise E4 obejmuje:

Dobrze znane narzędzia pakietu Office

Pakiet Office

Etykietka narzędzia ze szczegółowymi informacjami o dostępności programów Publisher, Access i Skype dla firm
Zawiera najnowsze aplikacje pakietu Office dla komputerów PC i Mac.
Stały dostęp do najnowszych wersji następujących programów:
 • Word
 • Excel
 • PowerPoint
 • Outlook
 • OneNote
 • Publisher
 • SharePoint
 • OneDrive dla Firm
 • Skype dla firm
 • Access
 • Notuj swoje pomysły tak, jak Ci najwygodniej — przy użyciu klawiatury, pióra lub ekranu dotykowego.
 • Łatwo formatuj informacje w programie Excel za pomocą narzędzi rozpoznających wzorce i autouzupełniających dane.
 • Łatwo wstawiaj zawartość z plików PDF, aby tworzyć własne atrakcyjne dokumenty programu Word.

Pakiet Office na komputerach, tabletach i telefonach

Korzystaj z pełnego, zainstalowanego środowiska pakietu Office na komputerach PC, Mac, tabletach iPad®, tabletach z systemem Windows lub Android™ oraz większości urządzeń przenośnych. Każdy użytkownik może zainstalować pakiet Office na 5 komputerach PC lub Mac, 5 tabletach (iPad, z systemem Windows lub Android) i 5 telefonach. Etykietka narzędzia z informacjami o urządzeniach typu 2 w 1 z systemem Windows

Dowiedz się więcej

Ponadto dostępne są następujące usługi online

Poczta e-mail i kalendarze

Korzystaj z poczty e-mail klasy biznesowej w rozbudowanym i znajomym interfejsie programu Outlook, do którego możesz uzyskiwać dostęp z komputera lub w przeglądarce internetowej za pomocą aplikacji Outlook Web App. Skrzynka pocztowa ma pojemność 50 GB na użytkownika i umożliwia wysyłanie załączników o rozmiarze do 150 MB. Dowiedz się więcej

Zaawansowana poczta e-mail

Korzystaj z funkcji archiwów i archiwizacji dla celów prawnych oraz nielimitowanego miejsca do magazynowania na potrzeby zgodności. Stosuj zasady ochrony przed utratą danych (DLP) oraz używaj porad dotyczących zasad, dzięki którym pracownicy poznają dodatkowe funkcje wymuszania zgodności w wiadomościach e-mail.

Kontrola dostępu do dokumentów i poczty e-mail

Usługi zarządzania prawami umożliwiają ograniczanie prawa dostępu do dokumentów i poczty e-mail. Dokumenty i pocztę można udostępnić tylko wybranej grupie użytkowników, tak aby nikt inny nie miał możliwości ich wyświetlania ani edycji, nawet gdy są wysyłane poza organizację.

Spotkania online

Organizuj spotkania online z konferencjami audio, wideo HD i w sieci Web przez Internet. Dołączaj do spotkań jednym naciśnięciem lub kliknięciem, korzystając z dowolnego smartfonu, tabletu lub komputera. Dowiedz się więcej

Wiadomości błyskawiczne i łączność programu Skype Etykietka ze szczegółowymi informacjami o dostępności programów Skype dla firm i Lync dla komputerów Mac

Kontaktuj się z innymi użytkownikami programów Skype i Skype dla firm za pomocą wiadomości błyskawicznych, połączeń głosowych i wideo, a także informuj o swojej dostępności za pomocą stanu online. Dowiedz się więcej

Przechowywanie i udostępnianie plików

Korzystaj z nieograniczonego osobistego magazynu w chmurze Etykietka narzędzia informująca o nieograniczonym osobistym magazynie w chmurze. Udostępniaj pliki i współpracuj z dowolnymi osobami z organizacji i spoza niej. Będąc w dowolnym miejscu i korzystając z dowolnego urządzenia, szybko znajduj pliki i decyduj, kto może wyświetlać i edytować pliki. Dowiedz się więcej
Ikona programu SharePoint — informacje o tworzeniu witryny zespołu w celu zapewnienia dobrej organizacji dokumentów należących do zespołu

Witryny intranetowe i witryny zespołów

Zadbaj o pełen dostęp do informacji i zaangażowanie pracowników w Twojej organizacji dzięki firmowemu intranetowi. Korzystaj z witryn zespołów, aby zapewnić pracownikom dostęp do zawartości, wiedzy i procesów wspierających pracę zespołową.

Firmowa sieć społecznościowa

Oprogramowanie do współpracy i aplikacje biznesowe Yammer umożliwiają pracownikom nawiązywanie połączeń z odpowiednimi osobami, udostępnianie informacji w zespołach i organizowanie projektów tak, aby można je było szybciej realizować. Dowiedz się więcej

Aplikacje Office Online

Twórz i edytuj dokumenty programów Word, OneNote, PowerPoint i Excel z poziomu dowolnej nowoczesnej przeglądarki. Dowiedz się więcej

Profesjonalne opowiadanie historii w formacie cyfrowym

Za pomocą aplikacji Sway, nowości w usłudze Office 365, możesz łatwo tworzyć atrakcyjne, interakcyjne raporty, prezentacje, biuletyny, szkolenia i inną zawartość internetową — bezpośrednio na telefonie, tablecie lub w przeglądarce. Swaye można łatwo udostępniać. Wyglądają one świetnie na dowolnym ekranie. Dowiedz się więcej

Mobilność

Synchronizuj pocztę e-mail, kalendarz i kontakty. Uzyskuj dostęp do witryn programu SharePoint. Wyświetlaj i edytuj dokumenty pakietu Office za pomocą aplikacji Office Online, używając przeglądarki na urządzeniach z systemami Windows Phone, iOS i Android. Dowiedz się więcej

Zarządzanie aplikacjami w przedsiębiorstwie

Uprość zarządzanie aplikacjami w organizacji za pomocą zasad grupy, telemetrii oraz aktywacji na komputerze udostępnionym.

Inteligentne wyszukiwanie i odnajdywanie

Uwolnij kreatywność w organizacji, stosując wyszukiwanie w całej usłudze Office 365 na podstawie spersonalizowanych analiz. Odnajduj zawartość i wiedzę za pomocą z programu Microsoft Graph, korzystając ze wzorców współpracy i połączeń. Korzystaj z inteligentnego wyszukiwania w wielu środowiskach, w tym w programie SharePoint, aplikacji Delve oraz aplikacjach pakietu Office. Dowiedz się więcejDowiedz się więcej o inteligentnym wyszukiwaniu i odnajdywaniu

Portal wideo firmy

Łatwe zarządzanie klipami wideo w organizacji. Wideo w usłudze Office 365 to miejsce docelowe przekazywania, udostępniania i odnajdowania klipów wideo dla całej firmy oraz bezproblemowego odtwarzania tych klipów na różnych urządzeniach. Dowiedz się więcej

Integracja poczty głosowej (Unified Messaging)

Obsługa poczty głosowej na serwerze z funkcjami automatycznego przełączania. Wiadomości poczty głosowej są nagrywane w usłudze Exchange Online, a użytkownicy mają do nich dostęp z programów Outlook, Outlook Web App lub przez telefon komórkowy obsługujący odpowiednie funkcje.

Komunikacja głosowa w przedsiębiorstwie

Etykietka narzędzia dotycząca wymagań licencji Skype dla firm Server Plus CAL
Tradycyjny system telefoniczny (PBX) można rozszerzyć o funkcje obsługi połączeń dla przedsiębiorstw programu Skype dla firm Server 2015 lub zastąpić go nimi. Dostępne są funkcje, takie jak odbieranie, przekazywanie, przełączanie, zawieszanie, zwalnianie i parkowanie oraz pomoc techniczna dla urządzeń analogowych, a także bardzo wielu przeznaczonych dla użytkowników urządzeń IP i USB od partnerów.

Zaawansowane narzędzia do zapewniania zgodności

Za pomocą ujednoliconego Centrum zbierania elektronicznych materiałów dowodowych możesz wyszukiwać zawartość w skrzynkach pocztowych programów SharePoint, Skype dla firm i Exchange. Funkcja zbierania elektronicznych materiałów dowodowych jest zintegrowana z zaawansowanym przechowywaniem i archiwizowaniem, co umożliwia stosowanie miejscowej archiwizacji ze względów prawnych i tworzenie projektów na podstawie spraw.

Samoobsługowa analiza biznesowa w programie Excel

Znane narzędzie — Excel — oferuje teraz więcej możliwości. Odnajduj dane i twórz połączenia z nimi za pomocą dodatku Power Query, modeluj i analizuj te dane w dodatku Power Pivot oraz wizualizuj uzyskane informacje przy użyciu interakcyjnych raportów i map w programie Power View i dodatku Power Map. Dowiedz się więcej

Power BI dla Office 365 to odrębna usługa pozwalająca łatwo skonfigurować galerię online dla raportów programu Excel, dzięki czemu wszyscy w organizacji mogą uzyskiwać dostęp do raportów, udostępniać analizy danych i współpracować z dowolnego miejsca i za pomocą dowolnego urządzenia. Dowiedz się więcej

Aplikacje dla pakietu Office i programu SharePoint

Nowe aplikacje opracowane przez inne firmy oraz klientów współpracują z pakietem Office i programem SharePoint, dostarczając aplikacje internetowe bezpośrednio do Twoich dokumentów i witryn.

Wszystkie plany usługi Office 365 Enterprise zawierają następujące funkcje:

Niezawodność

Możesz spać spokojnie, wiedząc, że Twoje usługi są dostępne przez 99,9% czasu (gwarantowane) na podstawie umowy SLA obejmującej gwarancję finansową.

Zabezpieczenia

Nowatorskie metody zapewniania bezpieczeństwa z pięcioma warstwami zabezpieczeń i aktywnym monitorowaniem zapewniają ochronę danych klientów. Dowiedz się więcej

Ochrona prywatności

Twoje dane należą do Ciebie. Chronimy je i zapewniamy poufność informacji. Dowiedz się więcej

Administracja

Portal administracyjny zapewnia informatykom szczegółowe opcje konfiguracji usług, zarówno w portalu online, jak i za pośrednictwem zautomatyzowanego zarządzania przy użyciu poleceń programu PowerShell. Za pomocą aplikacji Administrator możesz zarządzać swoimi usługami, będąc w podróży.

Najnowsza wersja

Nie trzeba płacić za uaktualnienia wersji — aktualizacje są uwzględnione w subskrypcji. Nowe funkcje są regularnie przekazywane klientom usługi Office 365 w środowisku informatycznym, które można konfigurować.

Integracja z usługą Active Directory

Zarządzanie poświadczeniami i uprawnieniami użytkowników. Logowanie jednokrotne i synchronizacja z usługą Active Directory.

Pomoc techniczna

Telefoniczna pomoc techniczna w rozwiązywaniu wszystkich problemów informatycznych przez całą dobę, siedem dni w tygodniu. W przypadku mniej pilnych spraw można tworzyć żądania obsługi bezpośrednio z poziomu portalu administracyjnego. Dowiedz się więcej

Usługa ułatwiająca rozpoczęcie korzystania z usługi Office 365

Rozwiązanie Microsoft FastTrack dla usługi Office 365

Microsoft FastTrack dla Office 365 to usługa zapewniania sukcesu klientów. Opracowano je po to, aby ułatwiało bezproblemowe i płynne przechodzenie do usługi Office 365 oraz szybsze uzyskiwanie korzyści biznesowych.

Sprawdź jego możliwości, we własnym tempie zaplanuj pomyślne wdrożenie i przygotuj nowych użytkowników oraz funkcje do pracy. Korzystaj z najlepszych rozwiązań, narzędzi, zasobów i wiedzy specjalistów zaangażowanych w optymalizowanie usługi Office 365.

Zasoby i usługi rozwiązania FastTrack są uwzględnione w usłudze Office 365 Enterprise E5 dla klientów mających co najmniej 50 stanowisk. Dowiedz się więcej

Więcej szczegółów

Aby zobaczyć wszystkie dostępne funkcje, wyświetl szczegółowe opisy usługi.

Często zadawane pytania

Pokaż wszystko
iTunes, iPhone i iPad są znakami towarowymi firmy Apple Inc., zarejestrowanymi w Stanach Zjednoczonych i innych krajach. Android jest znakiem towarowym firmy Google Inc.