Pomoc techniczna usługi Office 365

Szybka pomoc ekspertów udzielana w odpowiednim czasie i w wymagany sposób

Wykorzystaj pełnię możliwości usługi Office 365 dzięki pomocy ekspertów

Firma Microsoft dysponuje odpowiednimi środkami, aby zapewnić swoim klientom pomoc techniczną, dzięki której w pełni wykorzystają możliwości usługi Office 365 i dokonanych inwestycji technologicznych. Subskrypcja usługi Office 365 zapewnia dostęp do globalnej sieci ekspertów mających wieloletnie doświadczenie w zakresie narzędzi firmy Microsoft służących do współpracy i zwiększania wydajności, jednak klientom korporacyjnym zalecamy korzystanie z rozszerzonych usług pomocy technicznej świadczonych w ramach usług Pomoc techniczna Premier usługi Office 365 (w języku angielskim) i Usługi firmy Microsoft (w języku angielskim). Wszystkie organizacje mają też dostęp do samodzielnej obsługi i pomocy technicznej świadczonej na poziomie działu informatycznego dopasowanych do konkretnych potrzeb biznesowych.

Funkcje pomocy technicznej usługi Office 365

Szukasz pomocy dotyczącej Twojego planu usługi Office 365? Zaloguj się na swoim koncie w portalu Microsoft Online i kliknij kartę Pomoc techniczna.

Porównanie opcji proaktywnej pomocy technicznej dla planów Office 365 Business i Enterprise

Funkcje proaktywnej pomocy technicznej

Funkcje planów usługi Office 365 Business

Funkcje planów usługi Office 365 Enterprise (klienci korzystający z planów usługi Office 365 Education i Office 365 dla instytucji rządowych są objęci opcjami pomocy technicznej dla planów Enterprise)

Funkcja Gwarantowany czas bezawaryjnej pracy na poziomie 99,9%:
umowa SLA przewiduje zwrot pieniędzy w przypadku niedotrzymania gwarancji 99,9% nieprzerwanego czasu działania usługi.
Ta funkcja jest uwzględnionaTa funkcja jest uwzględniona
Funkcja Pulpit nawigacyjny kondycji usługi:
masz stały dostęp do danych na temat bieżącej kondycji usług Office 365 oraz do szczegółowych informacji o obecnych i przeszłych problemach.
Ta funkcja jest uwzględnionaTa funkcja jest uwzględniona
Funkcja Harmonogram planowanych konserwacji:
dysponujesz aktualnymi informacjami o planowanych pracach konserwacyjnych związanych z Twoimi usługami Office 365.
Ta funkcja jest uwzględnionaTa funkcja jest uwzględniona

{r1:c1:p}

{r3:c1}
{r3:c2}
{r4:c1}
{r4:c2}
{r2:c1}
{r2:c3}
{r3:c1}
{r3:c3}
{r4:c1}
{r4:c3}
Porównanie opcji samodzielnej pomocy dla planów Office 365 Business i Enterprise

Funkcje samodzielnej pomocy

Funkcje planów usługi Office 365 Business

Funkcje planów usługi Office 365 Enterprise (klienci korzystający z planów usługi Office 365 Education i Office 365 dla instytucji rządowych są objęci opcjami pomocy technicznej dla planów Enterprise)

Funkcja Pomoc techniczna ze strony społeczności:
społeczność usługi Office 365 oferuje pomocne blogi (w języku angielskim)i przydatną zawartość, a wysokiej klasy eksperci udzielą odpowiedzi na Twoje pytania na forach społeczności.
Ta funkcja jest uwzględnionaTa funkcja jest uwzględniona
Funkcja Samodzielne rozwiązywanie problemów:
weź rozwiązywanie problemów we własne ręce i szybko zaradź typowym trudnościom.
Ta funkcja jest uwzględnionaTa funkcja jest uwzględniona

{r1:c1:p}

{r2:c1}
{r2:c2}
{r3:c1}
{r3:c2}
{r2:c1}
{r2:c3}
{r3:c1}
{r3:c3}
Porównanie opcji asystowanej pomocy technicznej dla planów Office 365 Business i Enterprise

Funkcje asystowanej pomocy technicznej

Funkcje planów usługi Office 365 Business

Funkcje planów usługi Office 365 Enterprise (klienci korzystający z planów usługi Office 365 Education i Office 365 dla instytucji rządowych są objęci opcjami pomocy technicznej dla planów Enterprise)

Funkcja Pomoc techniczna w Internecie i za pomocą poczty e-mail:
zoptymalizuj proces rozwiązywania problemów, przesyłając zgłoszenia techniczne za pośrednictwem Internetu, skąd zostaną one szybko skierowane do najbardziej kompetentnego agenta pomocy technicznej.
Ta funkcja jest uwzględnionaTa funkcja jest uwzględniona
Funkcja Przedsprzedażowa pomoc techniczna:
masz dostęp do zasobów ułatwiających podjęcie właściwej decyzji w zakresie usług Office 365.
Ta funkcja jest uwzględnionaTa funkcja jest uwzględniona
Funkcja Pomoc techniczna w zakresie kont i rozliczeń:
w razie pytań i problemów związanych z Twoim kontem i licencjami usługi Office 365 możesz skorzystać z przydatnych zasobów.
Ta funkcja jest uwzględnionaTa funkcja jest uwzględniona

{r1:c1:p}

{r2:c1}
{r2:c2}
{r3:c1}
{r3:c2}
{r4:c1}
{r4:c2}
{r2:c1}
{r2:c3}
{r3:c1}
{r3:c3}
{r4:c1}
{r4:c3}
Porównanie opcji telefonicznej pomocy technicznej dla planów Office 365 Business i Enterprise

Funkcje telefonicznej pomocy technicznej

Twojej subskrypcji usługi Office 365 towarzyszy pomoc techniczna ze strony globalnej sieci ekspertów, dzięki której możesz prowadzić swoją działalność w poczuciu bezpieczeństwa.

Kontaktowanie się z pomocą techniczną usługi Office 365 dla firm

Dostępność i czas odpowiedzi telefonicznej (zależnie od istotności):

Funkcje planów usługi Office 365 Business

Funkcje planów usługi Office 365 Enterprise (klienci korzystający z planów usługi Office 365 Education i Office 365 dla instytucji rządowych są objęci opcjami pomocy technicznej dla planów Enterprise)

Funkcja Krytyczne:
zdarzenia, które uniemożliwiają uzyskiwanie dostępu do usług lub danych bądź korzystanie z nich, wywierają poważny wpływ na terminy realizacji lub dotyczą wielu użytkowników bądź usług.
Dostępność: przez całą dobę, siedem dni w tygodniu
Czas odpowiedzi: jedna godzina
Dostępność: przez całą dobę, siedem dni w tygodniu
Czas odpowiedzi: jedna godzina
Funkcja Wysokie:
zdarzenia, które wywierają wpływ na wydajność użytkowników, ale mają średni wpływ na firmę, można nad nimi popracować w godzinach roboczych lub dotyczą pojedynczego użytkownika, klienta bądź usługi.
Dostępność: godziny pracy
Czas odpowiedzi: brak zobowiązania
Dostępność: przez całą dobę, siedem dni w tygodniu
Czas odpowiedzi: następny dzień
Funkcja Niekrytyczne:
zdarzenia, które wywierają minimalny wpływ na usługę lub wydajność prowadzonej działalności, takie jak częściowe zakłócenia pracy pojedynczego użytkownika, gdy istnieje dopuszczalne obejście.
Dostępność: godziny pracy
Czas odpowiedzi: brak zobowiązania
Dostępność: przez całą dobę, siedem dni w tygodniu
Czas odpowiedzi: brak zobowiązania

{r1:c1:p}

{r2:c1}
{r2:c2}
{r3:c1}
{r3:c2}
{r4:c1}
{r4:c2}
{r2:c1}
{r2:c3}
{r3:c1}
{r3:c3}
{r4:c1}
{r4:c3}
*Klienci korzystający z planów usługi Office 365 Education i Office 365 dla instytucji rządowych są objęci opcjami pomocy technicznej dla planów Enterprise.

Pomoc techniczna o podwyższonym poziomie

Dodatkowa pomoc techniczna o podwyższonym poziomie dla organizacji korzystających z usługi Office 365, które potrzebują bardziej spersonalizowanego wsparcia

Usługi firmy Microsoft (w języku angielskim)

Dla organizacji oceniających obciążenie pracą w chmurze

Zapewnia specjalistyczną wiedzę z zakresu technologii firmy Microsoft dla dobrze zarządzanego przejścia i bieżących operacji. Oferty obejmują strategię i planowanie, wdrażanie usługi Office 365, inne obciążenia pracą w chmurze oraz przystosowywania użytkowników w celu efektywniejszego wykorzystywania czasu klienta.

Zapewnia pomoc techniczną usługi Office 365 na podwyższonym poziomie, która obejmuje m.in. pomoc eksperta w dziedzinie chmury zarządzaną przez firmę Microsoft, wyłączne proaktywne usługi dla Twojego środowiska usługi Office 365 oraz reaktywną pomoc techniczną o najwyższym priorytecie.

Dostępne języki pomocy technicznej

 • Pomoc techniczna społeczności usługi Office 365 jest dostępna w języku angielskim, chińskim (tradycyjnym), chińskim (uproszczonym), duńskim, fińskim, francuskim, hiszpańskim, holenderskim, japońskim, koreańskim, niemieckim, norweskim, polskim, portugalskim (brazylijskim), rosyjskim, szwedzkim, tureckim i włoskim.
 • Telefoniczna pomoc techniczna na żywo dla usługi Office 365 jest dostępna w języku angielskim, arabskim, bahasa, chińskim (kantońskim, mandaryńskim), francuskim, hebrajskim, hiszpańskim, japońskim, koreańskim, niemieckim, polskim, portugalskim, portugalskim (brazylijskim), rosyjskim, tajskim, tureckim i włoskim.

Jeszcze więcej pomocy technicznej dzięki certyfikowanemu partnerowi usługi Office 365

Usługa Office 365 została zaprojektowana w taki sposób, aby była łatwa w zakupie i użytkowaniu oraz umożliwiała pracę w sposób znany użytkownikom, co pozwala na szybkie rozpoczęcie pracy. Partner firmy Microsoft może pomóc w osiągnięciu maksymalnego stopnia wykorzystania inwestycji.

Znajdź partnera

Niezależnie od tego, czy chcesz zintegrować usługę Office 365 z istniejącymi rozwiązaniami informatycznymi, czy też zamierzasz zlecić administrowanie planem firmie zewnętrznej, zawsze znajdziesz kogoś, kto Ci pomoże.

W jaki sposób partner może pomóc w przeniesieniu do usługi Office 365

Przed rozpoczęciem subskrypcji usługi Office 365 partner może Ci pomóc w następujących obszarach:
 • Identyfikowanie potrzeb biznesowych i możliwości ich zaspokojenia przez usługę Office 365 i inne rozwiązania.
 • Ocena istniejącej infrastruktury informatycznej oraz sposobów jej poprawienia i przygotowania do wdrożenia usługi Office 365.
 • Wybór odpowiedniego zestawu usług Office 365 pozwalającego osiągnąć założone cele biznesowe.
 • Opracowanie planu dalszych inwestycji informatycznych.
 • Wdrożenie środowiska demonstracyjnego umożliwiającego przetestowanie usługi Office 365 przed pełniejszym zaangażowaniem się w jej wprowadzanie.

W jaki sposób partner może pomóc we wdrożeniu

Po zaplanowaniu przejścia do usługi Office 365 partner może pomóc w pomyślnym przeprowadzeniu tej operacji, wykonując następujące zadania:
 • Udzielenie kompleksowego wsparcia w zakresie wdrożenia i migracji w celu zapewnienia bezproblemowego przejścia do nowej usługi.
 • Skonfigurowanie usługi w celu spełnienia potrzeb biznesowych i dostosowanie usługi SharePoint Online do określonych wymagań.
 • Zarządzanie usługami, takimi jak połączenia konferencyjne programu Skype dla Firm Online
 • Szkolenie użytkowników i administratorów w zakresie maksymalnego wykorzystania możliwości usługi Office 365.
 • Wykonywanie zadań administracyjnych, takich jak resetowanie haseł i konfigurowanie nowych kont użytkownika.
 • Udzielanie pomocy technicznej użytkownikom.
 • Udostępnianie dodatkowych rozwiązań uzupełniających usługę Office 365, takich jak: archiwum osobiste usługi Exchange Online/SharePoint Online, przepływy pracy usługi SharePoint Online, rozwiązania z zakresu zarządzania dokumentami i inne.

Office 365 FastTrack

FastTrack to świadczenie w postaci usługi ułatwiającej rozpoczynanie pracy dostępne dla uprawnionych klientów usługi Office 365. Eksperci firmy Microsoft w zakresie wdrażania rozwiązań będą świadczyć spersonalizowane wsparcie, aby zapewnić możliwość rozpoczęcia korzystania z usługi w całej firmie.Więcej informacji

Oferta adaptacyjna jest ważna przez ograniczony czas. Oprócz usługi FastTrack przez ograniczony czas uprawnieni klienci, którzy wdrożą usługę Office 365, mogą uzyskać dodatkową pomoc techniczną w zakresie adaptacji lub zwrot kosztów dla swojego partnera informatycznego za pomoc techniczną w trakcie wdrażania. Więcej informacji