Rozwój firmy

Zyskaj więcej klientów i podnieś wydajność, aby rozwijać swoją firmę jeszcze szybciej.


Skuteczniejszy kontakt z klientami

Śledź interakcje z klientami i rozwijaj relacje z nimi dzięki programowi Outlook Customer Manager. Wyświetlaj szczegóły i historię klientów oraz śledź bieżące transakcje i oczekujące zadania w programie Outlook.
A laptop showing Outlook Customer manager
A man in a warehouse on a tablet using Microsoft Planner

Lepsza organizacja pracy zespołowej

Usprawnij pracę zespołową i podnieś jej wydajność. Usługa Microsoft Planner ułatwia tworzenie nowych planów projektowych, organizowanie i przydzielanie zadań, udostępnianie plików oraz informowanie zespołu o bieżących postępach.

Optymalizacja procesów biznesowych

Twórz, stosuj i udostępniaj zautomatyzowane przepływy pracy, aby ograniczyć czas przetwarzania żądań dotyczących czasu wolnego, podróży, udostępniania dokumentów i możliwości sprzedaży.
A smartphone showing the Microsoft Flow app

Więcej sposobów rozwijania firmy

Rezerwacje i planowanie spotkań z klientami

Uprość proces zarządzania terminami spotkań z klientami dzięki wygodnemu internetowemu narzędziu do zarządzania harmonogramem.

Zadbaj o rozwój swojej firmy już dzisiaj


Company logo for Utah Luxury Tours
"Właściciele małych firm mają tak dużo spraw na głowie, że często brakuje im czasu na zaplanowanie rozwoju działalności. Dzięki usłudze Office 365 mam czas na przemyślenie elementów strategii, które muszę wdrożyć w najbliższym roku."

Brian Murphy, dyrektor generalny, Utah Luxury Tours

PRZECZYTAJ ICH HISTORIĘ

4 sposoby upraszczania procesu rezerwacji terminów

Więcej korzyści dla Twojej firmy

Większa produktywność

Aplikacje pakietu Office z wbudowanymi narzędziami opartymi na sztucznej inteligencji oraz funkcjami przechowywania i udostępniania plików w trybie online.

Większe osiągnięcia dzięki współpracy

Usługa Office 365 ułatwia zespołom sprawną współpracę w dowolnym miejscu.

Ochrona danych

Chroń swoją firmę przed zewnętrznymi zagrożeniami i wyciekami danych przy użyciu wbudowanych narzędzi do ochrony prywatności i zapewniania zgodności.

Uproszczenia dla Ciebie

Dzięki łatwej konfiguracji i prostemu zarządzaniu możesz zaoszczędzić czas.