Rozwiązania zapewniające zgodność

Zintegrowane narzędzia korzystające z analizy do zmniejszania ryzyka

Rozwiązania ułatwiające inteligentną ocenę ryzyka związanego ze zgodnością, zarządzanie danymi poufnymi i chronienie ich oraz skuteczne reagowanie na wymogi przepisów prawnych

Ocenianie zgodności i dbanie o nią w jednym miejscu

Gdy korzystasz z usług Microsoft Cloud, możesz ocenić ryzyko dotyczące zgodności oraz zwiększyć możliwości ochrony danych za pomocą Menedżera zgodności1 oraz uzyskać szczegółowe informacje dotyczące zgodności z przepisami ochrony danych w Portalu zaufania usług.
A tablet displaying Compliance Manager in Office 365
Image_GainControl_877x675

Chronienie najważniejszych danych i zarządzanie nimi przez cały ich cykl życia

W miarę wzrostu ilości danych wdróż rozbudowaną strategię zarządzania danymi w celu automatycznego klasyfikowania i chronienia danych poufnych oraz zarządzania nimi między urządzeniami, aplikacjami i usługami w chmurze, a także zastosuj strategię zarządzania dostępem i szyfrowania, korzystając z następujących funkcji:

Skuteczne reagowanie na żądania prawne i nie tylko dzięki korzystaniu z zalet sztucznej inteligencji

Używaj zaawansowanych narzędzi miejscowego zbierania elektronicznych materiałów dowodowych na platformie Microsoft 365 do znajdowania potrzebnych informacji nawet w danych pozbawionych struktury. Łatwo uzyskuj szczegółowe informacje o całej aktywności w środowisku za pomocą inspekcji i rozbudowanego interfejsu API działań.
A laptop displaying eDiscovery in Office 365

Wszystko gotowe na osiąganie zgodności z usługą Office 365?


Artykuły o rozwiązaniach zapewniających zgodność

Planowanie bezpiecznej przyszłości firmy


Więcej funkcji usługi Office 365

Logo_Exelon_155x40

Exelon wybiera moc Skrytki klienta

Zobacz, dlaczego Exelon, firma dostarczająca energię z listy Fortune 100, wybrała Skrytkę klienta dla usługi Office 365 w celu zwiększenia prywatności i bezpieczeństwa danych.
Logo_MSMechanics_112x40

Zobacz, jak działa dodatek Zaawansowane zarządzanie danymi w usłudze Office 365

Dowiedz się, jak funkcje dodatku Zaawansowane zarządzanie danymi w usłudze Office 365 zapewniają zaawansowaną widoczność i analizę w chmurze, aby pomóc Ci w lepszym zarządzaniu danymi przez cały ich cykl życia.

Uzyskaj zgodność z RODO za pomocą platformy Microsoft Cloud

Więcej sposobów ochrony Twojej organizacji

Kompletne, zintegrowane rozwiązania zaprojektowane dla Twojej firmy

Icon representing productivity

Większa produktywność

Uzyskaj aplikacje pakietu Office zawierające wbudowane funkcje sztucznej inteligencji, magazyn plików online i funkcje udostępniania.
Icon representing teamwork

Lepsza współpraca

Lepsza współpraca i lepsze narzędzia pozwalające na pracę w każdym miejscu.
Icon representing security

Ochrona danych

Chroń swoją firmę przed zewnętrznymi zagrożeniami i wyciekami danych przy użyciu wbudowanych narzędzi do ochrony prywatności i zapewniania zgodności.
Icon representing simplicity

Uproszczenia dla Ciebie

Łatwo konfiguruj użytkowników, urządzenia i dane oraz zarządzaj nimi, aby móc bardziej skoncentrować się na działalności Twojej firmy.
1Menedżer zgodności to rozwiązanie z pogranicza usługi Microsoft Cloud, które ułatwia organizacjom zrozumienie złożonego krajobrazu zgodności oraz zarządzanie nim. Umożliwia on organizacjom przeprowadzanie ciągłych ocen ryzyka za pomocą wskaźnika zgodności, udostępnia szczegółowe informacje umożliwiające podjęcie odpowiednich działań, które ułatwiają zwiększanie możliwości ochrony danych, a także upraszcza procesy dzięki wbudowanym narzędziom do współpracy i raportowania na potrzeby inspekcji.