Organizowanie pracy zespołowej za pomocą usługi Microsoft Planner

A tablet, desktop PC, and smartphone showing Microsoft Planner in use to organize teamwork.
Wyeliminuj chaos z pracy zespołowej i realizuj więcej zadań! Usługa Planner ułatwia Twojemu zespołowi tworzenie nowych planów, organizowanie i przypisywanie zadań, udostępnianie plików, prowadzenie czatów o wykonywanych czynnościach oraz informowanie o postępach w pracy.

A laptop showing Microsoft Planner in use to manage team tasks and information.

Szybka organizacja pracy


Łatwość użycia


Jedno kliknięcie wystarcza, aby uruchomić usługę Planner w obszarze uruchamiania aplikacji Office 365. Po wykonaniu tej czynności możesz w kilku łatwych krokach utworzyć nowy plan, zbudować zespół, przydzielić zadania i zaktualizować stan.

Wizualne organizowanie pracy


Każdy plan ma własną tablicę, na której możesz umieszczać zadania w zasobnikach. Zadania możesz dzielić na kategorie w zależności od ich stanu lub osoby, do której są przypisane. Aby aktualizować stan lub zmieniać przydziały, po prostu przeciągaj i upuszczaj zadania między kolumnami.

Bezproblemowa współpraca z innymi osobami


Widoczność i przejrzystość


W widoku Moje zadania znajduje się pełna lista wszystkich zadań oraz ich stan we wszystkich Twoich planach. Podczas wspólnej pracy nad planem członkowie zespołu zawsze wiedzą, kto nad czym pracuje.

Wspólna praca nad zadaniami


Usługa Planner stworzona dla usługi Office 365 umożliwia dołączanie plików do zadań, wspólną pracę nad tymi plikami, a nawet prowadzenie rozmów na temat zadań bez konieczności przełączania aplikacji. Dzięki usłudze Planner wszystkie dyskusje i elementy dostarczane Twojego zespołu są zgodne z planem i nie gubią się w różnych aplikacjach.
A desktop monitor showing Microsoft Planner in use to attach files to a task.
A smartphone and a tablet showing status of tasks in Microsoft Planner.

Nigdy niczego nie przegapisz


Praca na różnych urządzeniach


Usługa Planner działa na wszystkich Twoich urządzeniach. Dzięki niej wszyscy mają zawsze dostęp do tych samych informacji i podobnie rozumieją sytuację. Rzut oka na wykresy to wszystko, czego potrzebujesz, aby poznać stan pracy i dowiedzieć się, czy zespół robi wystarczające postępy w drodze do celu.

Powiadomienia e-mail


Dzięki usłudze Planner nic Cię nie ominie! Za każdym razem, gdy ktoś przydzieli Ci nowe zadanie lub doda do konwersacji, otrzymasz powiadomienie e-mail.