AUTOMATYZACJA PROCESÓW BIZNESOWYCH

Umożliwianie wszystkim automatyzacji procesów

Zaawansowane formularze, przepływy pracy i niestandardowe aplikacje mobilne umożliwiają usprawnianie, automatyzowanie i przekształcanie procesów.

Produkty w tym rozwiązaniu

Gromadzenie danych i plików oraz zarządzanie nimi

Listy programu SharePoint umożliwiają zbieranie danych w podobny sposób jak w programie Excel. Możesz je łatwo udostępniać i zarządzać nimi w intranecie. W usłudze Office 365 jest w użyciu ponad dziesięć milionów list niestandardowych — od prostych, takich jak listy kontaktów i zadań, do takich, od których zależą kluczowe operacje biznesowe w wielkich przedsiębiorstwach. Używając usług PowerApps firmy Microsoft, możesz tworzyć formularze niestandardowe służące do wyświetlania, tworzenia oraz modyfikowania danych i plików.
a SharePoint list showing vacation requests
a SharePoint list showing vacation requests and a Flow automation to send a customized email whenever someone adds a new vacation request

Automatyzacja powtarzających się zadań

Nie trać czasu na wykonywanie powtarzających się procesów zespołowych i organizacyjnych. Twórz procedury za pomocą prostego projektanta wizualnego w programie Flow. W programie Flow możesz zrobić wszystko: od konfigurowania alertów i zatwierdzeń do modelowania złożonych procesów wieloetapowych.

Nawiązywanie połączeń i integracja ze źródłami danych i usługami

Gdy Twój proces potrzebuje danych z innych źródeł i usług, używając programu Flow możesz zautomatyzować wymianę danych, synchronizację plików itd. Program Flow umożliwia na przykład skopiowanie informacji wprowadzonych przez dział sprzedaży w programie Microsoft Dynamics na listę programu SharePoint, z której korzystają operacje. Program Flow integruje się również z usługami lokalnymi i usługami innych podmiotów.
a Windows tablet PC running Flow
a laptop running a SharePoint vacation-request list and a PowerApps Create app screen next to a smart phone showing a new vacation request created in PowerApps

Tworzenie aplikacji zmieniających firmę

Usługi PowerApps umożliwiają tworzenie, bez konieczności pisania kodu, aplikacji współpracujących z danymi na listach i w bibliotekach programu SharePoint, a także z danymi z innych źródeł chmurowych i lokalnych. Używając usług PowerApps, możesz tworzyć środowiska cyfrowe pozwalające na pracę w innowacyjny sposób dzięki wykorzystaniu technologii, takich jak aparaty w telefonach komórkowych.

Chcesz rozpocząć korzystanie z usługi Office 365, aby osiągać lepsze efekty mniejszym nakładem pracy?


Produkty umożliwiające automatyzację procesów biznesowych

Produkty umożliwiające automatyzację procesów biznesowych

SharePoint

Umożliwia połączenie w jednym miejscu ludzi, zawartości i aplikacji w celu zapewnienia płynnej współpracy w całej organizacji.

PowerApps

PowerApps

Umożliwia łatwe przekształcanie wiedzy biznesowej na rozwiązania. Daj ludziom to, czego potrzebują, aby uzyskiwać wyniki.

Flow

Flow

Umożliwia tworzenie zautomatyzowanych przepływów pracy między Twoimi ulubionymi aplikacjami i usługami w celu wyświetlania powiadomień, synchronizowania plików, zbierania danych itd.


Artykuły na temat automatyzacji procesów biznesowych

Pracuj nowocześniej dzięki automatyzacji procesów biznesowych


Logo Hershey
"Przyszłość firmy Hershey zapowiada się interesująco. Dzięki rozwiązaniom chmurowym firmy Microsoft panujemy nad naszą cyfrową podróżą, łącząc wszystkich w celu lepszej współpracy i mówienia o naszych zaletach."

— Carlos Amesquita, Dyrektor ds. informatycznych w firmie Hershey

PRZECZYTAJ ICH HISTORIĘ

Kompletne, zintegrowane rozwiązania zaprojektowane dla Twojej firmy

Większa produktywność

Uzyskaj aplikacje pakietu Office zawierające wbudowane funkcje sztucznej inteligencji, magazyn plików online i funkcje udostępniania.

Lepsza współpraca

Lepsza współpraca i lepsze narzędzia pozwalające na pracę w każdym miejscu.

Ochrona danych

Chroń swoją firmę przed zewnętrznymi zagrożeniami i wyciekami danych przy użyciu wbudowanych narzędzi do ochrony prywatności i zapewniania zgodności.

Uproszczenia dla Ciebie

Łatwo konfiguruj użytkowników, urządzenia i dane oraz zarządzaj nimi, aby móc bardziej skoncentrować się na działalności Twojej firmy.