Exchange Online

Pracuj sprawniej w każdym miejscu dzięki hostowanej poczcie e-mail dla firm.

{EXOp1buy|price}

za użytkownika/miesiąc

(Exchange Online — plan 1)

Cena nie uwzględnia podatku VAT.
Zbliżenie wiadomości e-mail z poradą dotyczącą zasad, pomagającą zapobiegać wysyłaniu informacji poufnych.

Bezpieczeństwo i niezawodność

Usługa Exchange Online zawiera zaawansowane funkcje ochrony informacji. Skrzynki pocztowe są chronione przez filtry antyspamowe, które również wykrywają złośliwe oprogramowanie. Funkcje ochrony przed utratą danych uniemożliwiają użytkownikom omyłkowe wysłanie poufnych informacji niepowołanym osobom. Twoje dane są bezpieczne dzięki nadmiarowym serwerom zlokalizowanym w różnych krajach oraz doskonałym funkcjom odzyskiwania awaryjnego, a także pracy zespołu ekspertów w dziedzinie zabezpieczeń, którzy przez całą dobę monitorują usługę Exchange Online. Na podstawie umowy SLA otrzymujesz finansową gwarancję bezawaryjnego działania na poziomie 99,9%, dlatego możesz mieć pewność, że Twoja poczta e-mail będzie zawsze dostępna.

Zbliżenie centrum administracyjnego usługi Exchange Online.

Zachowaj kontrolę

Możesz zachować kontrolę nad środowiskiem informatycznym, jednocześnie korzystając z zalet hostowania poczty e-mail na serwerach firmy Microsoft. Centrum administracyjne programu Exchange umożliwia efektywne zarządzanie organizacją za pomocą łatwego w obsłudze, opartego na sieci Web interfejsu. W jednym miejscu możesz uruchamiać miejscowe zbieranie elektronicznych materiałów dowodowych dla programów Exchange, SharePoint i Microsoft Teams, korzystając z Centrum zbierania elektronicznych materiałów dowodowych. Etykietka narzędzia z informacją o dostępności uruchamiania zbierania elektronicznych materiałów dowodowych z Centrum zbierania elektronicznych materiałów dowodowych Zasady dotyczące urządzeń przenośnych umożliwiają tworzenie list zatwierdzonych urządzeń, wymuszanie stosowania blokady za pomocą kodu PIN oraz usuwanie poufnych danych firmowych z utraconych telefonów. Dostępna jest także całodobowa informatyczna pomoc techniczna przez telefon.
Okno aplikacji Microsoft Outlook przedstawiające przeszukiwanie wszystkich folderów poczty

Łatwe używanie i konserwowanie

Zapewnienie użytkownikom dostępu do firmowej poczty e-mail, niezbędnej do wydajnej pracy, jest teraz łatwiejsze niż kiedykolwiek wcześniej. Dzięki automatycznemu stosowaniu poprawek nie trzeba poświęcać czasu i wysiłku na konserwację systemu. Archiwum zbiorcze umożliwia przechowywanie wszystkich ważnych danych użytkowników w jednej lokalizacji. Poczta e-mail, kalendarz i kontakty są dostępne w każdym miejscu, na dowolnym urządzeniu i przy użyciu wszystkich popularnych przeglądarek. Dzięki integracji z programem Outlook można korzystać ze znanych, zaawansowanych funkcji poczty e-mail także w trybie offline.

Usługa zapewnienia sukcesu klientów usługi Office 365

Rozwiązanie Microsoft FastTrack dla Office 365

Rozwiązanie Microsoft FastTrack dla Office 365 to usługa zapewniania sukcesu klientów. Opracowano je po to, aby ułatwiało bezproblemowe i płynne przechodzenie do usługi Office 365 oraz szybsze uzyskiwanie korzyści biznesowych.

Sprawdź jego możliwości, we własnym tempie zaplanuj pomyślne wdrożenie i przygotuj nowych użytkowników oraz funkcje do pracy. Korzystaj z najlepszych rozwiązań, narzędzi, zasobów i wiedzy specjalistów zaangażowanych w optymalizowanie usługi Office 365.

Zasoby i usługi rozwiązania FastTrack są uwzględnione w usłudze Office 365 dla klientów mających co najmniej 50 stanowisk. Dowiedz się więcej

Usługi dodatkowe

Funkcja Multi-Geo Capabilities w usłudze Office 365

Zarządzaj potrzebami w zakresie miejsca przechowywania danych na całym świecie i przeprowadź cyfrową transformację Twojej organizacji, korzystając z kontrolek lokalizacji danych poszczególnych użytkowników w usłudze Office 365. Funkcja Multi-Geo jest teraz dostępna w usługach Exchange Online i OneDrive. Dowiedz się więcej