Program Microsoft Exchange — często zadawane pytania

Odpowiedzi na często zadawane pytania dotyczące programu Exchange, w tym usługi Exchange Online, programu Exchange Server 2016 i usługi Exchange Online Protection.

Architektura

Pokaż wszystkie

Technologia FAST jest natywnie zintegrowana z programem Exchange jako jego wyszukiwarka, więc nie trzeba kupować oddzielnej licencji, aby korzystać z wydajnych funkcji indeksowania i wyszukiwania dostępnych dzięki technologii FAST.

Zgodność

Pokaż wszystkie

Tak. Możesz korzystać z Centrum zbierania elektronicznych materiałów dowodowych w celu przeszukiwania poczty e-mail, elementów kalendarza, kontaktów, wiadomości błyskawicznych i dokumentów bez wywierania wpływu na wydajność użytkowników.

Archiwum miejscowe oparte na czasie pozwala utrzymywać niezmienione dane poczty e-mail przez wskazany okres. Dzięki temu organizacje mogą zapewnić zgodność z wewnętrznymi i zewnętrznymi przepisami dotyczącymi zachowywania danych.
Archiwum miejscowe oparte na zapytaniach zapewnia możliwość szczegółowego określenia, które elementy powinny zostać zachowane, a które mogą być wyczyszczone.

Zarządzanie

Pokaż wszystkie

Centrum administracyjne programu Exchange to oparty na sieci Web interfejs administracyjny, który pozwala zarządzać zaawansowanymi funkcjami, takimi jak ochrona przed utratą danych, aplikacje programu Outlook i skrzynki pocztowe witryn. Ten usprawniony i intuicyjny interfejs ułatwia skuteczne zarządzanie programem Exchange, delegowanie zadań i skupienie się na rozwoju firmy. Zadania związane z zarządzaniem można także wykonywać i automatyzować przy użyciu skryptów w programie Windows PowerShell.

Tak. Jeśli chcesz przeprowadzić uaktualnienie, możesz przenieść konto do jednego z planów usługi Office 365 Enterprise, które należą do tej samej rodziny usług co plany autonomiczne usługi Exchange Online. Jeśli chcesz przejść do innej rodziny usług, na przykład do planu Office 365 Business Essentials lub Office 365 Business Premium, najpierw anuluj konto usługi Exchange Online, a następnie utwórz konto innej usługi. Dowiedz się więcej o uaktualnianiu planów usługi Office 365.

Zwróć uwagę, że po uaktualnieniu konta nazwa domeny zostanie przeniesiona na nowe konto niezależnie od tego, czy dla konta wprowadzono własną nazwę domeny, czy nazwę domeny skonfigurowano podczas tworzenia konta usługi Exchange Online.

Mobilność

Pokaż wszystkie

Tak. Program Exchange wyznaczył standard obowiązujący w zakresie synchronizowania poczty e-mail dla urządzeń przenośnych: protokół Exchange ActiveSync. Program Exchange udostępnia również atrakcyjne rozwiązanie w postaci aplikacji Outlook Web App, która współdziała z urządzeniami obsługującymi przeglądarki internetowe, zapewniając użytkownikom mobilnym łatwy dostęp do ich poczty e-mail.

Tak. Program Exchange zawiera funkcje zdalnego czyszczenia urządzeń połączonych z usługą Exchange ActiveSync. Aplikacja Outlook Web App udostępnia rozwiązanie służące do uzyskiwania dostępu za pośrednictwem przeglądarki internetowej, które nie zapisuje na urządzeniach przenośnych żadnych danych organizacji. Dzięki temu można mieć pewność, że żadne dane organizacji nie są przechowywane poza nią.

Zabezpieczenia

Pokaż wszystkie

Funkcje ochrony przed utratą danych (DLP, Data Loss Prevention) identyfikują, monitorują i chronią dane poufne z użyciem szczegółowej analizy zawartości. Program Exchange zawiera wbudowane zasady DLP oparte na normach i klasyfikacjach, takich jak PII i PCI, i może również obsługiwać inne zasady ważne dla Twojej firmy. Ponadto nowe porady dotyczące zasad w programie Outlook informują użytkowników o naruszeniu zasad przed wysłaniem danych poufnych. Te funkcje ułatwiają zabezpieczenie organizacji przed omyłkowym wysłaniem przez użytkowników poufnych informacji firmowych do nieupoważnionych osób.

Program Exchange zawiera usługę internetową, która chroni przychodzącą i wychodzącą pocztę e-mail organizacji przed spamem, wirusami, wyłudzaniem informacji oraz naruszeniami zasad poczty e-mail. Umowy SLA z gwarancją finansową zapewniają wysoką jakość usług. Ponadto program Exchange Server 2016 ma również wbudowaną ochronę antywirusową.

Funkcje społecznościowe

Pokaż wszystkie

Tak. Program Exchange może łączyć się ze źródłami zewnętrznymi, takimi jak sieci społecznościowe, w celu gromadzenia wszystkich informacji o kontaktach w jednym miejscu. Ponadto program Exchange usunie zduplikowane wpisy i ułatwi skonsolidowanie informacji, dzięki czemu wizytówki będą aktualniejsze, a lista kontaktów stanie się bardziej przejrzysta.

Dostęp za pośrednictwem sieci Web

Pokaż wszystkie

Tak. Aplikacja Outlook w sieci Web współdziała z większością nowoczesnych przeglądarek, takich jak Internet Explorer, Safari, Chrome i Firefox. Ponadto aplikację Outlook w sieci Web napisano od nowa z myślą o obsłudze dotykowej, aby można było z niej niezwykle wygodnie korzystać na tabletach i smartfonach.

Tak — model opracowywania aplikacji pozwala programistom na pisanie aplikacji, z których można korzystać w wielu klientach. Dlatego administratorzy mogą zarządzać aplikacjami dla programu Outlook, wdrażać je i uzyskiwać do nich dostęp, aby użytkownicy widzieli te aplikacje i mogli z nich korzystać zarówno w klasycznym programie Outlook, jak i w aplikacji Outlook w sieci Web.