Zaawansowana ochrona przed zagrożeniami w usłudze Office 365

Chroń pocztę e-mail, pliki i aplikacje usługi Office 365 przed nieznanymi i wyrafinowanymi atakami.

Klienci mający subskrypcje wybranych planów programu Exchange lub usługi Office 365 mogą dodać usługę Zaawansowana ochrona przed zagrożeniami w cenie {EOAdvThreatProtection|price} za użytkownika.

Dowiedz się jak

Cena nie uwzględnia podatku VAT.
Diagram ilustrujący ochronę poczty e-mail za pomocą usługi Zaawansowana ochrona przed zagrożeniami w usłudze Office 365.

Zabezpieczenie skrzynek pocztowych przed zaawansowanymi zagrożeniami

Każdego dnia pojawiają się nowe fale ataków złośliwego oprogramowania — usługa Office 365 zawiera rozwiązanie ułatwiające chronienie przed nimi poczty e-mail, plików i magazynu online. Usługa Zaawansowana ochrona przed zagrożeniami w usłudze Office 365 umożliwia ochronę skrzynek pocztowych, plików, magazynu online i aplikacji w czasie rzeczywistym przed nowymi, nieznanymi i wyrafinowanymi atakami. Zapewnia kompleksową ochronę w usłudze Microsoft Teams, programach Word, Excel, PowerPoint i Visio oraz usługach SharePoint Online i OneDrive dla Firm. Ta usługa uzupełnia funkcje zabezpieczeń usługi Exchange Online Protection, chroniąc przed niebezpiecznymi załącznikami i rozszerzając ochronę przed złośliwymi linkami, co zapewnia większą odporność na ataki typu Zero-day.

Wiadomość e-mail z powiadomieniem dla administratora i okno zasad bezpiecznych załączników.

Ochrona przed niebezpiecznymi załącznikami

Dzięki funkcji bezpiecznych załączników można zapobiec wpływaniu złośliwych załączników na środowisko obsługi wiadomości, nawet gdy ich podpisy nie są znane. Cała podejrzana zawartość podlega behawioralnej analizie pod kątem złośliwego oprogramowania w czasie rzeczywistym, w której używane są techniki uczenia maszynowego w celu oceny zawartości pod kątem podejrzanych działań. Niebezpieczne załączniki są przełączane w tryb piaskownicy w „komorze detonacyjnej”, zanim zostaną wysłane do adresatów. Daje to korzyść w postaci wolnej od złośliwego oprogramowania i bardziej przejrzystej skrzynki odbiorczej o lepszej ochronie przed atakami typu Zero-day.

Okno zasad bezpiecznych linków i ostrzeżenie dla użytkowników dotyczące bezpiecznych linków.

Ochrona środowiska po kliknięciu przez użytkowników złośliwych linków

Usługa Exchange Online Protection zapewnia ochronę przed złośliwym linkami dzięki skanowaniu zawartości. Funkcja bezpiecznych linków stanowi rozwinięcie tego mechanizmu: chroni środowisko w sytuacji, gdy użytkownik już kliknął link. Podczas skanowania zawartości adresy URL są zmieniane tak, aby przechodziły przez usługę Office 365. Te adresy URL są badane w czasie rzeczywistym, w momencie kliknięcia ich przez użytkownika. Jeśli link jest niebezpieczny, użytkownik jest ostrzegany przed przejściem do danej witryny lub informowany, że witryna została zablokowana. Dostępne jest raportowanie, więc administratorzy mogą śledzić to, którzy użytkownicy kliknęli link i kiedy to miało miejsce.

Wyniki śledzenia adresu URL w usłudze Zaawansowana ochrona przed zagrożeniami w usłudze Office 365.

Rozbudowane raportowanie i śledzenie linków w wiadomościach

Możesz uzyskać krytyczny wgląd w to, kto w organizacji jest celem ataków oraz do jakiej kategorii należą te ataki. Funkcje śledzenia wiadomości i raportowania umożliwiają zbadanie wiadomości, które zostały zablokowane z powodu nieznanych wirusów lub złośliwego oprogramowania, a funkcja śledzenia adresów URL pozwala na śledzenie poszczególnych klikniętych złośliwych linków w wiadomościach.

Jak kupić usługę Zaawansowana ochrona przed zagrożeniami w usłudze Office 365

Usługę Zaawansowana ochrona przed zagrożeniami można dodać do następujących planów subskrypcji programu Exchange i usługi Office 365: Exchange Online — plan 1, Exchange Online — plan 2, Office 365 F1, Exchange Online Protection, Office 365 Business Essentials, Office 365 Business Premium, Office 365 Enterprise E1, Office 365 Enterprise E2, Office 365 Enterprise E3, Office 365 Enterprise E4, Office 365 Enterprise E5, Office 365 Enterprise K1, Office 365 Enterprise K2 oraz Office 365 Education. Aby dodać do subskrypcji usługę Zaawansowana ochrona przed zagrożeniami, skontaktuj się z odsprzedawcą licencji zbiorczych.