A laptop sitting on a wood table next to a cup of coffee and displaying a PowerPoint presentation on Whistler

To jest Twoje 365

Osiągaj więcej każdego dnia dzięki usłudze Office 365. Uzyskaj kalendarz i pocztę e-mail klasy premium, aplikacje pakietu Office, 1 TB magazynu w chmurze oraz zaawansowane zabezpieczenia na wszystkich urządzeniach.


Pełny zestaw najlepszych aplikacji pakietu Office

Instaluj na ulubionych urządzeniach z systemami Windows, macOS, iOS oraz Android1.

Person seated at a table in a lobby looking at a calendar in Outlook on a laptop

Person seated at a table in a lobby looking at a calendar in Outlook on a laptop

Utrzymuj porządek na wszystkich urządzeniach

Zachowaj kontrolę i zorganizuj swój dzień po mistrzowsku za pomocą wszystkich narzędzi dostępnych w jednym miejscu: poczty e-mail, kalendarzy, list zadań do wykonania i plików.

Wszystko w jednym miejscu

Program Outlook organizuje wszystkie Twoje wiadomości e-mail, zdarzenia kalendarza i pliki w jednym miejscu, dzięki czemu Ty nie musisz.

Jedno bezpieczne miejsce na pliki i zdjęcia

Dzięki 1 TB magazynu w chmurze w usłudze OneDrive masz jedno miejsce do przechowywania ulubionych zdjęć, filmów wideo i plików.

Person looking at a mobile device while seated at a café table with a laptop displaying OneDrive files

Person looking at a mobile device while seated at a café table with a laptop displaying OneDrive files

Ochrona zasobów cyfrowych

Skoncentruj się na tym, co dobre, a zmartwienia zostaw za sobą. Usługa Office 365 zapewnia ochronę na różnych urządzeniach, łatwe tworzenie kopii zapasowych oraz uwierzytelnianie dwuskładnikowe, więc możesz zachować spokój ducha.

Ochrona jest teraz osobista

Magazyn osobisty w usłudze OneDrive umożliwia dodatkowe zabezpieczenie plików i zdjęć za pomocą odcisku palca, twarzy lub numeru PIN.

Automatyczne tworzenie kopii zapasowej plików

Kopia zapasowa plików w usłudze OneDrive jest tworzona w czasie rzeczywistym. W razie potrzeby możesz odzyskać całą zawartość usługi OneDrive z maksymalnie 30 dni.

Two adults and a child seated at an informal table, one adult is typing on a laptop while talking to the other adult, the child is looking at pictures on a tablet

Two adults and a child seated at an informal table, one adult is typing on a laptop while talking to the other adult, the child is looking at pictures on a tablet

Efektywniejsza współpraca

Twoje pomysły zasługują na możliwość wyrażenia ich w jak najlepszy sposób, dlatego współpracuj z łatwością z innymi i korzystaj z funkcji, takich jak Projektant i Redaktor, które pomogą Ci uzyskać najdoskonalszy wygląd i dźwięk.

Wyróżnij swoje pomysły

Twórz dopracowane dokumenty, arkusze kalkulacyjne i prezentacje za pomocą narzędzi klasy premium, które dostarczają sugestie.

Bezproblemowa współpraca

Udostępniaj dokumenty i edytuj je z innymi osobami w tym samym czasie. Wszystko, czego potrzebujecie, to połączenie z Internetem2.

Presentation about Thailand on a tablet, there is a bar on the screen showing live captions and subtitles

Presentation about Thailand on a tablet, there is a bar on the screen showing live captions and subtitles

Wbudowane ułatwienia dostępu

Zasługujesz na to, aby Cię usłyszano, oraz na możliwość robienia tego wszystkiego, co chcesz zrobić. Ułatwienia dostępu stanowią istotę usługi Office 365 dzięki narzędziom takim jak napisy na żywo i podpisy, które pomagają nam wszystkim w osiąganiu najlepszych wyników.


Dowiedz się więcej o funkcjach wykorzystujących sztuczną inteligencję w usłudze Office 365

Chcesz skorzystać z usługi Office 365?

I jeszcze więcej

Dostęp w dowolnym miejscu

Uzyskaj 1 TB magazynu w chmurze na osobę.

Pomoc techniczna

Pomoc techniczna za pośrednictwem czatu lub przez telefon bez dodatkowych kosztów.

Skype

Pozostań w kontakcie dzięki połączeniom z telefonami komórkowymi i stacjonarnymi.

Publisher i Access

Publikuj swoją komunikację3. Twórz bazy danych i zarządzaj nimi.


Zobacz więcej opcji usługi Office 365


Często zadawane pytania

|

Plany subskrypcji usługi Office 365 umożliwiają efektywną pracę na wszystkich urządzeniach przy użyciu wersji premium aplikacji pakietu Office: Word, Excel, PowerPoint, OneNote, Outlook, Publisher i Access (aplikacje Publisher i Access są dostępne jedynie na komputery PC). Usługę Office 365 można zainstalować na wielu urządzeniach, w tym na komputerach PC i Mac, na tabletach i telefonach z systemem Android™ oraz na tabletach iPad® i telefonach iPhone®. 1Ponadto wraz z usługą Office 1 uzyskasz inne usługi, takie jak przestrzeń dyskowa online w usłudze OneDrive, minuty na rozmowy przez Skype do użytku domowego4 i zaawansowane zabezpieczenia w usłudze Outlook.com. Z aktywną subskrypcją usługi Office 365 zawsze masz najbardziej aktualną wersję aplikacji pakietu Office.
 
 
Kupiony jednorazowo pakiet Office 2019 zawiera klasyczne wersje aplikacji pakietu Office, takich jak Word, Excel i PowerPoint, do użytku na jednym komputerze PC lub Mac. Te aplikacje nie są aktualizowane automatycznie. Aby pobrać najnowszą wersję, trzeba ponownie kupić pakiet Office po udostępnieniu nowej wersji. Aktualne wersje aplikacji pakietu Office dostępne do zakupu jednorazowego to pakiety Office 2019 dla systemu Windows i komputerów Mac. Wcześniejsze wersje to Office 2016, Office 2013, Office 2011 dla komputerów Mac, Office 2010, Office 2007, Office 2008 dla komputerów Mac i Office 2004 dla komputerów Mac. Pakiet Office kupiony jednorazowo nie zawiera żadnej z usług dostępnych w usłudze Office 365.

Pakiet Office działa na komputerach PC z systemem Windows 7 lub nowszym oraz na komputerach Mac z trzema najnowszymi wersjami systemu macOS.

 
Pakiet Office 2019, zakup jednorazowy, obsługuje komputery PC z systemem Windows 10 i komputery Mac z trzema najnowszymi wersjami systemu macOS.
 
Aby uzyskać więcej informacji, w tym dotyczących wymagań w przypadku tabletów firmy Apple® i tabletów z systemem Android™, wyświetl pełne wymagania systemowe. 1

Jeśli zakupiono subskrypcję z opcją rozliczania cyklicznego, zostaje ona uruchomiona w momencie sfinalizowania zakupu i jest kontynuowana do momentu jej anulowania. Subskrypcje rozliczane cyklicznie można zakupić w witrynach Office365.com i MicrosoftStore.com, w serwisie iTunes® i od niektórych innych sprzedawców. Subskrypcja przedpłacona zostaje uruchomiona w momencie jej aktywowania i przejścia na stronę Moje konto. Subskrypcje przedpłacone można zakupić od sprzedawcy, odsprzedawcy lub agenta obsługi technicznej firmy Microsoft.

Aby uzyskać informacje na temat dodatkowych funkcji dostępnych w aplikacjach mobilnych w przypadku korzystania z usługi Office 365 Home lub Office 365 Personal, odwiedź stronę www.office.com/information. Aby odblokować funkcje, zaloguj się do aplikacji mobilnej przy użyciu tego samego konta Microsoft, za pomocą którego kupiono usługę Office 365.

Aby znaleźć i pobrać aplikacje, odwiedź następujące witryny:

Dostęp do Internetu jest niezbędny, aby zainstalować i aktywować najnowsze wersje pakietów Office i wszystkie plany subskrypcji usługi Office 365. W przypadku planów usługi Office 365 jest także potrzebny do zarządzania kontem subskrypcji, na przykład do zainstalowania pakietu Office na innych komputerach lub zmiany opcji rozliczeń. Ponadto dostęp do Internetu jest potrzebny do korzystania z plików zapisanych w usłudze OneDrive, chyba że zainstalujesz aplikację klasyczną OneDrive. Musisz także regularnie łączyć się z Internetem, aby aktualizować pakiet Office i korzystać z automatycznych uaktualnień. Jeśli w ciągu 39 dni nie połączysz się z Internetem, Twoje aplikacje przejdą w tryb ograniczonej funkcjonalności, co oznacza, że możesz wyświetlać i drukować dokumenty, ale nie możesz ich edytować ani tworzyć nowych. Aby ponownie aktywować aplikacje pakietu Office, wystarczy połączyć się z Internetem. Nie musisz mieć połączenia z Internetem, aby używać aplikacji pakietu Office, takich jak Word, Excel i PowerPoint, ponieważ są one zainstalowane na komputerze.

 
 

Tak. Utworzone dokumenty są Twoją własnością. Możesz przechowywać je online w usłudze OneDrive lub lokalnie na komputerze PC lub Mac. Dowiedz się, co się stanie, jeśli anulujesz subskrypcję.

Jeśli masz aktywną subskrypcję usługi Office 365 Home, możesz ją udostępnić swojej rodzinie — maksymalnie 6 osobom. Poszczególni domownicy, którym udostępnisz subskrypcję, mogą używać dostępnych dla Ciebie instalacji na swoich komputerach PC, Mac, tabletach iPad, tabletach z systemem Android i Windows lub na telefonach iPhone® i telefonach z systemem Android, a także otrzymują 1 TB przestrzeni dyskowej w usłudze OneDrive i mogą zarządzać swoimi instalacjami na stronie www.office.com/myaccount.

 
Aby dodać inną osobę do swojej subskrypcji, odwiedź stronę www.office.com/myaccount i postępuj zgodnie z wyświetlanymi instrukcjami dodawania kolejnej osoby. Każda dodana przez Ciebie osoba otrzyma wiadomość e-mail z informacjami o czynnościach do wykonania. Po zaakceptowaniu i wykonaniu wskazanych czynności przez daną osobę dotyczące jej informacje, w tym używane przez nią instalacje, zostaną wyświetlone na Twojej stronie Moje konto. Możesz zakończyć udostępnianie subskrypcji danej osobie lub usunąć używane przez nią urządzenie na stronie www.office.com/myaccount.
 
Aby uzyskać informacje o sposobie konfigurowania udostępniania, zobacz ten artykuł.

Wybierz subskrypcję usługi Office 365 odpowiednią dla Ciebie

1 W przypadku systemów iOS i Android wymagane jest pobranie oddzielnej aplikacji. Dostępność aplikacji różni się w zależności od urządzenia/języka. Sprawdź, co jest dostępne w Twoim kraju/regionie. Funkcje programu OneNote różnią się w zależności od platformy.
2 Pliki muszą być przechowywane w usłudze OneDrive i udostępniane za pośrednictwem linku; środowisko obsługi odbiorcy będzie się różnić się w zależności od platformy i urządzenia.
3 Tylko komputery PC.
4 Dostępność minut na rozmowy przez Skype zależy od kraju/regionu. Dowiedz się więcej.


iTunes, iPhone i iPad są zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy Apple Inc. zarejestrowanymi w Stanach Zjednoczonych i w innych krajach. Android jest znakiem towarowym firmy Google Inc.