Office 365 Enterprise E1

Wszystkie funkcje usługi Exchange Online (plan 1) oraz przechowywanie i udostępnianie plików w chmurze, spotkania online, wiadomości błyskawiczne, wideokonferencje HD, witryny intranetowe, witryny zespołów i inne usługi.

Dostępne aplikacje pakietu Office

(Brak w zestawie)

Dostępne usługi

 • Exchange
 • OneDrive
 • SharePoint
 • Skype dla firm
 • Internetowe wersje aplikacji Word, Excel, PowerPoint i innych
 • Przechowywanie i udostępnianie plików dzięki co najmniej 1 TB przestrzeni dyskowej usługi OneDrive
 • Firmowa poczta e-mail, kalendarz i kontakty przy użyciu skrzynki pocztowej o rozmiarze 50 GB
 • Obsługa nieograniczonych spotkań online, wiadomości błyskawicznych i konferencji wideo HD dzięki aplikacji Skype dla firm
 • Zapewnianie pełnego dostępu do informacji i zaangażowania dzięki firmowemu intranetowi i witrynom zespołów w programie SharePoint

Office 365 Enterprise E3

Wszystkie funkcje usługi Office 365 Enterprise E1 oraz aplikacje klasyczne pakietu Office, spersonalizowane wyszukiwanie i odnajdywanie, samoobsługowa analiza biznesowa, zarządzanie aplikacjami w przedsiębiorstwie, narzędzia do zbierania elektronicznych materiałów dowodowych, hostowana poczta głosowa z funkcjami automatycznej recepcjonistki i inne usługi.

Dostępne aplikacje pakietu Office

 • Word
 • Excel
 • PowerPoint
 • OneNote
 • Outlook
 • Publisher (tylko komputery PC)
 • Access (tylko komputery PC)

Dostępne usługi

 • Exchange
 • OneDrive
 • SharePoint
 • Skype dla firm
 • Klasyczne wersje aplikacji pakietu Office: Word, Excel, PowerPoint, OneNote, Access i Outlook oraz Publisher i Access tylko dla komputerów PC
 • Internetowe wersje aplikacji Word, Excel, PowerPoint i innych
 • Nieograniczony osobisty magazyn w chmurzeEtykietka narzędzia informująca o nieograniczonym osobistym magazynie w chmurze
 • Firmowa poczta e-mail, kalendarz i kontakty przy użyciu skrzynki pocztowej o rozmiarze 100 GB
 • Obsługa nieograniczonych spotkań online, wiadomości błyskawicznych i konferencji wideo HD dzięki aplikacji Skype dla firm
 • Zapewnianie pełnego dostępu do informacji i zaangażowania dzięki firmowemu intranetowi i witrynom zespołów w programie SharePoint
 • Spersonalizowane wyszukiwanie i odnajdywanie w usłudze Office 365 za pomocą funkcji Office Graph
 • Zarządzanie aplikacjami w przedsiębiorstwie przy użyciu zasad grupy, telemetrii oraz aktywacji na komputerze udostępnionym
 • Samoobsługowa analiza biznesowa umożliwia odnajdywanie, analizowanie i wizualizowanie danych w programie Excel
 • Zapewnianie zgodności z przepisami i ochrona informacji: archiwizacja w związku z postępowaniem sądowym, zarządzanie prawami i ochrona przed utratą danych dla poczty e-mail i plików
 • Zbieranie elektronicznych materiałów dowodowych z miejscowym wyszukiwaniem, archiwizowaniem i eksportowaniem
 • Obsługa hostowanej poczty głosowej z funkcjami automatycznej recepcjonistki
 • Stosowanie do poufnych wiadomości e-mail gotowych funkcji ochrony, takich jak zasady wymagające szyfrowania lub zabraniające przesyłania dalej, przy użyciu usługi Szyfrowanie wiadomości usługi Office 365

Office 365 Enterprise E5

Wszystkie funkcje usługi Office 365 Enterprise E3 oraz ujednolicona komunikacja przy użyciu programu Skype dla firm Server, Advanced eDiscovery z predykcyjnym kodowaniem i analizą tekstu, zaawansowana ochrona przed zagrożeniami w usłudze Exchange Online, analiza osobista i organizacyjna, konferencje głosowe i inne usługi.

Dostępne aplikacje pakietu Office

 • Word
 • Excel
 • PowerPoint
 • OneNote
 • Outlook
 • Publisher (tylko komputery PC)
 • Access (tylko komputery PC)

Dostępne usługi

 • Exchange
 • OneDrive
 • SharePoint
 • Skype dla firm
 • Klasyczne wersje aplikacji pakietu Office: Word, Excel, PowerPoint, OneNote, Access i Outlook oraz Publisher i Access tylko dla komputerów PC
 • Internetowe wersje aplikacji Word, Excel, PowerPoint i innych
 • Nieograniczony osobisty magazyn w chmurzeEtykietka narzędzia informująca o nieograniczonym osobistym magazynie w chmurze
 • Firmowa poczta e-mail, kalendarz i kontakty przy użyciu skrzynki pocztowej o rozmiarze 100 GB
 • Obsługa nieograniczonych spotkań online, wiadomości błyskawicznych i konferencji wideo HD dzięki programowi Skype dla firm.
 • Zapewnianie pełnego dostępu do informacji i zaangażowania dzięki firmowemu intranetowi i witrynom zespołów w programie SharePoint
 • Spersonalizowane wyszukiwanie i odnajdywanie w usłudze Office 365 za pomocą funkcji Office Graph
 • Zarządzanie aplikacjami w przedsiębiorstwie przy użyciu zasad grupy, telemetrii oraz aktywacji na komputerze udostępnionym
 • Samoobsługowa analiza biznesowa umożliwia odnajdywanie, analizowanie i wizualizowanie danych w programie Excel
 • Zapewnianie zgodności z przepisami i ochrona informacji: archiwizacja w związku z postępowaniem sądowym, zarządzanie prawami i ochrona przed utratą danych dla poczty e-mail i plików
 • Zbieranie elektronicznych materiałów dowodowych z miejscowym wyszukiwaniem, archiwizowaniem i eksportowaniem
 • Obsługa hostowanej poczty głosowej z funkcjami automatycznej recepcjonistki
 • Ujednolicona komunikacja pozwalająca nawiązywać połączenia przy użyciu komputera PC lub rozszerzyć system telefoniczny PBX o funkcje połączeń w przedsiębiorstwie programu Skype dla Firm Server 2015 lub zastąpić go nimi
 • Advanced eDiscovery z predykcyjnym kodowaniem i analizą tekstu
 • Ochrona skrzynki pocztowej przed złośliwymi linkami i załącznikami dzięki funkcji Zaawansowana ochrona przed zagrożeniami w usłudze Exchange Online
 • Zaawansowana analiza osobista i organizacyjna przy użyciu usług MyAnalytics i Power BI Pro
 • Konferencje głosowe umożliwiające zaproszonym osobom dołączanie do spotkań w programie Skype dla firm przez dzwonienie z telefonów stacjonarnych lub komórkowych
 • Nawiązywanie, odbieranie i przełączanie połączeń między szerokim zakresem urządzeń za pomocą usługi System telefoniczny
 • Stosowanie do poufnych wiadomości e-mail gotowych funkcji ochrony, takich jak zasady wymagające szyfrowania lub zabraniające przesyłania dalej, przy użyciu usługi Szyfrowanie wiadomości usługi Office 365