Two people standing outside at night looking at a laptop. There is a blurred city skyline in the background.

To jest Twoje 365

Każdy dzień to okazja, aby osiągnąć więcej dzięki usłudze Office 365.

A Word document in Office 365 displayed on Surface Book in Tablet Mode

Co to jest usługa Office 365

Usługa Office 365 to chmurowa usługa subskrypcyjna stanowiąca połączenie najlepszych narzędzi do nowoczesnej pracy. Dzięki połączeniu najlepszych w swojej klasie aplikacji, takich jak Excel i Outlook, z zaawansowanymi usługami w chmurze, takimi jak OneDrive i Microsoft Teams, usługa Office 365 umożliwia wszystkim tworzenie i udostępnianie zawartości w dowolnym miejscu i na dowolnym urządzeniu.

Więcej informacji o usłudze Office 365

Icon representing a home

Użytkownicy domowi

Icon representing large office buildings or Enterprises

Przedsiębiorstwa