Two people standing outside at night looking at a laptop.

To jest Twoje 365

Każdy dzień to okazja, aby osiągnąć więcej dzięki usłudze Office 365.

Co to jest usługa Office 365

Usługa Office 365 to chmurowa usługa subskrypcyjna stanowiąca połączenie najlepszych narzędzi do nowoczesnej pracy. Dzięki połączeniu najlepszych w swojej klasie aplikacji, takich jak Excel i Outlook, z zaawansowanymi usługami w chmurze, takimi jak OneDrive i Microsoft Teams, usługa Office 365 umożliwia wszystkim tworzenie i udostępnianie zawartości w dowolnym miejscu i na dowolnym urządzeniu.

Więcej informacji o usłudze Office 365