Two people standing outside at night looking at a laptop. There is a blurred city skyline in the background.

To jest Twoje 365

Każdy dzień to okazja, aby osiągnąć więcej dzięki usłudze Office 365.

Close up of a PowerPoint presentation open on a tablet screen

Co to jest usługa Office 365

Usługa Office 365 to chmurowa usługa subskrypcyjna stanowiąca połączenie najlepszych narzędzi do nowoczesnej pracy. Dzięki połączeniu najlepszych w swojej klasie aplikacji, takich jak Excel i Outlook, z zaawansowanymi usługami w chmurze, takimi jak OneDrive i Microsoft Teams, usługa Office 365 umożliwia wszystkim tworzenie i udostępnianie zawartości w dowolnym miejscu i na dowolnym urządzeniu.

Więcej informacji o usłudze Office 365

Icon representing a home

Użytkownicy domowi

Icon representing large office buildings or Enterprises

Przedsiębiorstwa