Microsoft StaffHub

Aplikacja specjalistyczna do zarządzania pracą zmianową pracowników pierwszej linii (Firstline Workforce) w usłudze Office 365

The StaffHub app showing tasks on a smart phone and a tablet computer
Funkcje aplikacji StaffHub są teraz dostępne w usłudze Microsoft Teams.
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ

a desktop showing a schedule and a mobile phone showing the task screen with tasks assigned and completed

Planowanie i zarządzanie zadaniami

Łatwo twórz harmonogramy i zarządzaj nimi, przemieszczając się. Gdy coś się zmieni, od razu się dowiesz. Szybko przypisuj i realizuj zadania, spełniając bieżące potrzeby klientów i firmy.

Komunikacja i społeczność

Zapewnij pracownikom miejsce, w którym mogą prowadzić wartościowe konwersacje, dzielić się pomysłami, uczyć się od siebie nawzajem i lepiej zrozumieć większe inicjatywy organizacyjne.
a mobile phone that shows a StaffHub chat next to a mobile phone that shows a corporate announcement in StaffHub
a desktop and a mobile phone that both show the same employee handbook

Szkolenia i wdrażanie do pracy

Zadbaj o to, aby pracownicy mieli pod ręką zasoby i szkolenia potrzebne do rozwijania umiejętności i jak najlepszego wykonywania zadań.

Tożsamość i zarządzanie dostępem

Szybko twórz i przypisuj tożsamości cyfrowe, używając samych tylko numerów telefonów. Łatwo dodawaj i usuwaj członków zespołu w aplikacji i zachowaj kontrolę nad zarządzaniem informatycznym oraz zabezpieczeniami przedsiębiorstwa na poziomie, jakiego oczekujesz od usługi Office 365.
a desktop screen that shows how to add a team member with just a phone number
"Ta aplikacja całkowicie zmieniła relacje między kierownictwem a pracownikami, pomagając nam koncentrować się na tym, co naprawdę ważne."

— Dominique Grandjonc, dyrektor generalny, Novotel, Paryż