Zwiększ możliwości pracowników służby zdrowia dzięki aplikacji Microsoft Teams

Photograph of three healthcare professionals walking in a medical building and looking at a tablet device

Pracownicy służby zdrowia starają się zapewniać jak najlepszą opiekę we współczesnym świecie opieki zdrowotnej. Aplikacja Microsoft Teams zapewnia prostą i bezpieczną współpracę i komunikację za pośrednictwem czatu, połączeń głosowych i wideo oraz narzędzi opieki zdrowotnej w jednym centrum.


Natychmiastowa komunikacja i bezpieczna wymiana wiadomości

Wysyłaj wiadomości, rób i udostępniaj zdjęcia oraz przekazuj pilne informacje, mając pewność, że aplikacja Teams spełnia wymagania dotyczące rozszerzonych zabezpieczeń i zgodności dla organizacji służby zdrowia.

Mobile device with a priority notification communicating urgent patient information
Mobile and desktop image showing patient health record inside of Microsoft Teams hub

Koordynowanie opieki nad pacjentami w jednym centrum

Przekazuj najnowsze informacje dotyczące pacjentów w czasie rzeczywistym dzięki łączności z elektroniczną dokumentacją medyczną, aplikacjami biznesowym i aplikacjami pakietu Office. Udostępniaj informacje oraz organizuj, priorytetyzuj i koordynuj opiekę w jednym centrum.

Współpracuj dzięki inteligentnym spotkaniom

Prowadź spotkania audio i wideo z dowolnymi osobami z organizacji i spoza niej. Bierz udział w spotkaniach z lekarzami lub personelem ze wszystkich oddziałów lub jednostek bądź z całej sieci służby zdrowia.

Desktop screen showing a meeting in Microsoft Teams with 4 professionals having a meeting
Mobile screenshot of a nursing shifts being scheduled in Microsoft Teams

Prostsze administracyjne przepływy pracy

Usprawnij przepływy pracy i pracę zmianową dla lekarzy i personelu. Udostępniaj ogłoszenia w całej organizacji, aby wszyscy byli na bieżąco z ważnymi informacjami.

Praca bez obaw

Aplikację Teams utworzono na fundamentach bezpiecznej i zgodnej chmury platformy Microsoft 365, dzięki czemu zapewnia ona zgodność z ustawą HIPAA oraz z takimi standardami jak HITRUST, SOC 1, SOC 2, RODO i nie tylko.

Mobile and desktop image showing business Admin Center for Microsoft Teams hub


Aurora Health Care logo
"Dając naszemu personelowi narzędzia usprawniające współpracę i koordynację opieki, zwiększyliśmy zadowolenie pacjentów oraz zmniejszyliśmy koszty opieki."

— Dr Divyang Joshi, dyrektor medyczny i lekarz chorób wewnętrznych Advocate Aurora Health

Dowiedz się więcej o ich historii

Uzyskaj aplikację Microsoft Teams już dziś

Uzyskaj aplikację Teams wraz z aplikacjami pakietu Office, a także usługi przechowywania i udostępniania plików oraz usługę poczty e-mail i nie tylko.