Microsoft Teams dla pracowników pierwszej linii

Pracownicy pierwszej linii realizują wyniki biznesowe. Aplikacja Teams to centrum pracy zespołowej, które ich łączy.

Two workers talking while looking at a mobile phone.
Dowiedz się więcej o nowych funkcjach ogłaszanych na konferencji NRF. PRZECZYTAJ BLOG

Klienci tworzą relację z Twoją firmą, produktami, usługami i marką za pośrednictwem pracowników pierwszej linii. Jest ich ponad dwa miliardy, stanowią oni mobilną siłę roboczą na pierwszej linii niemal każdej branży. Zwiększ ich możliwości dzięki usłudze Microsoft Teams.


A mobile phone and tablet showing scheduling capabilities in Microsoft Teams on each screen.

Efektywniejsza komunikacja

Zapewnij całemu zespołowi dostęp do tych samych informacji za pomocą czatu grupowego, spotkań online, połączeń telefonicznych i konferencji internetowych.

Tworzenie i przeglądanie harmonogramów za pomocą funkcji Zmiany

Za pomocą funkcji Zmiany — narzędzia do zarządzania harmonogramami w usłudze Teams — kierownicy mogą łatwo planować harmonogramy zmian, a członkowie zespołów przeglądać harmonogramy i zwracać się o zmiany w harmonogramach, wszystko w czasie rzeczywistym.

A mobile phone and tablet showing scheduling capabilities in Microsoft Teams on each screen.
A mobile phone and tablet showing capabilities in Microsoft Teams on each screen.

Integracja systemu zarządzania pracownikami

Interfejsy API programu Graph dla funkcji Zmiany, które zostaną wkrótce udostępnione, pozwalają tworzyć integracje zapewniające płynny dostęp do systemów zarządzania pracownikami dla kierowników i pracowników.

Wyraź uznanie dla zespołu za pomocą funkcji Pochwała

Funkcja Pochwała — narzędzie do uznawania zasług pracowników w usłudze Teams — umożliwia świętowanie sukcesów, docenianie starań członków zespołu oraz pielęgnowanie poczucia koleżeństwa.
Screen image of a Praise message being composed on a laptop with a badge, note, and recipient. In addition, there is a mobile device screen showing Praise messages.
VCA logo that incorporates the letters V, C, and A, with an outline of the United States.

"Współpracujemy z firmą Microsoft, aby przeobrazić środowisko pracowników, utworzyć nowoczesne i bezpieczne miejsce pracy oraz wspierać każdego pracownika, od zarządu do pracowników pierwszej linii, tak aby mogli osiągać jeszcze więcej każdego dnia."

— Brandon Antin, wiceprezes ds. innowacji i odpowiedzialności społecznej, VCA

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ O ICH HISTORII