Microsoft Teams dla pracowników pierwszej linii

Pracownicy pierwszej linii realizują wyniki biznesowe. Aplikacja Teams to centrum pracy zespołowej, które ich łączy.

Two workers talking while looking at a mobile phone.

Zwiększ możliwości pracowników mobilnych

Ponad dwa miliardy pracowników pierwszej linii pracuje na pierwszym planie w swoich branżach. Zwiększ ich możliwości dzięki usłudze Teams.

Graphic icon of two overlapping devices

Zadbaj o odpowiednie wyposażenie i szkolenia pracowników

Zapewnij dostęp do materiałów i zasobów szkoleniowych na urządzeniach przenośnych.

Graphic icon representing a group of people

Twórz kulturę firmy i buduj społeczność pracowników

Nagradzaj swój zespół, aby zwiększyć zaangażowanie pracowników.

Graphic icon of a shield with an exclamation point in the center

Zminimalizuj elementy ryzyka

Chroń dane za pomocą zaawansowanych funkcji obsługi wiadomości i zabezpieczeń.


Photograph of two mobile devices, one shows an incoming call, one shows a chat list with channels

Zapewnij dobrą komunikację w zespole w dowolnym miejscu

Zadbaj o bezproblemową komunikację w zespole dzięki czatom dwustronnym i grupowym, uporządkowanym kanałom oraz nawiązywaniu połączeń.

Zapewnij zdalny dostęp do dokumentów w dowolnym czasie i miejscu

Zapewnij pracownikom dostęp do zasobów, takich jak podręczniki, zasady i zawartość wideo na żądanie, z poziomu aplikacji Teams.

Photograph of two mobile devices, one is showing the contents page of an employee handbook, the other shows a list of onboarding documents.
Photograph of two mobile devices showing Shifts screens

Dostosuj i rozszerz środowisko usługi Teams

Korzystaj z aplikacji firmy Microsoft, takich jak Zmiany, aby tworzyć integracje ze swoim systemem zarządzania pracownikami i zapewnić dostęp do aplikacji biznesowych, udostępniając dzięki temu niestandardowe środowisko usługi Teams.

Zarządzaj pracownikami, korzystając z dostępu na podstawie ról

Stosuj gotowe lub niestandardowe zasady, aby zapewnić pracownikom pierwszej linii dostęp do środowisk potrzebnych dla ich określonych ról.

Photograph of three different device screens overlapping, each one is displaying an app screen including one that shows a request for time off.

VCA logo that incorporates the letters V, C, and A, with an outline of the United States.
"Współpracujemy z firmą Microsoft, aby przeobrazić środowisko pracowników, utworzyć nowoczesne i bezpieczne miejsce pracy oraz wspierać każdego pracownika, od zarządu do pracowników pierwszej linii, tak aby mogli osiągać jeszcze więcej każdego dnia."

— Brandon Antin, wiceprezes ds. innowacji i odpowiedzialności społecznej, VCA


Zasoby dla pracowników pierwszej linii

Graphic icon that looks like a light bulb

Zarządzaj aplikacją Zmiany

Dowiedz się, jak wdrożyć aplikację Zmiany wśród pracowników pierwszej linii.

Graphic icon that represents a display overlapped by a downward-pointing arrow

Przejdź z aplikacji StaffHub na usługę Teams

Przejdź z aplikacji StaffHub na aplikację Zmiany.

Graphic icon representing a person wearing a headset

Wskazówki dla administratorów

Otrzymuj wskazówki dla administratorów potrzebne do konfigurowania pracowników pierwszej linii w usłudze Teams.


|

Pracownicy pierwszej linii zwykle są odpowiedzialni za obsługę i wykonywanie określonych zadań oraz pracują w systemie zmianowym. Pracownikiem pierwszej linii jest na przykład sprzedawca w sklepie detalicznym lub pracownik zakładu produkcyjnego w hali produkcyjnej. Pracownicy pierwszej linii realizują wyniki biznesowe.

Funkcje dla pracowników pierwszej linii są dostępne we wszystkich wersjach komercyjnych. Funkcje te nie są dostępne w bezpłatnej wersji usługi Teams ani w wersjach dla instytucji rządowych.

Aplikacja Microsoft StaffHub zostanie wycofana w październiku 2019 r. Funkcje aplikacji StaffHub są obecnie wprowadzane do aplikacji Teams. Dowiedz się więcej


Uzyskaj usługę Microsoft Teams już dziś

Uzyskaj aplikację Teams wraz z aplikacjami pakietu Office, a także usługi przechowywania i udostępniania plików oraz usługę poczty e-mail i nie tylko.