Office 365 Nonprofit

Realizuj cele dobroczynne i wywieraj większy wpływ za pomocą usługi Office 365.
Office 365 Nonprofit
Two tablets, a laptop, and a phone showing Office 365 in use.

Uzyskiwanie narzędzi potrzebnych organizacji niedochodowej do odniesienia sukcesu

Pozwól pracownikom i wolontariuszom odnieść sukces dzięki dynamicznemu zestawowi narzędzi zawartych w naszych planach Office 365 Nonprofit. Zapewnij członkom zespołu bezpłatną pocztę e-mail oraz możliwość edytowania i magazynowania dokumentów w trybie online. Dzięki konferencjom wideo, wiadomościom błyskawicznym i Twojej własnej witrynie usługi Yammer możesz zbierać razem zespoły z całego świata.

Efektywniejsza praca w chmurze

Dostarcz najlepsze w swojej klasie środowisko wydajnej pracy w chmurze, aby pomóc pracownikom i wolontariuszom we współpracy nowymi ekscytującymi sposobami. Uzyskuj dostęp do informacji zarządu i realizuj wnioski w dowolnym miejscu i czasie przy użyciu magazynu w trybie online i funkcji zdalnego udostępniania plików. Usługa Office 365 umożliwia pracę w wersjach online znanych aplikacji pakietu Office lub zakup planu zawierającego najnowsze wersje do zainstalowania na komputerach PC, komputerach Mac i urządzaniach przenośnych.
Close-up of a person’s hands using Office 365 on a mobile phone.
Two men standing near a desktop in an office, using a tablet to collaborate.

Zabezpieczenia, zgodność i prywatność

Office 365 jest pierwszą ważną usługą biurową w środowisku chmury, która korzysta ze struktury zabezpieczeń opartej na standardach ISO 27001. Została ona zweryfikowana przez niezależnego audytora. Na mocy umowy zapewniamy zgodność usługi Office 365 ze szczegółową umową dotyczącą przetwarzania danych, klauzulami modelu UE i umową HIPAA Business Associate Agreement dla wszystkich klientów. Nie musisz się też martwić zabezpieczeniami na urządzeniach przenośnych. Możesz używać wbudowanych narzędzi do zarządzania dostępem do danych na telefonach i tabletach.
|

To globalna oferta opracowana w celu ułatwienia realizacji celów dobroczynnych przez organizacje niedochodowe i pozarządowe, która zapewnia uprawnionym klientom dostęp do usługi Office 365 — najlepszych w swojej klasie narzędzi biurowych i funkcji współpracy w chmurze firmy Microsoft. Organizacje niedochodowe mogą uzyskać więcej informacji, sprawdzić uprawnienia i złożyć wniosek o darowiznę, odwiedzając witrynę www.microsoft.com/office365nonprofits.

  1. Zarejestruj się w programie firmy Microsoft dla organizacji niedochodowych.
  2. Jeśli uprawnienia zostały potwierdzone, usługa Office 365 Nonprofit będzie dostępna w portalu administratora usługi Office 365.
  3. Przejdź do karty Zarządzanie licencjami w portalu administratora, aby przypisać użytkowników do dowolnej oferty usługi Office 365 Nonprofit, w tym darowanych ofert E1 i Business Essentials.

Tak. Klient, który uzyskał uprawnienia do korzystania z usługi Office 365 Nonprofit, może w przyszłości kupować zarówno oferty dla organizacji niedochodowych, jak i oferty komercyjne.

Klienci z organizacji niedochodowych powinni korzystać ze standardowego kanału pomocy technicznej usługi Office 365. Szczegóły dotyczące opcji pomocy technicznej usługi Office 365 są dostępne tutaj.

Uprawnione organizacje: aby otrzymać uprawnienia do korzystania z programów firmy Microsoft dla organizacji niedochodowych, organizacje niedochodowe i pozarządowe muszą być organizacjami uznanymi za dobroczynne w danych krajach. Uprawnione organizacje muszą również mieć charakter niedochodowy i prowadzić działalność dobroczynną na rzecz społeczności lokalnej, która może obejmować między innymi:

  • pomoc biednym,
  • rozwój oświaty,
  • poprawę opieki społecznej,
  • ochronę kultury,
  • ochronę środowiska i przywracanie go do poprzedniego stanu,
  • promowanie poszanowania praw człowieka,
  • rozwój społeczeństwa obywatelskiego.

Aby uzyskać szczegółowe objaśnienie kryteriów uzyskiwania uprawnień oraz linki do kryteriów uzyskiwania uprawnień w poszczególnych krajach, odwiedź stronę Uprawnienia.

Przy ustalaniu, czy organizacja niedochodowa spełnia wymagania ogólne, firma Microsoft współpracuje z partnerem w zakresie darowizny oprogramowania TechSoup Global. Staramy się ustalać uprawnienia tak szybko, jak to tylko możliwe. Proces ten może trwać do 20 dni roboczych. Czas jego trwania może się różnić w zależności od szybkości odpowiadania organizacji niedochodowej na prośby o dodatkową dokumentację. Wymagane dokumenty mogą obejmować certyfikaty lub zaświadczenia o rejestracji wydane przez organ nadzorujący organizację niedochodową. Na przykład w Stanach Zjednoczonych jest wymagana kopia pisma ustalającego 501(c)(3) z amerykańskiego urzędu skarbowego (IRS).

Oferty dla organizacji niedochodowych są przeznaczone tylko dla opłacanych pracowników takich organizacji i nieopłacanych pracowników pełnoetatowych, którzy na bieżąco pełnią istotne funkcje zarządcze, operacyjne i wysokiego zaufania oraz nie będą używać licencji do generowania dochodów osobistych. Wolontariusze i członkowie organizacji niedochodowych oraz beneficjenci ich działań NIE są uprawnieni do licencji ani subskrypcji dla organizacji niedochodowych.

W przypadku usługi-darowizny Office 365 Nonprofit E1 obowiązuje limit przypisywanych użytkowników. Aby przypisać dodatkowe licencje powyżej tego ograniczenia, należy usunąć nieaktywnych użytkowników lub skontaktować się z pomocą techniczną w celu zwrócenia się o dodatkowe licencje dla uprawnionych pracowników i pracowników o trybie pracy równoważnym pełnemu wymiarowi czasu.