Office 365 Nonprofit

Realizuj cele dobroczynne i wywieraj większy wpływ za pomocą usługi Office 365.

Sprawdź, czy Twoja organizacja jest uprawniona (w języku angielskim)
Dwa tablety, laptop i telefon przedstawiające usługę Office 365 w użyciu.

Uzyskiwanie narzędzi potrzebnych organizacji niedochodowej do odniesienia sukcesu

Pozwól pracownikom i wolontariuszom odnieść sukces dzięki dynamicznemu zestawowi narzędzi zawartych w naszych planach Office 365 Nonprofit. Zapewnij członkom zespołu bezpłatną pocztę e-mail oraz możliwość edytowania i magazynowania dokumentów w trybie online. Dzięki konferencjom wideo, wiadomościom błyskawicznym i Twojej własnej witrynie usługi Yammer możesz zbierać razem zespoły z całego świata.

Dłonie osoby korzystającej z usługi Office 365 na telefonie komórkowym.

Efektywniejsza praca w chmurze

Dostarcz najlepsze w swojej klasie środowisko wydajnej pracy w chmurze, aby pomóc pracownikom i wolontariuszom we współpracy nowymi ekscytującymi sposobami. Uzyskuj dostęp do informacji zarządu i realizuj wnioski w dowolnym miejscu i czasie przy użyciu magazynu w trybie online i funkcji zdalnego udostępniania plików. Usługa Office 365 umożliwia pracę w wersjach online znanych aplikacji pakietu Office lub zakup planu zawierającego najnowsze wersje do zainstalowania na komputerach PC, komputerach Mac i urządzaniach przenośnych.

Zabezpieczenia, zgodność i prywatność

Office 365 jest pierwszą ważną usługą biurową w środowisku chmury, która korzysta ze struktury zabezpieczeń opartej na standardach ISO 27001. Została ona zweryfikowana przez niezależnego audytora. Na mocy umowy zapewniamy zgodność usługi Office 365 ze szczegółową umową dotyczącą przetwarzania danych, klauzulami modelu UE i umową HIPAA Business Associate Agreement dla wszystkich klientów. Nie musisz się też martwić zabezpieczeniami na urządzeniach przenośnych. Za pomocą wbudowanych narzędzi możesz zarządzać dostępem do danych (w języku angielskim) na telefonach i tabletach.

Często zadawane pytania

Pokaż wszystko

Ta globalna oferta, opracowana w celu ułatwienia realizacji celów dobroczynnych przez organizacje niedochodowe i pozarządowe, zapewnia uprawnionym klientom dostęp do usługi Office 365, najlepszych w swojej klasie narzędzi biurowych i współpracy w chmurze firmy Microsoft. Organizacje niedochodowe mogą uzyskać więcej informacji, sprawdzić uprawnienia i złożyć wniosek o darowiznę, odwiedzając witrynę www.microsoft.com/office365nonprofits (w języku angielskim).

 1. Zarejestruj się w programie firmy Microsoft dla organizacji niedochodowych (w języku angielskim).
 2. Jeśli uprawnienia zostały potwierdzone, usługa Office 365 Nonprofit będzie dostępna w portalu administratora usługi Office 365.
 3. Przejdź do karty Zarządzanie licencjami w portalu administratora, aby przypisać użytkowników do dowolnej oferty usługi Office 365 Nonprofit, w tym darowanych ofert E1 i Business Essentials.

Tak. Klient, który uzyskał uprawnienia do korzystania z usługi Office 365 Nonprofit, może w przyszłości kupować zarówno oferty dla organizacji niedochodowych, jak i oferty komercyjne.

Klienci z organizacji niedochodowych powinni korzystać ze standardowego kanału pomocy technicznej usługi Office 365. Szczegóły dotyczące opcji pomocy technicznej usługi Office 365 są dostępne tutaj.

Uprawnione organizacje: aby otrzymać uprawnienia do korzystania z programów firmy Microsoft dla organizacji niedochodowych, organizacje niedochodowe i pozarządowe muszą być organizacjami uznanymi za dobroczynne w danych krajach. Uprawnione organizacje muszą również mieć charakter niedochodowy i prowadzić działalność dobroczynną na rzecz społeczności lokalnej, która może obejmować między innymi:

 • pomoc biednym,
 • rozwój oświaty,
 • poprawę opieki społecznej,
 • ochronę kultury,
 • ochronę środowiska i przywracanie go do poprzedniego stanu,
 • promowanie poszanowania praw człowieka,
 • rozwój społeczeństwa obywatelskiego.

Aby uzyskać szczegółowe objaśnienie kryteriów uzyskiwania uprawnień oraz linki do kryteriów uzyskiwania uprawnień w poszczególnych krajach, odwiedź stronę Uprawnienia (w języku angielskim).

Przy ustalaniu, czy organizacja niedochodowa spełnia wymagania ogólne, firma Microsoft współpracuje z partnerem w zakresie darowizny oprogramowania TechSoup Global. Staramy się ustalać uprawnienia tak szybko, jak to tylko możliwe. Proces ten może trwać do 20 dni roboczych. Czas jego trwania może się różnić w zależności od szybkości odpowiadania organizacji niedochodowej na prośby o dodatkową dokumentację. Wymagane dokumenty mogą obejmować certyfikaty lub zaświadczenia o rejestracji wydane przez organ nadzorujący organizację niedochodową. Na przykład w Stanach Zjednoczonych jest wymagana kopia pisma ustalającego 501(c)(3) z amerykańskiego urzędu skarbowego (IRS).

Usługa Office 365 Nonprofit jest przeznaczona przede wszystkim dla pracowników uprawnionych organizacji niedochodowych. Członkowie lub beneficjenci organizacji niedochodowych NIE są uprawnieni do korzystania z licencji usługi Office 365 Nonprofit. Organizacje niedochodowe mogą przydzielać licencje wolontariuszom o znaczącym zakresie obowiązków powierniczych lub kierowniczych pełnionych na rzecz organizacji, np. członkom zarządu. Wolontariusz uprawnionej organizacji niedochodowej może otrzymać licencję usługi Office 365 TYLKO wtedy, gdy spełnia WSZYSTKIE TRZY poniższe kryteria:

 1. Wolontariusz odpowiada za działania i wyniki w organizacji niedochodowej zgodnie z pisemnym zakresem obowiązków wolontariusza;
 2. Rola wolontariusza w organizacji niedochodowej nie zmienia się w ciągu roku ani nie jest pełniona tymczasowo bądź dorywczo co roku ORAZ
 3. Wolontariusz nie będzie korzystać z usługi Office 365 na użytek osobisty zapewniający przychody osobie pracującej na zasadzie wolontariatu.