Woman working from home

Uaktualnianie pakietu Office 2010 dla użytkowników domowych lub firm do usługi Office 365


Nadal używasz pakietu Office 2010 dla użytkowników domowych lub firm? Osiągaj lepsze wyniki z zawsze aktualnymi aplikacjami i usługami w usłudze Office 365.

Planowane wycofanie pakietu Office 2010 dla użytkowników domowych i firm w 2020 roku

Do dalszego otrzymywania pomocy technicznej są wymagane aktualizacje. Aby zapewnić sobie dostęp do pomocy technicznej, zaktualizuj produkt do usługi Office 365.
WIĘCEJ INFORMACJI ZNAJDZIESZ TUTAJ
Family gathered around a device

Wyjątkowe nowe funkcje co miesiąc

Uzyskaj zawsze aktualne, znane i zaufane aplikacje pakietu Office, takie jak Word, Excel, PowerPoint, Outlook i OneNote.

Praca na wielu urządzeniach

Zainstaluj usługę Office 365 na komputerach Mac i PC, tabletach i telefonach. Oprogramowanie jest w pełni instalowane na komputerze PC lub Mac — korzystanie z dokumentów nie wymaga dostępu do Internetu.
Several people sitting around a conference table with devices
People sitting around a table in a restaurant

Dostęp w dowolnym miejscu

1 TB magazynu w chmurze usługi OneDrive dla każdego użytkownika umożliwia swobodną współpracę, współtworzenie i udostępnianie. Uzyskuj dostęp do wszystkich swoich dokumentów, zdjęć i filmów zawsze i wszędzie, gdy tylko ich potrzebujesz.

Pomoc techniczna Microsoft

Dzięki integracji aplikacji i usług korzystasz z jednego punktu dostępu do pomocy technicznej w sieci Web na poziomie informatycznym oraz telefonicznej pomocy technicznej dostępnej przez 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu. Sprawnie rozwiążesz krytyczne problemy i uzyskasz potrzebne odpowiedzi.
Woman on device at coffee shop

Znane aplikacje ze wszystkimi najnowszymi funkcjami

Znane aplikacje ze wszystkimi najnowszymi funkcjami

Word

Doskonal swoją umiejętność pisania, korzystając z inteligentniejszych narzędzi ułatwiających tworzenie imponujących dokumentów.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ

Excel

Program Excel realizuje złożone analizy, umożliwiając zapanowanie nad danymi.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ

PowerPoint

Zmaksymalizuj efekt wizualny prezentacji, korzystając z programu PowerPoint w usłudze Office 365.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ

OneNote

Zadbaj o doskonałą organizację, używając programu OneNote — notesu cyfrowego umożliwiającego pisanie, rysowanie i nie tylko.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ

Outlook

Pracuj wydajniej, korzystając z inteligentnej skrzynki odbiorczej i koncentrując się na najważniejszych wiadomościach e-mail.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ

Publisher

Proste narzędzia ułatwiające tworzenie profesjonalnych biuletynów, broszur i nie tylko.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ


|

Pakiet Office 2010 zawiera aplikacje takie jak Word, Excel, PowerPoint i Outlook. Są one dostępne jako jednorazowy zakup do użytku na jednym komputerze.

 
Plany usługi Office 365 zawierają wersje premium tych samych aplikacji, a także usługi udostępniane przez Internet, w tym magazyn online w usłudze OneDrive i minuty na rozmowy przez Skype do użytku domowego.2 Dzięki usłudze Office 365 można korzystać ze wszystkich możliwości pakietu Office na komputerach PC, komputerach Mac, tabletach (w tym tabletach iPad® i tabletach z systemem Android™) oraz telefonach.1 Plany usługi Office 365 są dostępne w postaci miesięcznej lub rocznej subskrypcji. Dowiedz się więcej.
 

Zobacz wymagania systemowe, aby sprawdzić zgodne wersje systemów Windows i macOS oraz inne wymagania dotyczące funkcji.

Nie musisz mieć połączenia z Internetem, aby używać aplikacji pakietu Office, takich jak Word, Excel i PowerPoint, ponieważ są one zainstalowane na komputerze.

Dostęp do Internetu jest niezbędny, aby zainstalować i aktywować najnowsze wersje pakietów Office i wszystkie plany subskrypcji usługi Office 365. W przypadku planów usługi Office 365 jest także potrzebny do zarządzania kontem subskrypcji, na przykład do zainstalowania pakietu Office na innych komputerach lub zmiany opcji rozliczeń. Dostęp do Internetu jest także niezbędny do korzystania z dokumentów zapisanych w przestrzeni dyskowej OneDrive, chyba że zainstalujesz aplikację klasyczną OneDrive.

Musisz także regularnie łączyć się z Internetem, aby aktualizować pakiet Office i korzystać z automatycznych uaktualnień. Jeśli w ciągu 31 dni nie połączysz się z Internetem, Twoje aplikacje przejdą w tryb ograniczonej funkcjonalności, co oznacza, że możesz wyświetlać i drukować dokumenty, ale nie możesz ich edytować ani tworzyć nowych. Aby ponownie aktywować aplikacje pakietu Office, wystarczy połączyć się z Internetem.

Tak. Utworzone dokumenty są Twoją własnością. Możesz przechowywać je online w usłudze OneDrive lub lokalnie na komputerze PC lub Mac.

Po anulowaniu lub wygaśnięciu subskrypcji nadal można uzyskać dostęp do wszystkich swoich plików i pobierać je, logując się do usługi OneDrive bezpośrednio za pomocą konta Microsoft użytego do skonfigurowania usługi Office 365. Traci się jednak dodatkową przestrzeń udostępnioną razem z subskrypcją, więc trzeba zapisać swoje pliki w innym miejscu lub wykupić więcej przestrzeni dyskowej w usłudze OneDrive, jeśli pliki zajmują więcej niż bezpłatny przydział przestrzeni.

Jeśli kupujesz subskrypcję lub odnawiasz ją automatycznie, zostaje uruchomiona w momencie zakończenia zakupu. Automatycznie odnawiane subskrypcje możesz kupić na stronie Office365.com, MicrosoftStore.com, iTunes® i od niektórych sprzedawców detalicznych. Subskrypcja przedpłacona zostaje uruchomiona w momencie jej aktywowania i przejścia na stronę Moje konto. Subskrypcje przedpłacone możesz kupić od sprzedawcy detalicznego, odsprzedawcy lub agenta działu obsługi klienta firmy Microsoft.

Jeśli dysponujesz aktywną subskrypcją usługi Office 365 Home, możesz ją udostępnić maksymalnie czterem domownikom. Poszczególni domownicy, którym udostępnisz subskrypcję, mogą używać dostępnych dla Ciebie instalacji na swoich komputerach PC lub Mac, tabletach iPad, tabletach z systemami Android i Windows, telefonach iPhone® i telefonach z systemem Android. Otrzymują także 1 TB przestrzeni dyskowej w usłudze OneDrive i mogą zarządzać swoimi instalacjami na stronie www.office.com/myaccount.1

 
Aby dodać kogoś do swojej subskrypcji, przejdź na stronę www.office.com/myaccount i postępuj zgodnie z wyświetlanymi instrukcjami. Każda dodana przez Ciebie osoba otrzyma wiadomość e-mail z informacjami o czynnościach do wykonania. Po zaakceptowaniu i wykonaniu wskazanych czynności przez daną osobę dotyczące jej informacje zostaną wyświetlone na Twojej stronie Moje konto. Możesz zakończyć udostępnianie subskrypcji danej osobie lub usunąć używane przez nią urządzenie na stronie www.office.com/myaccount.

„Chmura” to przyjazna nazwa określająca usługi komputerowe oparte na Internecie hostowane poza domem lub organizacją. W przypadku usług w chmurze korzystasz z infrastruktury informatycznej, która nie należy do Ciebie (znajduje się poza Twoją siedzibą) i jest utrzymywana (hostowana) przez inną firmę, a nie na obsługiwanym przez Ciebie serwerze w Twoim domu lub w Twojej firmie (lokalnie). Na przykład w przypadku usługi Office 365 funkcje przechowywania informacji i obliczeń oraz oprogramowanie są umieszczone i zarządzane zdalnie na serwerach należących do firmy Microsoft. W skład chmury wchodzi wiele usług, z których korzystasz na co dzień — od poczty e-mail w Internecie po usługi bankowe na urządzeniach przenośnych i przechowywanie zdjęć w trybie online. Ponieważ ta infrastruktura działa w trybie online, czyli „w chmurze”, możesz z niej korzystać niemal wszędzie — na przykład za pomocą komputera, tabletu, smartfonu lub innego urządzenia mającego połączenie internetowe.

Zasoby pakietu Microsoft Office

Pomoc techniczna pakietu Office 2010

Uzyskaj pomoc dotyczącą obsługi kont, szkolenia związane z aplikacjami i porady z zakresu użytkowania.

Inne wersje pakietu Office

Poznaj inne wersje pakietu Office i dowiedz się, jak możesz przeprowadzić uaktualnienie do nowej usługi Office 365.

Pobieranie pakietu Office 2010

Pobierz i zainstaluj pakiet Office 2010 przy użyciu istniejącego klucza produktu.

Usługa Office 365 zapewnia dostęp do najnowszej wersji pakietu Office. Jego wcześniejsze wersje to Office 2013, Office 2010 i Office 2007.

 
iTunes, iPhone i iPad są zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy Apple Inc. zarejestrowanymi w Stanach Zjednoczonych i w innych krajach. Android jest znakiem towarowym firmy Google Inc.
 
1 Dostępność aplikacji mobilnych zależy od kraju/regionu. Sprawdź, co jest dostępne w Twoim kraju/regionie.
 
2 Dostępność minut na rozmowy przez Skype zależy od kraju/regionu. Dowiedz się więcej.