Uaktualnienie z programu Word 2007 do usługi Office 365

Nadal korzystasz z programu Word 2007? Wypracuj najlepszy styl pisania dzięki programowi Word w ramach usługi Office 365.
A device screen displaying a document in Word with handwritten notes created by a stylus
*Obraz produktu przedstawia program Word 2016

Pakiet Office 2007 został już wycofany

Wypracuj najlepszy styl pisania dzięki najbardziej aktualnej wersji programu Word. Uaktualnij do usługi Office 365 lub platformy Microsoft 365 już dziś.

Co nowego w programie Word w ramach usługi Office 365?

Wypracuj najlepszy styl pisania

Szybko utwórz od podstaw dopracowany dokument, używając narzędzi Poszukiwanie i Redaktor.

Współtworzenie zawartości z innymi osobami w dowolnym miejscu

Zaproś innych do edytowania i komentowania, zarządzaj dostępem i śledź wersje.

Korzystaj z programu Word w podróży

Przeglądaj i edytuj pliki w pracy, w domu lub w dowolnym innym miejscu dzięki aplikacjom mobilnym.

Zawsze na bieżąco

Uzyskaj dostęp do specjalnych, nowych funkcji każdego miesiąca i najbardziej aktualnych zabezpieczeń dostępnych tylko dla programu Word w ramach usługi Office 365.

A laptop displaying a Word document and a close-up of the Researcher feature with an article about the Amazon rainforest.

Wypracuj najlepszy styl pisania

Pisz z pewnością dzięki inteligentnej technologii. Uzyskuj porady dotyczące pisowni, gramatyki i stylu pisania. Mając odpowiednie narzędzia na wyciągnięcie ręki, możesz intuicyjnie i łatwo edytować zawartość oraz zastąpić pisanie na papierze funkcjami cyfrowego pisma odręcznego.

Łatwo znajduj informacje

Znajduj wszystko to, co potrzebne, bez opuszczania programu Word, na przykład cytowane badania, slajd programu PowerPoint utworzony przez współpracownika czy dane z serwisu LinkedIn, aby łatwiej napisać doskonały życiorys.

Close up of Smart Lookup
Word Share functionality being shown in a laptop

Uzyskaj najlepsze rezultaty, współpracując z innymi

Współpracuj z zespołem w czasie rzeczywistym z dowolnego miejsca. Udostępniaj dokumenty, wykonując zaledwie jedną czynność, aby inne osoby mogły je edytować lub dodawać w nich komentarze. Wszyscy mogą wspólnie osiągnąć więcej, korzystając z preferowanego języka i opcji ułatwień dostępu.

Porównanie programu Word 2007 z programem Word w ramach usługi Office 365

Porównanie programu Word 2007 z programem Word w ramach usługi Office 365

Word w ramach usługi Office 365

*dostępne w usłudze Office 365

Word 2007


Efektywne pliki

Dzięki formatom plików XML dokumenty są mniejsze, bardziej niezawodne oraz umożliwiają integrację z większą liczbą systemów informatycznych i zewnętrznych systemów danych.

Uproszczone menu

System wstążki z kartami ułatwia korzystanie z poleceń menu, stylów i zasobów.

Współpraca ze wszystkimi

Łatwo udostępniaj pliki i współtwórz jednocześnie z innymi. 1 TB bezpiecznego magazynu w chmurze zapewnia stały dostęp do kopii zapasowej najnowszej wersji w usłudze OneDrive.

Korzystaj z programu Word w podróży

Przeglądaj i edytuj dokumenty z dowolnego miejsca dzięki aplikacjom mobilnym pakietu Office. Korzystaj ze znanego środowiska użytkownika na urządzeniach przenośnych z systemami iOS®, Android™ i Windows.2

Zaawansowane funkcje poszukiwawcze

Wbudowane narzędzia, takie jak Inteligentne wyszukiwanie i Poszukiwanie, pozwalają znajdować informacje kontekstowe w Internecie bez opuszczania dokumentu.

Narzędzia pomocy językowej

Tłumaczenie w aplikacji na ponad 60 języków usprawnia komunikację, a funkcja Czytaj na głos ułatwia zwiększanie dostępności i doskonalenie umiejętności czytania.

Pisanie najlepszych życiorysów

Program Word automatycznie pobiera branżowe słowa kluczowe i odpowiednie opisy stanowisk z serwisu LinkedIn, ułatwiając tworzenie bardziej atrakcyjnego życiorysu.

Zawsze na bieżąco

Uzyskaj stały dostęp do najnowszych usług, funkcji i aplikacji pakietu Office.

Word w ramach usługi Office 365

*dostępne w usłudze Office 365

Word 2007


|

Pakiet Office 2007 zawiera aplikacje takie jak Word, Excel, PowerPoint i Outlook. Są one dostępne jako jednorazowy zakup do użytku na jednym komputerze.
 

Plany usługi Office 365 zawierają te same aplikacje w wersjach premium, a także usługi udostępniane przez Internet, w tym przestrzeń dyskową w usłudze OneDrive i minuty na rozmowy przez Skype1 do użytku domowego. Dzięki usłudze Office 365 można korzystać ze wszystkich możliwości pakietu Office na komputerach PC, komputerach Mac, tabletach (w tym tabletach iPad® i tabletach z systemem Android™) oraz telefonach.2 Plany usługi Office 365 są dostępne w postaci miesięcznej lub rocznej subskrypcji. Dowiedz się więcej.

Zobacz wymagania systemowe, aby uzyskać informacje na temat zgodnych wersji systemów Windows i macOS oraz innych wymagań dotyczących funkcji.

Nie musisz mieć połączenia z Internetem, aby używać aplikacji pakietu Office, takich jak Word, Excel i PowerPoint, ponieważ są one zainstalowane na komputerze.

 
Dostęp do Internetu jest niezbędny, aby zainstalować i aktywować najnowsze wersje pakietów Office i wszystkie plany subskrypcji usługi Office 365. W przypadku planów usługi Office 365 jest także potrzebny do zarządzania kontem subskrypcji, na przykład do zainstalowania pakietu Office na innych komputerach lub zmiany opcji rozliczeń. Dostęp do Internetu jest także niezbędny do korzystania z dokumentów zapisanych w przestrzeni dyskowej OneDrive, chyba że zainstalujesz aplikację klasyczną OneDrive.
 
 
Musisz także regularnie łączyć się z Internetem, aby aktualizować pakiet Office i korzystać z automatycznych uaktualnień. Jeśli w ciągu 31 dni nie połączysz się z Internetem, Twoje aplikacje przejdą w tryb ograniczonej funkcjonalności, co oznacza, że możesz wyświetlać i drukować dokumenty, ale nie możesz ich edytować ani tworzyć nowych. Aby ponownie aktywować aplikacje pakietu Office, wystarczy połączyć się z Internetem.

Tak. Utworzone dokumenty są Twoją własnością. Możesz przechowywać je online w usłudze OneDrive lub lokalnie na komputerze PC lub Mac.

Po anulowaniu lub wygaśnięciu subskrypcji nadal można uzyskać dostęp do wszystkich swoich plików i pobierać je, logując się do usługi OneDrive bezpośrednio za pomocą konta Microsoft użytego do skonfigurowania usługi Office 365. Traci się jednak dodatkową przestrzeń udostępnioną razem z subskrypcją, więc trzeba zapisać swoje pliki w innym miejscu lub wykupić więcej przestrzeni dyskowej w usłudze OneDrive, jeśli pliki zajmują więcej niż bezpłatny przydział przestrzeni.

Jeśli kupujesz subskrypcję lub odnawiasz ją automatycznie, zostaje uruchomiona w momencie zakończenia zakupu. Automatycznie odnawiane subskrypcje możesz kupić na stronie Office365.com, MicrosoftStore.com, iTunes® i od niektórych sprzedawców detalicznych. Subskrypcja przedpłacona zostaje uruchomiona w momencie jej aktywowania i przejścia na stronę Moje konto. Subskrypcje przedpłacone możesz kupić od sprzedawcy detalicznego, odsprzedawcy lub agenta działu obsługi klienta firmy Microsoft.

Jeśli dysponujesz aktywną subskrypcją usługi Office 365 Home, możesz ją udostępnić maksymalnie czterem domownikom. Poszczególni domownicy, którym udostępnisz subskrypcję, mogą używać dostępnych dla Ciebie instalacji na swoich komputerach PC, Mac, tabletach iPad, tabletach z systemem Android i Windows lub na telefonach iPhone® i telefonach z systemem Android2, a także otrzymują 1 TB przestrzeni dyskowej w usłudze OneDrive i mogą zarządzać swoimi instalacjami na stronie www.office.com/myaccount.

 
 
Aby dodać inną osobę do swojej subskrypcji, odwiedź stronę www.office.com/myaccount i postępuj zgodnie z wyświetlanymi instrukcjami. Każda dodana przez Ciebie osoba otrzyma wiadomość e-mail z informacjami o czynnościach do wykonania. Po zaakceptowaniu i wykonaniu wskazanych czynności przez daną osobę dotyczące jej informacje, w tym używane przez nią instalacje, zostaną wyświetlone na Twojej stronie Moje konto. Możesz zakończyć udostępnianie subskrypcji danej osobie lub usunąć używane przez nią urządzenie na stronie www.office.com/myaccount.

„Chmura” to przyjazna nazwa określająca usługi komputerowe oparte na Internecie hostowane poza domem lub organizacją. W przypadku usług w chmurze korzystasz z infrastruktury informatycznej, która nie należy do Ciebie (znajduje się poza Twoją siedzibą) i jest utrzymywana (hostowana) przez inną firmę, a nie na obsługiwanym przez Ciebie serwerze w Twoim domu lub w Twojej firmie (lokalnie). Na przykład w przypadku usługi Office 365 funkcje przechowywania informacji i obliczeń oraz oprogramowanie są umieszczone i zarządzane zdalnie na serwerach należących do firmy Microsoft. W skład chmury wchodzi wiele usług, z których korzystasz na co dzień — od poczty e-mail w Internecie po usługi bankowe na urządzeniach przenośnych i przechowywanie zdjęć w trybie online. Ponieważ ta infrastruktura działa w trybie online, czyli „w chmurze”, możesz z niej korzystać niemal wszędzie — na przykład za pomocą komputera, tabletu, smartfonu lub innego urządzenia mającego połączenie internetowe.

Zasoby dotyczące programu Word 2007

Pakiet Office 2007 został już wycofany

Do otrzymywania pomocy technicznej są wymagane aktualizacje. Aby zapewnić sobie dostęp do pomocy technicznej, zaktualizuj produkt do usługi Office 365.

Inne wersje pakietu Office

Poznaj inne wersje pakietu Office i dowiedz się, jak możesz przeprowadzić uaktualnienie do nowej usługi Office 365.
Program Microsoft Word w ramach subskrypcji usługi Office 365 jest najnowszą wersją programu Word. Wcześniejsze wersje obejmują programy Word 2013, Word 2010 i Word 2007.
 
iTunes, iPhone i iPad są zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy Apple Inc. zarejestrowanymi w Stanach Zjednoczonych i w innych krajach. Android jest znakiem towarowym firmy Google Inc.
1 Dostępność minut na rozmowy przez Skype zależy od kraju/regionu. Dowiedz się więcej.
2 Dostępność aplikacji mobilnych zależy od kraju/regionu. Sprawdź, co jest dostępne w Twoim kraju/regionie.