Produkty pakietu Office

Bez względu na to, czy jesteś w domu, czy w biurze, czy korzystasz z komputera, urządzeń przenośnych, czy narzędzi internetowych, pakiet Office zapewnia Ci narzędzia potrzebne do osiągania najlepszych efektów pracy.
A person sitting at a desk in a peaceful-looking workspace using a laptop
Uzyskaj wersje premium aplikacji pakietu Office, aby osiągać najlepsze efekty pracy.


Produkty usługi Office 365Poprzednie wersje pakietu Office

Przeprowadź uaktualnienie do usługi Office 365 i uzyskaj najnowsze aplikacje pakietu Office, instalacje na wielu komputerach PC/Mac i urządzeniach, 1 TB magazynu w chmurze usługi OneDrive na użytkownika, pomoc techniczną i inne usługi w ramach subskrypcji.
iTunes, iPhone i iPad są zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy Apple Inc. zarejestrowanymi w Stanach Zjednoczonych i w innych krajach. Android jest znakiem towarowym firmy Google Inc.