Porównanie rozwiązań do zarządzania projektami

Szukasz dodatkowych informacji?
Członkowie zespołu mogą aktualizować stan zadań, udostępniać dokumenty i komunikować się w sprawie projektów
Przesyłaj grafiki, aby rejestrować informacje dotyczące czasu projektowego i innego niż projektowy poświęconego na przetwarzanie płac, fakturowanie i inne cele biznesowe
Pełna najnowsza aplikacja klasyczna Project do zainstalowania. Jedna licencja obejmuje do 5 komputerów PC na użytkownika
Planuj projekty przy użyciu znajomych narzędzi do tworzenia harmonogramów, takich jak wykresy Gantta oraz wbudowane szablony z możliwością dostosowywania, które ułatwiają rozpoczęcie pracy
Śledź i monitoruj kondycję projektów z uwzględnieniem ich wszystkich elementów: od wykresów dotyczących postępów ich realizacji po kwestie finansowe
Zapisz projekty w chmurze, aby mieć do nich łatwy dostęp i płynnie współpracować nad nimi ze swoim zespołem
Przydzielaj zasoby do zadań projektów oraz zgłaszaj żądania zasobów i blokuj je
Zarządzaj zapotrzebowaniem przez rejestrowanie i ocenianie pomysłów dotyczących projektów pochodzące z dowolnego miejsca w organizacji przy użyciu standardowego procesu
Korzystaj z zaawansowanej analizy do wybierania ofert projektów, które są najlepiej dopasowane do celów strategicznych i uwzględniają ograniczenia
Zapewnij optymalną alokację zasobów między projektami
Używaj gotowych raportów portfela w celu uzyskiwania szczegółowych informacji dotyczących wydajności portfela
Cena nie uwzględnia podatku VAT.

Współpraca członków zespołu projektu w chmurze za pośrednictwem przeglądarki internetowej lub urządzenia mobilnego.

Funkcje planu
Project Online Essentials
ta funkcja jest uwzględniona w produkcie, pod którym jest wymieniona
ta funkcja jest uwzględniona w produkcie, pod którym jest wymieniona

Project Online Essentials

Cena nie uwzględnia podatku VAT.

Zarządzanie projektami w chmurze przy użyciu klienta klasycznego i przeglądarki internetowej.

Funkcje planu
Project Online Professional
ta funkcja jest uwzględniona w produkcie, pod którym jest wymieniona
ta funkcja jest uwzględniona w produkcie, pod którym jest wymieniona
ta funkcja jest uwzględniona w produkcie, pod którym jest wymieniona
ta funkcja jest uwzględniona w produkcie, pod którym jest wymieniona
ta funkcja jest uwzględniona w produkcie, pod którym jest wymieniona
ta funkcja jest uwzględniona w produkcie, pod którym jest wymieniona
ta funkcja jest uwzględniona w produkcie, pod którym jest wymieniona

Project Online Professional


Kompletne rozwiązanie w chmurze do zarządzania portfelem projektów.

Funkcje planu
Project Online Premium
ta funkcja jest uwzględniona w produkcie, pod którym jest wymieniona
ta funkcja jest uwzględniona w produkcie, pod którym jest wymieniona
ta funkcja jest uwzględniona w produkcie, pod którym jest wymieniona
ta funkcja jest uwzględniona w produkcie, pod którym jest wymieniona
ta funkcja jest uwzględniona w produkcie, pod którym jest wymieniona
ta funkcja jest uwzględniona w produkcie, pod którym jest wymieniona
ta funkcja jest uwzględniona w produkcie, pod którym jest wymieniona
ta funkcja jest uwzględniona w produkcie, pod którym jest wymieniona
ta funkcja jest uwzględniona w produkcie, pod którym jest wymieniona
ta funkcja jest uwzględniona w produkcie, pod którym jest wymieniona
ta funkcja jest uwzględniona w produkcie, pod którym jest wymieniona

Project Online Premium

Szukasz dodatkowych informacji?
Pełna najnowsza aplikacja klasyczna Project do zainstalowania
Jedna licencja obejmuje 1 komputer PC na użytkownika Zarządzaj kosztami i harmonogramami projektu
Zarządzanie zadaniami, raportami i analizą biznesową
Współpraca z informowaniem o obecności w Skypie dla firm (sprzedawane oddzielnie)
Zarządzanie zasobami
Synchronizacja z usługą Project Online i programem Project Server
Przesyłaj grafiki, aby rejestrować informacje dotyczące czasu projektowego i innego niż projektowy poświęconego na przetwarzanie płac, fakturowanie i inne cele biznesowe
Zarządzaj zapotrzebowaniem przez rejestrowanie i ocenianie pomysłów dotyczących projektów pochodzące z dowolnego miejsca w organizacji przy użyciu standardowego procesu
Korzystaj z zaawansowanej analizy do wybierania ofert projektów, które są najlepiej dopasowane do celów strategicznych i uwzględniają ograniczenia

Lokalne zarządzanie projektami dla osób, które nie potrzebują narzędzi do współpracy ani innych funkcji zaawansowanych.

Funkcje planu
Project Standard
ta funkcja jest uwzględniona w produkcie, pod którym jest wymieniona
ta funkcja jest uwzględniona w produkcie, pod którym jest wymieniona
ta funkcja jest uwzględniona w produkcie, pod którym jest wymieniona

Project Standard


Kompletne rozwiązanie lokalne do zarządzania projektami.

Funkcje planu
Project Professional
ta funkcja jest uwzględniona w produkcie, pod którym jest wymieniona
ta funkcja jest uwzględniona w produkcie, pod którym jest wymieniona
ta funkcja jest uwzględniona w produkcie, pod którym jest wymieniona
ta funkcja jest uwzględniona w produkcie, pod którym jest wymieniona
ta funkcja jest uwzględniona w produkcie, pod którym jest wymieniona
ta funkcja jest uwzględniona w produkcie, pod którym jest wymieniona
ta funkcja jest uwzględniona w produkcie, pod którym jest wymieniona

Project Professional


Elastyczne, skalowalne rozwiązanie lokalne do zarządzania portfelem projektów oraz codziennymi projektami i pracą.

Funkcje planu
Project Server
ta funkcja jest uwzględniona w produkcie, pod którym jest wymieniona
ta funkcja jest uwzględniona w produkcie, pod którym jest wymieniona
ta funkcja jest uwzględniona w produkcie, pod którym jest wymieniona
ta funkcja jest uwzględniona w produkcie, pod którym jest wymieniona
ta funkcja jest uwzględniona w produkcie, pod którym jest wymieniona
ta funkcja jest uwzględniona w produkcie, pod którym jest wymieniona
ta funkcja jest uwzględniona w produkcie, pod którym jest wymieniona
ta funkcja jest uwzględniona w produkcie, pod którym jest wymieniona
ta funkcja jest uwzględniona w produkcie, pod którym jest wymieniona

Project Server