Porównaj rozwiązania do zarządzania projektami

Rozwiązania oparte na chmurze Rozwiązania lokalne
Zestawienie porównawcze
  Project (plan 1) Project Online Professional Project Online Premium

Szukasz dodatkowych informacji?

€8.40 za użytkownika/miesiąc
(zobowiązanie roczne)
Cena nie uwzględnia podatku VAT.
€25.30 za użytkownika/miesiąc
(zobowiązanie roczne)
Cena nie uwzględnia podatku VAT.
€46.40 za użytkownika/miesiąc
(zobowiązanie roczne)
Cena nie uwzględnia podatku VAT.

  

  

  

Szybkie rozpoczęcie i łatwe zarządzanie projektami poprzez przeglądarkę internetową.

Bezproblemowe realizowanie projektów przy użyciu znanych narzędzi do planowania poprzez przeglądarkę internetową lub klienta pulpitu zdalnego.

Optymalizacja portfela projektów w celu wyznaczenia hierarchii działań i uzyskania oczekiwanych rezultatów poprzez przeglądarkę internetową lub klienta pulpitu zdalnego.

Funkcja produktu      

Strona główna programu Project

Scentralizowany widok, który zapewnia szybki i łatwy dostęp do najważniejszych projektów i projektów, nad którymi ostatnio pracowano.

Dostępne
Dostępne

Dostępne

Widok siatki

Planowanie i zarządzanie projektami przy użyciu uporządkowanej listy zadań.

Dostępne
Dostępne
Dostępne

Widok tablicy

Wizualizacja zadań do śledzenia w ramach projektu w celu poprawy przepływu pracy i postępu prac, przy użyciu tablic zadań gotowych i własnych.

Dostępne

Dostępne

Dostępne

Widok osi czasu (wykres Gantta)

Wizualne przedstawienie w widoku osi czasu dat, przydziałów i relacji pomiędzy zadaniami w projekcie w celu ich śledzenia i zrozumienia.

Dostępne

Dostępne
Dostępne

Współpraca i komunikacja

Współpraca przy projektach z wykorzystaniem Microsoft Teams.

Dostępne

Dostępne
Dostępne

Współtworzenie

Współpraca z innymi uczestnikami projektu i członkami zespołu polegająca na równoczesnym edytowaniu i aktualizowaniu list zadań, harmonogramów i innych elementów projektów.

Dostępne

Dostępne

Dostępne

Planowanie i układanie harmonogramu projektu

Znajome narzędzia do tworzenia harmonogramów, takie jak wykresy Gantta oraz wbudowane szablony z możliwością dostosowywania, które ułatwiają rozpoczęcie pracy.

Dostępne

Dostępne

Dostępne

Raportowanie

Za pomocą gotowych raportów można śledzić postępy w realizacji projektów, zasoby, programy i portfele.

Dostępne

Dostępne

Dostępne

Przesyłanie grafików

Rejestrowanie czasu przepracowanego nad projektem i poza nim na potrzeby naliczania wynagrodzeń, wystawiania faktur i do innych celów biznesowych.

Niedostępne

Dostępne

Dostępne

Zarządzanie zasobami projektów

Przydzielanie zasobów do zadań projektowych oraz kontraktowanie zasobów umożliwiające ich żądanie i blokowanie.

Niedostępne

Dostępne

Dostępne

Plan rozwoju

Łączenie różnych typów projektów z całej organizacji i tworzenie wizualnych, interaktywnych planów w celu uzyskania przejrzystego ich widoku.

Niedostępne

Dostępne

Dostępne

Klient pulpitu zdalnego

Możliwość korzystania z zainstalowanej pełnej wersji najnowszej aplikacji klasycznej Project. Jedna licencja obejmuje do 5 komputerów PC na użytkownika.

Niedostępne

Included

Na maksymalnie 5 komputerach PC

Included

Na maksymalnie 5 komputerach PC

Wybór i optymalizacja portfela

Opracowywanie różnych scenariuszy portfela w celu określenia optymalnej ścieżki działania poprzez rozpatrzenie propozycji projektowych pod względem strategicznych czynników biznesowych.

Niedostępne

Niedostępne

Dostępne

Zarządzanie zapotrzebowaniem

Zbieranie i ocenianie pomysłów projektowych z dowolnego miejsca w organizacji w ustandaryzowanym procesie.

Niedostępne

Niedostępne

Dostępne

Planowanie zasobów przedsiębiorstwa i zarządzanie nimi

Wyświetlanie i porównywanie, w jaki sposób zasoby są wykorzystywane w różnych projektach w celu optymalizacji zadań.

Niedostępne

Niedostępne

Dostępne

€8.40 za użytkownika/miesiąc
(zobowiązanie roczne)
Cena nie uwzględnia podatku VAT.
€25.30 za użytkownika/miesiąc
(zobowiązanie roczne)
Cena nie uwzględnia podatku VAT.
€46.40 za użytkownika/miesiąc
(zobowiązanie roczne)
Cena nie uwzględnia podatku VAT.

  

  

  

Szukasz dodatkowych informacji?

Obserwuj Project

Obserwuj Project na LinkedInie

Obserwuj Project na Twitterze

Obserwuj Project na Facebooku

Blog programu Project