Microsoft Project Server 2019

Elastyczne, skalowalne rozwiązanie do zarządzania portfelem projektów oraz codziennymi projektami.

Wysoce skalowalne, elastyczne rozwiązanie lokalne

Laptop z wyświetlonymi funkcjami programu Project Server opartymi na programie SharePoint

Elastyczne zarządzanie portfelem projektów

Program Microsoft Project Server 2019 to elastyczne, lokalne rozwiązanie do codziennego zarządzania portfelem projektów.

Uniwersalny dostęp

Program Project Server 2019 pozwala wszystkim szybko rozpocząć pracę, priorytetyzować projekty i zasoby oraz pracować z niemal dowolnego miejsca.

Funkcje

Elastyczne, lokalne rozwiązanie

+

Inteligentniejsze rozwiązanie

Szybko rozpocznij pracę, korzystając z dobrze znanego środowiska, które usprawnia pracę zespołową i zwiększa jej wydajność.

Aktywne działanie

Dopasowanie wizji i nakładu pracy pozwala nadawać priorytety inicjatywom, wybierać optymalne portfele projektów i realizować strategię biznesową.

Elastyczne zarządzanie portfelem projektów

Działaj aktywnie i bądź na bieżąco, mając większą niż kiedykolwiek swobodę wyboru miejsca i urządzenia do pracy.

Skuteczne zarządzanie zasobami

Uprość zarządzanie zasobami, aby móc sprawdzać, czym zajmują się zespoły, nawet jeśli zarządzają one projektami w programie SharePoint Server (licencjonowanym osobno).

Szybka współpraca i działanie

Umocnij codzienną współpracę dzięki funkcjom społecznościowym programu SharePoint, które ułatwiają dyskusje, udostępnianie informacji i skuteczne wykonywanie zadań.

Błyskawiczna komunikacja

Udostępniaj informacje na nowe sposoby i usprawnij ogólną pracę zespołową.

Większa elastyczność i kontrola

Podejmuj decyzje na podstawie danych, zapewniając członkom zespołów oraz innym uczestnikom projektu informacje niezbędne do wydajnej pracy.

Uproszczone Środowisko informatyczne

Korzystanie z programu SharePoint upraszcza Środowisko informatyczne dzięki zintegrowanej obsłudze administracji.

Szybkie wprowadzanie innowacji

Elastyczna platforma do zarządzania portfelem projektów ułatwia wprowadzanie innowacji bez spowalniania pracy.

Łatwe administrowanie i zarządzanie

+

Rozpoczynanie pracy

Program Project umożliwia organizacji szybkie rozpoczynanie projektów, określanie priorytetów inwestycji związanych z portfelem projektów oraz uzyskiwanie wyników z wymaganym poziomem wartości biznesowej.

Integracja z usługą Active Directory

Zarządzaj poświadczeniami i uprawnieniami użytkowników.

PowerShell

Łatwa obsługa i kontrola — dodawanie i usuwanie użytkowników w zaledwie kilka minut. Za pomocą programu PowerShell możesz tworzyć niestandardowe skrypty i automatyzować procesy.

Zarządzanie

Łatwo i bez konieczności opracowywania kodu utworzysz przepływy pracy w programach Visio i SharePoint Designer umożliwiające standaryzację sposobu realizacji i odrzucania projektów oraz poprawę zarządzania i kontroli.

Współpraca i komunikacja

+

Intensywniejsza praca zespołowa

Wzmocnij współpracę w zespołach i zwiększ skuteczność projektów dzięki funkcjom społecznościowym dla przedsiębiorstw, wiadomościom błyskawicznym, witrynom zespołów i innym łatwym w użyciu narzędziom.

Zarządzanie wszystkimi zadaniami

+

Zarządzanie pracą

Elastyczność i wgląd w informacje pomagają zarządzać projektami i wspólnie pracować nad nimi w zespole.

Zarządzanie potrzebami

Uzyskaj lepszy wgląd w informacje o projektach, działaniach operacyjnych i codziennej pracy. Usprawnij projekty dzięki odpowiednim metodom zarządzania i kontroli.

Zarządzanie czasem i zadaniami

Stosuj wspólne, scentralizowane metody raportowania czasu i zarządzania zadaniami.

Zarządzanie zasobami

Już dziś popraw wyniki pracowników i zaplanuj zarządzanie nadwyżkami oraz niedoborami w przyszłości.

Zarządzanie harmonogramem

Zrealizujesz projekty terminowo dzięki mapie realizacji i strukturze wykonania umożliwiającej śledzenie postępów projektu i zarządzanie zmianami.

Zarządzanie programami

Realizuj prognozowane korzyści z całego programu. Zastosuj techniki tworzenia struktury rozpoczynania i wyboru programów.

Zaawansowane zarządzanie portfelem

+

Zarządzanie finansami

Wprowadź procesy zarządzania finansami i skutecznie śledź wydajność kosztów, aby zapewnić realizację budżetu i osiągnięcie prognozowanych korzyści.

Analiza i wybór portfela

Możesz skutecznie określać, wybierać i realizować portfele, które najlepiej odpowiadają strategii biznesowej Twojej organizacji i zapewniają maksymalny zwrot z inwestycji.

Decyzje na podstawie danych

+

Zarządzanie problemami i ryzykiem

Rozpoznawaj potencjalne problemy i czynniki ryzyka związane z firmą lub projektem, zapobiegaj im oraz ograniczaj ich skutki.

Raporty i analiza biznesowa

Zbieraj, kategoryzuj i analizuj dane projektu oraz podejmuj decyzje na ich podstawie. Funkcje analizy biznesowej zapewniają wgląd w informacje oraz wspomagają podejmowanie decyzji w celu aktywnego zarządzania projektami, programami i portfelami.

Office 365

+

Rozszerzalność

Możesz instalować aplikacje ze Sklepu SharePoint odpowiadające potrzebom Twojej firmy, a także łatwo tworzyć aplikacje niestandardowe i integrować je z innymi systemami biznesowymi.

Pomoc techniczna

W społeczności Microsoft można uzyskiwać odpowiedzi na pytania online, korzystać z zasobów ułatwiających wykonywanie określonych zadań, a także komunikować się z innymi klientami korzystającymi z programu Project. Wkrótce zostanie wprowadzona całodobowa pomoc techniczna dotycząca skomplikowanych problemów informatycznych.

Ekosystem partnerów rozwiązania Microsoft Project & Portfolio Management

Rozwiązanie Microsoft Project and Portfolio Management wspierają setki partnerów firmy Microsoft na całym świecie. Gdy potrzebujesz pomocy, skontaktuj się z partnerem ds. zarządzania portfelem projektów.

Często zadawane pytania

Pokaż wszystko

Project Online Premium to nasza nowa usługa do zarządzania portfelami projektów w trybie online, dostarczana za pomocą usługi Office 365, a program Project Server 2019 jest lokalnym produktem do zarządzania portfelem projektów.

Są to przeglądarki Internet Explorer 10, Internet Explorer 9, Internet Explorer 8, FireFox 10, Safari 5 i Google Chrome 17. Dowiedz się więcej o wymaganiach tutaj.

Program Project Server działa jako usługa aplikacji w programie SharePoint Server. Wchodzi w skład instalacji programu SharePoint Server 2019, chociaż jest licencjonowany osobno.

Program Project Server 2019 nie może być zainstalowany jednocześnie z poprzednimi wersjami programu Project Server. Więcej informacji na temat planowania uaktualnień i migracji jest dostępnych w witrynie TechNet.

Możesz skontaktować się z nami na forach programu Project.

Dostęp do aplikacji PWA możesz uzyskać za pośrednictwem usługi Project Online Premium z usługą Project Online Professional. W przypadku programu Project Server 2019 możesz uzyskać dostęp do aplikacji PWA za pomocą programu Project Professional 2019 lub licencji dostępowej.

Tablet Microsoft Surface z wyświetlonym Centrum projektów w programie Microsoft Project.

Partnerzy rozwiązania Microsoft Project & Portfolio Management

Partnerzy rozwiązania Microsoft Project & Portfolio Management posiadają udokumentowane doświadczenie we wdrażaniu i rozszerzaniu programu Project. Skontaktuj się z uczestniczącym partnerem, który pomoże określić Twoje wymagania i wdroży rozwiązanie dopasowanie do potrzeb Twojej firmy.

Wypróbuj teraz u partnera