Microsoft Project

Hero_Project
Dowiedz się więcej o następnej generacji programu Microsoft Project. PRZECZYTAJ BLOG

Usprawnij obsługę projektów, zasobów i portfeli dzięki programowi Microsoft Project, który pomaga skutecznie monitorować projekty.


Device with Project file open and showing scheduling tools

Zarządzanie projektami

Program Microsoft Project pomaga w łatwym realizowaniu projektów. Wbudowane szablony i znajome narzędzia do planowania zapewniają wydajność pracy menedżerów projektów oraz ich zespołów.

Zarządzanie portfelem

Oceń i zoptymalizuj swój portfel projektów w celu określenia priorytetu inicjatyw z celami biznesowymi i uzyskania zamierzonych wyników. Ścisła integracja z usługą Power BI zapewnia zaawansowane funkcje analityczne ułatwiające podejmowanie lepszych decyzji.
Image of graph, pie chart, and section of Key Performance Indicator spreadsheet
Device showing Resource Request spreadsheet report, and a phone screen showing calendar views for monitoring schedules for other tasks.

Zarządzanie zasobami

Uzyskaj wgląd w sposób wykorzystania zasobów i współpracuj, korzystając ze zintegrowanych narzędzi. Dzięki uproszczonej obsłudze zadań i czasu zespoły mogą wprowadzać zmiany z dowolnego miejsca, co zapewnia menedżerom wgląd w dokładniejsze dane.

Zacznij korzystać z programu Project


Przeczytaj więcej o zarządzaniu projektami

6 nieoczywistych przyczyn niepowodzenia projektów
Przyszłość planowania: planowanie projektów online w chmurze
Projekt doskonały — poradnik dla kierowników projektów
5 funkcji oprogramowania do zarządzania projektami

Więcej funkcji usługi Office 365

Zarządzanie projektami na zupełnie nowym poziomie

Wiadomości dotyczące programu Project

Logo_Project
Funkcje agile w programie Microsoft Project

Dzięki funkcjom agile programu Microsoft Project możesz zarządzać projektami Agile przy użyciu prostych, wizualnych tablic zadań, które obsługują przepływy pracy Scrum, Kanban i niestandardowe. Wybierz metodologię, która najbardziej odpowiada danemu projektowi: agile, kaskadową lub hybrydową.


Obserwuj program Project

Follow Project on LinkedIn
Obserwuj program Project w serwisie LinkedIn
Follow Project on Twitter
Obserwuj program Project w serwisie Twitter
Follow Project on Facebook
Obserwuj program Project w serwisie Facebook
Follow Project On Blog
Obserwuj program Project na blogu
Microsoft Project 2019 jest najnowszą wersją programu Project. Poprzednie wersje obejmują programy Project 2016, Project 2013, Project 2010 i Project 2007. Program Project 2019 jest zgodny z systemem Windows 10.