Microsoft Project

Two overlapping device screens with a tablet displaying a Gantt chart being formatted in Project and a mobile device displaying tasks scheduling status in Project
Plan — pierwsza możliwość nowej usługi Project — ma uprościć wizualizowanie i łączenie projektów w jednym miejscu.

Usprawnij obsługę projektów, zasobów i portfeli dzięki programowi Microsoft Project, który pomaga skutecznie monitorować projekty.


Device with Project file open and showing scheduling tools

Zarządzanie projektami

Program Microsoft Project pomaga w łatwym realizowaniu projektów. Wbudowane szablony i znajome narzędzia do planowania zapewniają wydajność pracy menedżerów projektów oraz ich zespołów.

Zarządzanie portfelem

Oceń i zoptymalizuj swój portfel projektów w celu określenia priorytetu inicjatyw z celami biznesowymi i uzyskania zamierzonych wyników. Ścisła integracja z usługą Power BI zapewnia zaawansowane funkcje analityczne ułatwiające podejmowanie lepszych decyzji.
Image of graph, pie chart, and section of Key Performance Indicator spreadsheet
Laptop screen displaying a timesheet management spreadsheet in Project

Zarządzanie zasobami

Uzyskaj wgląd w sposób wykorzystania zasobów i współpracuj, korzystając ze zintegrowanych narzędzi. Dzięki uproszczonej obsłudze zadań i czasu zespoły mogą wprowadzać zmiany z dowolnego miejsca, co zapewnia menedżerom wgląd w dokładniejsze dane.

Zacznij korzystać z programu Project


Przeczytaj więcej o zarządzaniu projektami

6 nieoczywistych przyczyn niepowodzenia projektów

Przyszłość planowania: planowanie projektów online w chmurze

Projekt doskonały — poradnik dla kierowników projektów

5 funkcji oprogramowania do zarządzania projektami


Więcej funkcji usługi Office 365

Szybki kurs dotyczący usługi Project Online

Forrester logo

Raport The Total Economic Impact™ (Analiza całkowitego efektu ekonomicznego) usługi Project Online

Firma Forrester ustaliła, że istniejący klienci usługi Project Online osiągnęli 387% zwrotu z inwestycji i 83% zmniejszenia kosztów nadgodzin, w ramach badania przeprowadzonego w imieniu firmy Microsoft.

Wybierz analizę przypadku stylu pracy

6 sposobów zarządzania projektami na zupełnie nowym poziomie

Wiadomości dotyczące programu Project

Funkcje agile w programie Microsoft Project

Dzięki funkcjom agile programu Microsoft Project możesz zarządzać projektami Agile przy użyciu prostych, wizualnych tablic zadań, które obsługują przepływy pracy Scrum, Kanban i niestandardowe. Wybierz metodologię, która najbardziej odpowiada danemu projektowi: agile, kaskadową lub hybrydową.

Obserwuj program Project

Obserwuj program Project w serwisie LinkedIn

Obserwuj program Project w serwisie Twitter

Obserwuj program Project w serwisie Facebook

Obserwuj program Project na blogu

Microsoft Project 2019 jest najnowszą wersją programu Project. Poprzednie wersje obejmują programy Project 2016, Project 2013, Project 2010 i Project 2007. Program Project 2019 jest zgodny z systemem Windows 10.