Historie klientów

Aston Martin

Wyprodukowanie każdej części samochodu wymaga starannego planowania, począwszy od fazy projektowania, przez ustalanie terminów dostaw i skończywszy na wprowadzaniu usprawnień w samym procesie produkcyjnym. Dowiedz się, jak usługa Project Online umożliwia zintegrowanie wszystkich procesów producentowi samochodów, firmie Aston Martin.

Obejrzyj klip wideo

Aston Martin
Uwaga: artykuły i klipy wideo zawierające historie klientów mogą być dostępne w języku angielskim.

Wielkość firmy

Branża

Tablet Microsoft Surface z wyświetlonym oknem Nowy projekt w usłudze Project Online Professional.

Project Online Professional

Łatwo planuj, śledź stan projektów i współpracuj z innymi osobami z niemal dowolnego miejsca. Usługa Project Online Professional umożliwia organizowanie projektów, zasobów i zespołów oraz zapewnianie terminowego wykonywania zadań.

Zobacz produkty i ceny

Zamknij klip wideo
RE20XeM
Uwaga: klip wideo jest w języku angielskim.