Project

Zarządzanie projektami

Project management

Program Microsoft Project pomaga w szybkim rozpoczęciu działania i łatwym realizowaniu projektów. Wbudowane szablony i znajome narzędzia do planowania zapewniają wydajność pracy menedżerów projektów oraz ich zespołów.


Wbudowane szablony

Wbudowane szablony, które można dostosowywać, wykorzystują najlepsze rozwiązania branżowe, aby pomóc w odpowiednim rozpoczęciu pracy bez konieczności tworzenia planów projektu od zera.
Device with Project New file menu open with thumbnails of templates
Device with Project file open showing scheduling features

Planowanie projektów

Znajome funkcje planowania, takie jak wykresy Gantta i wstępnie wypełnione menu rozwijane, pomagają w ograniczeniu czasu szkolenia i uproszczeniu procesu planowania projektów.

Gotowe raporty

Udostępniaj raporty w organizacji, aby każdy był na bieżąco. Raporty obejmują wszystkie niezbędne aspekty — od wykresów obrazujących postępy realizacji po kwestie finansowe.
Device with Project file open to a report title Resource Overview
Device with Project file open to a consolidated project timeline

Wiele osi czasu

Szybko wyświetlaj wszystkie działania w ramach projektu: od zadań po najbliższe punkty kontrolne. Dostosowuj osie czasu, aby przedstawiały określone dane, i łatwo udostępniaj je uczestnikom projektu.

Raportowanie w czasie rzeczywistym

Śledź postępy projektów wizualnie i dynamicznie, używając gotowych raportów pakietu zawartości rozwiązania PPM dla usługi Power BI, aby szybko wyciągać wnioski i uzyskiwać szczegółowe dane.
Device with Project employee reporting portal open showing numerical data and data visualizations

Obserwuj program Project

Obserwuj program Project w serwisie LinkedIn

Obserwuj program Project w serwisie Twitter

Obserwuj program Project w serwisie Facebook

Blog programu Project