Zarządzanie portfelami projektów

Korzystaj z możliwości funkcji do zarządzania portfelami projektów w celu wydajnego planowania i priorytetyzowania projektów i inwestycji portfelowych oraz do zarządzania nimi.

Stosuj optymalizacje, aby uzyskać pożądane wyniki.


Optymalizacja portfeli

Łatwo modeluj różne scenariusze dotyczące portfeli w celu określenia optymalnej ścieżki działania. Rozpatruj propozycje projektów względem strategicznych czynników biznesowych i uwzględniaj ograniczenia kosztów oraz zasobów.

Device with Project file open showing reports and graphs
Device showing Project Roadmap timelines

Pełny obraz programów i projektów

Agreguj portfele, programy i projekty w całej organizacji, tworząc graficzny i interakcyjny plan dający lepszy obraz sytuacji.1

Przekształcanie danych projektu w praktyczne wnioski

Udostępniaj wbudowane raporty, takie jak postępy w realizacji lub pulpity nawigacyjne usługi Power BI, aby wszyscy byli na bieżąco. Natywne dane OData umożliwiają szybkie agregowanie danych portfeli na potrzeby zaawansowanych raportów.2

Transform project data to actionable insights
Device showing Project report including project list and graph

Systematyczne ocenianie propozycji

Rejestruj i oceniaj pomysły dotyczące projektów pochodzące z dowolnego miejsca w organizacji. Używaj standardowego procesu przekazującego szczegółowe analizy biznesowe i karty projektów kierownictwu do przeglądu.

Prowadź firmę po swojemu

Dostosuj funkcje zarządzania portfelami do potrzeb swojej organizacji w celu skrócenia czasu wprowadzania produktów na rynek.

Two people look at the screen of a Surface Book in Studio Mode. The seated person is holding a stylus, and the person standing is pointing at the screen while holding a closed Surface.

Obserwuj program Project

Obserwuj program Project w serwisie LinkedIn

Obserwuj program Project w serwisie Twitter

Obserwuj program Project w serwisie Facebook

Blog dotyczący programu Project

1 Widok planu jest dostępny tylko w ramach usług Project (plan 3) i Project (plan 5).
2 W niektórych scenariuszach może być konieczne uzyskanie oddzielnej licencji na usługę Power BI. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Opis usługi Project Online. Sprzedawane oddzielnie.