SharePoint

Twój mobilny, inteligentny intranet

SharePoint with news on a smart phone and with news and site cards on a tablet PC

Udostępniaj zawartość, wiedzę i aplikacje oraz zarządzaj nimi, aby zwiększyć możliwości pracy zespołowej, szybko znajdować informacje i bezproblemowo współpracować w całej organizacji.a SharePoint team site on a tablet PC

Proste udostępnianie i bezproblemowa współpraca

Program SharePoint zwiększa możliwości pracy zespołowej za pomocą dynamicznych i produktywnych witryn zespołów dla każdego oddziału, działu i zespołu projektu. Udostępniaj pliki, dane, wiadomości i zasoby. Dostosowuj witrynę, aby usprawnić pracę swojego zespołu. Współpracuj bez wysiłku i bezpiecznie z członkami zespołu w organizacji i poza nią, na różnych komputerach PC, Mac i na urządzeniach przenośnych.

Angażowanie i informowanie swojej organizacji

Buduj spójność i informuj pracowników za pośrednictwem intranetu. Zwiększaj wydajność w organizacji, udostępniając wspólne zasoby i aplikacje w portalach. Prezentuj informacje za pomocą eleganckich witryn do komunikacji. Bądź na bieżąco dzięki spersonalizowanym wiadomościom na stronie głównej programu SharePoint i w aplikacjach mobilnych SharePoint.
a SharePoint group conversation on a tablet PC
Yammer and SharePoint on a tablet PC

Korzystanie z wiedzy zbiorowej

Wystarczy kliknąć, żeby znaleźć to, czego szukasz, dzięki zaawansowanym funkcjom wyszukiwania i inteligentnym sposobom znajdowania informacji, specjalistycznej wiedzy i wniosków umożliwiających podejmowanie świadomych decyzji i prowadzenie działań. Rozbudowane funkcje zarządzania zawartością programu SharePoint oraz połączenia i konwersacje uwidocznione w usłudze Yammer umożliwiają organizacji zmaksymalizowanie prędkości rozprzestrzeniania wiedzy.

Przekształcanie procesów biznesowych

Zwiększ produktywność, przekształcając procesy — od prostych zadań, takich jak powiadomienia i zatwierdzanie, do złożonych operacyjnych przepływów pracy. Korzystając z list i bibliotek programu SharePoint oraz z usług Microsoft Flow i PowerApps, możesz tworzyć rozbudowane cyfrowe środowiska użytkownika z formularzami, przepływami pracy i niestandardowymi aplikacjami na każde urządzenie.
a vacation request on a smart phone enabled by Microsoft Flow, and Microsoft Flow running on a tablet PC

Uzyskaj program SharePoint w ramach usługi Office 365Ponad 200 000 organizacji i 190 milionów osób używa programu SharePoint na potrzeby intranetu, witryn zespołów i zarządzania zawartością.

PartnerLogo_Nascar
PartnerLogo_Goodyear
PartnerLogo
PartnerLogo_Hersey
PartnerLogo_Qantas
PartnerLogo_Coles

Zobacz więcej sposobów używania programu SharePoint

4 tajniki sukcesu połączonego środowiska pracy

Zwiększanie innowacyjności dzięki współpracy w chmurze

Zasoby dotyczące programu SharePoint

Icon Tech Community
Społeczność techniczna programu Microsoft SharePoint

Uzyskaj wskazówki i porady od innych użytkowników i ekspertów firmy Microsoft.

Icon Hybrid Cloud
Chmura hybrydowa pakietu Office

Weź to, co najlepsze z obu światów, za pomocą rozwiązania chmury hybrydowej.

Icon Fast Track
Biblioteka wydajności usługi FastTrack

Pobierz przewodniki i zasoby dotyczące programu SharePoint.

Icon Developer Resources
SharePoint — zasoby dla deweloperów

Uzyskaj odpowiedzi od innych deweloperów programu SharePoint.

Icon User Voice
SharePoint — witryna UserVoice

Powiedz nam, co jeszcze mamy dodać do programu SharePoint.

Icon Training
Szkolenia dotyczące programu SharePoint

Szybko rozpocznij pracę, korzystając ze szkoleń.

Obserwuj program SharePoint

Follow Project on Twitter
Obserwuj program SharePoint w serwisie Twitter
Follow Project on Facebook
Obserwuj program SharePoint w serwisie Facebook
Blog dotyczący programu SharePoint
Blog dotyczący usługi OneDrive
SharePoint Server 2019 to najnowsza wersja lokalna programu SharePoint. Poprzednie wersje to SharePoint 2013 i SharePoint 2010. Program SharePoint Server 2019 jest zgodny ze wszystkimi głównymi przeglądarkami i jest obsługiwany w najnowszej generacji produktów Windows i SQL Server.