SharePoint — historie klientów

Pracownicy działów sprzedaży firmy Marks & Spencer (M&S) korzystają z usługi Office 365, aby promować wykorzystanie technologii oraz mobilne środowisko pracy zwiększające wydajność i efektywność.

Uwaga: artykuły i klipy wideo zawierające historie klientów mogą być dostępne tylko w języku angielskim.

Wielkość firmy

Branża

Analizy przypadków firmy Microsoft

Program SharePoint ułatwia organizacjom wspieranie użytkowników w realizacji celów biznesowych.