Licencje klienta są wymagane do korzystania z wszystkich funkcji usługi Skype dla firm Online i programu Skype dla firm Server.

  • Standardowe licencje dostępowe (CAL) umożliwiają użytkownikom lub urządzeniom łączenie się z programem Skype dla firm Server i korzystanie z funkcji obecności, wiadomości błyskawicznych, równorzędnych połączeń VoIP i wideo HD oraz łączności programu Skype.
  • Licencje klienta programu Skype dla firm Server są dostępne za pośrednictwem klienta autonomicznego, z pakietem Office Pro Plus, a można je też uzyskać, pobierając bezpłatnego klienta Skype dla firm Basic.

Licencje subskrypcyjne na użytkownika (USL, User Subscription License) są wymagane do korzystania z usługi Skype dla firm Online.

  • Plan 1 Online umożliwia korzystanie z funkcji obecności, wiadomości błyskawicznych, równorzędnych połączeń VoIP i wideo HD oraz łączności programu Skype.
  • Plan 2 Online pozwala używać wszystkich wyżej wymienionych funkcji. Dodatkowo obejmuje planowane i spontaniczne spotkania przy użyciu połączeń audio i wideo oraz udostępnianie pulpitu i aplikacji na telefonach komórkowych, tabletach oraz komputerach PC i Mac.

Licencje dostępowe (CAL) są wymagane do korzystania z programu Skype dla firm Server.

  • Standardowe licencje dostępowe (CAL) umożliwiają użytkownikom lub urządzeniom łączenie się z programem Skype dla firm Server i korzystanie z funkcji obecności, wiadomości błyskawicznych, równorzędnych połączeń VoIP i wideo HD oraz łączności programu Skype.
  • Licencje dostępowe typu Enterprise umożliwiają korzystanie z planowanych i spontanicznych spotkań przy użyciu połączeń audio i wideo, udostępniania pulpitu i aplikacji oraz konferencji telefonicznych na telefonach komórkowych, tabletach oraz komputerach PC i Mac. Aby uzyskać licencję dostępową typu Enterprise, należy dysponować licencją dostępową typu Standard.
  • Dodatkowo licencje dostępową obejmują połączenia alarmowe, połączenia przychodzące i wychodzące w publicznej sieci telefonicznej (PSTN), a także inne funkcje telefoniczne klasy korporacyjnej. Aby uzyskać licencję dostępową typu Plus, należy dysponować licencją dostępową typu Standard.1

Oprócz licencji dostępowych, licencje serwera są wymagane dla każdego serwera frontonu.

 


1 Dostępność konferencji głosowych i pakietów telefonicznych zależy od kraju/regionu. Zobacz obsługiwane kraje i regiony w celu uzyskania dodatkowych informacji.