Wizualizacja danych

Uzyskaj praktyczne informacje operacyjne dzięki programowi Visio

Nadaj kształt swoim pomysłom, tworząc atrakcyjne diagramy połączone z danymi. Uzyskaj dokładniejszy obraz sytuacji firmy, korzystając z programu Visio oraz usługi Power BI i programu Excel.

Wizualizuj swoje pomysły, tworząc diagramy działające „na żywo” dzięki łączeniu z danymi

Szybko nakładaj dane1 na sieć informatyczną, fabrykę lub złożony proces biznesowy, aby uzyskać wartościowe informacje operacyjne. Gdy dane są odświeżane, wizualizacje danych są aktualizowane automatycznie.
A Surface tablet displaying a custom data visualization in Visio

Łatwo dostosuj wizualizacje

Obrazuj wzorce danych tak, jak chcesz. Wybieraj ikony, kolory i tekst spośród domyślnych grafik związanych z danymi. Możesz też łatwo utworzyć własną wizualizację danych, konfigurując kształty inteligentne programu Visio.

Pokaż innym jedną, prawdziwą wersję

Łatwo i bezpiecznie udostępniaj diagramy połączone z danymi w całej organizacji. Wszyscy mogą wyświetlać te diagramy w aplikacji Visio Online, dzięki czemu możesz dostarczać wszystkim bieżące analizy.
A Surface tablet displaying an operations diagram being shared in Visio Online
A Surface tablet running a .gif of Visio Visual in Power BI

Uzyskaj jednolite analizy danych dzięki funkcji Visio Visual w usłudze Power BI

Osadzaj diagramy programu Visio bezpośrednio w raportach usługi Power BI przy użyciu funkcji Visio Visual. 2Program Visio i usługa Power BI współdziałają ze sobą, aby udostępnić nową perspektywę dla danych. Tutaj dowiesz się, jak skorzystać z funkcji Visio Visual.

Konwertuj dane procesów programu Excel na diagramy programu Visio

Łatwo konwertuj dane programu Excel na schematy blokowe programu Visio w kreatorze przy użyciu narzędzia Data Visualizer. 3Zmiany są odzwierciedlane dwukierunkowo, dzięki czemu aktualizacje danych programu Excel pojawiają się w skojarzonym programie i na odwrót.
A representative visual of Data Visualizer

Dowiedz się więcej o programie Visio

Szybki kurs dotyczący programu Visio

Narzędzia do wizualnego przedstawiania informacji

1 Obecnie program Visio obsługuje wiele źródeł danych, w tym dane z programu Microsoft Excel, usług programu Excel, usługi Active Directory, programu Microsoft SQL Server, usługi Microsoft SQL Azure, a także dane z list programu Microsoft SharePoint i usług łączności biznesowej.
2 Wszyscy mogą wyświetlać raporty funkcji Visio Visual, ale tylko subskrybenci usługi Visio Online mogą edytować elementy wizualne. Usługa Power BI jest sprzedawana oddzielnie.
3 Narzędzie Data Visualizer jest dostępne tylko dla subskrybentów usługi Visio Online — plan 2. Program Microsoft Excel jest sprzedawany oddzielnie.

Obserwuj program Visio

Follow Project on Twitter

Obserwuj program Visio w serwisie Twitter

Follow Project on Facebook

Obserwuj program Visio w serwisie Facebook

Obserwuj program Visio na blogu

Follow Visio on UserVoice

Obserwuj program Visio w witrynie UserVoice