Yammer

Nawiązywanie kontaktów i interakcje w organizacji

A smart phone showing a Yammer user commenting about a product plan in a Word document, and a tablet PC showing a new-hire onboarding conversation in Yammer

Komunikuj się otwarcie, aby budować przejrzystość, twórz silniejsze społeczności przez udostępnianie najlepszych rozwiązań i pozyskuj nowe pomysły w celu rozwijania inicjatyw, korzystając z sieci społecznościowej dla przedsiębiorstw.


URUCHOM POKAZ INTERAKCYJNY NA TEMAT USŁUGI YAMMER
Yammer on a tablet PC showing an executive sharing a video of a company-wide Q&A

Otwarta i dynamiczna komunikacja w całej organizacji

Usługa Yammer ułatwia zwiększanie zaangażowania wszystkich osób w organizacji za pośrednictwem sieci społecznościowych. Usprawnij komunikację, aby tworzyć kulturę przejrzystości, informując na bieżąco wszystkich, od kierownictwa do pracowników pierwszej linii (Firstline Worker), co pozwoli im skutecznie wykonywać zadania. Twórz społeczności zainteresowań, aby gromadzić osoby wokół wspólnych tematów, zainteresowań lub obszarów działań. Zbieraj pomysły i opinie od sieci współpracowników, aby korzystać z rezultatów pracy innych i osiągać lepsze wyniki.

Bezproblemowa integracja w celu osiągania lepszych wyników

Usługa Yammer, stanowiąc część usługi Office 365, ułatwia udostępnianie, tworzenie i edytowanie zawartości bezpośrednio w aplikacji. Każda grupa otrzymuje udostępniony zestaw zasobów do zarządzania dokumentami, prezentowania zawartości, udostępniania uwag i organizowania obowiązków. Analizy z programu Microsoft Graph rozszerzają możliwość wyszukiwania osób, plików, grup i konwersacji. Łatwo integruj usługę Yammer z witrynami i emisjami wideo, aby kontynuować konwersację, gdy przechodzisz między środowiskami.
A Yammer user commenting about and sharing two PowerPoint presentations, plus that user’s recent activities and suggested people
Yammer analytics on a tablet PC with a downloadable CSV file of metrics

Wbudowane zaufane funkcje zabezpieczeń, zapewniania zgodności i kontroli

Usługa Yammer zapewnia funkcje zabezpieczeń, zapewniania zgodności i zarządzania na poziomie korporacyjnym, których oczekujesz od usługi Office 365. Uzyskaj zaawansowaną technologię zabezpieczeń do ochrony danych sieci. Analizy dostępne za pośrednictwem centrum administracyjnego pakietu Office i wnioski z analiz grupy w usłudze Yammer ułatwiają zrozumienie aktywności w sieci.

85% przedsiębiorstw z listy Fortune 500 używa usługi Yammer do współpracy

PartnerLogo_VirginTrains
PartnerLogo_DBS
PartnerLogo_FruitOfTheLoom
PartnerLogo_Mars
PartnerLogo_ThermoFisher
PartnerLogo_BritishAirways

Logo_SanofiPasteur

"Wykorzystujemy aktywizm korporacyjny do ulepszania jakości na wszystkich poziomach, w tym ruch społecznościowy usprawniany przez usługę Yammer. Udostępniamy pracownikom nowe rozwiązania głosowe do wspólnego tworzenia, które pomagają ratować życia."

Andres Vinther, Dyrektor ds. jakości, Sanofi Pasteur

PRZECZYTAJ ICH HISTORIĘ

Pobierz aplikację klasyczną Yammer

Aplikacja klasyczna (system Mac OS X 10 i nowsze wersje)

POBIERZ TERAZ
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ

Przeczytaj więcej o funkcjach społecznościowych dla przedsiębiorstw

Zaangażowanie pracowników dzięki narzędziom do komunikacji biznesowej
4 pomysły na wdrożenie sieci społecznościowej dla przedsiębiorstw

Zasoby

Icon_ResourceCenter
Centrum zasobów

Uzyskaj zasoby ułatwiające rozwijanie sieci

Icon_Help
Pomoc

Uzyskaj dostęp do materiałów szkoleniowych i pomocy technicznej

Icon_Admin
Administrator

Skonfiguruj sieć zapewniającą sukces

Icon_YammerCommunity
Społeczność usługi Yammer

Dołącz do społeczności, aby poznać najlepsze rozwiązania

Icon_AdoptionSpecialist
Specjaliści ds. wdrażania

Uzyskaj pomoc od zaufanych partnerów w celu przeprowadzenia wdrożenia

Icon_Developer
Deweloper

Twórz na platformie Yammer, używając naszego zestawu otwartych interfejsów API i narzędzi

Masz usługę Office 365?

Już masz dostęp do usługi Yammer w ramach usługi Office 365.

Obserwuj usługę Yammer

LinkedIn logo
Obserwuj usługę Yammer w serwisie LinkedIn
Facebook logo
Obserwuj usługę Yammer w serwisie Facebook
Twitter logo
Obserwuj usługę Yammer w serwisie Twitter
YammerBlog Logo
Obserwuj w blogu usługi Yammer