Contractul de licență pentru produsele software Microsoft

APLICAȚII SOFTWARE DESKTOP MICROSOFT OFFICE 2013

Pentru a stabili care dintre cele două seturi separate de termeni ai licenței vi se aplică, consultați eticheta licenței. Aceasta este tipărită pe cheia de produs sau poate să apară pe Certificatul de autenticitate ori pe pagina de descărcare, în cazul în care ați obținut produsul software online. Dacă pe etichetă se menționează „FPP”, „Retail” sau „PIPC”, atunci vi se aplică Termenii licenței cu amănuntul de mai jos. Dacă se menționează OEM, atunci vi se aplică Termenii licenței OEM de mai jos. Dacă aveți nevoie de ajutor, accesați pagina microsoft.com/office/eula pentru a stabili licenţa pe care o aveţi.

TERMENII LICENȚEI

Mulțumim că ați ales Microsoft Office 2013. Acesta este un contract de licență între dvs. și Microsoft Corporation (sau unul dintre afiliații săi, în funcție de zona în care locuiți), care descrie drepturile dvs. privind utilizarea produsului software Office 2013. Pentru confortul dvs., am organizat acest contract în două părți. Prima parte include termenii introductivi și este urmată de Termenii suplimentari și de Garanția limitată, care conțin mai multe detalii. Se recomandă să parcurgeți întregul contract, inclusiv termenii asociați, deoarece toți termenii sunt importanți și alcătuiesc împreună acest contract care vi se aplică. Puteți să consultați termenii la care se face trimitere, dacă introduceți linkul de redirecționare în fereastra browserului. TERMENII SUPLIMENTARI CONȚIN O CLAUZĂ PRIVIND ARBITRAJUL ȘI O CLAUZĂ DE RENUNȚARE LA ACȚIONAREA COLECTIVĂ ÎN JUSTIȚIE. DACĂ LOCUIȚI ÎN STATELE UNITE ALE AMERICII, VĂ AFECTEAZĂ DREPTURILE PRIVIND REZOLVAREA UNEI DISPUTE CU MICROSOFT, PRIN URMARE TREBUIE SĂ ÎI CITIȚI CU ATENȚIE.
ACCEPTAREA ACESTUI CONTRACT SAU UTILIZAREA PRODUSULUI SOFTWARE REPREZINTĂ ACORDUL DVS. CU PRIVIRE LA TOȚI ACEȘTI TERMENI ȘI, DE ASEMENEA, REPREZINTĂ CONSIMȚĂMÂNTUL DVS. PENTRU TRANSMITEREA ANUMITOR INFORMAŢII ÎN MOMENTUL ACTIVĂRII ȘI PENTRU CARACTERISTICILE PE BAZĂ DE ACCES LA INTERNET ALE PRODUSULUI SOFTWARE. DACĂ NU ACCEPTAȚI ȘI NU RESPECTAȚI ACEȘTI TERMENI, NU AVEȚI DREPTUL SĂ UTILIZAȚI PRODUSUL SOFTWARE SAU CARACTERISTICILE. În schimb, trebuie să restituiți produsul software distribuitorului sau să-l duceți la locul de unde ați achiziționat licența de software, pentru rambursare sau credit.
Cum pot să utilizez produsul software? Noi nu vindem produsul nostru software sau copia dvs. după acesta; noi doar vă acordăm licenţă pentru el. Prin această licență, vă acordăm dreptul să instalați și să executaţi o singură copie pe un singur computer (computerul cu licență), pentru utilizarea de către o singură persoană la un moment dat, dar numai dacă respectați toți termenii prezentului contract. Licența pentru produsul software este atribuită cu titlu permanent computerului cu licență. Consultați Termenii licenței pentru licențele și condițiile specifice anumitor țări, versiunile cu drepturi limitate și edițiile speciale ale produsului software. Componentele produsului software sunt licențiate ca un întreg. Nu aveți dreptul să separați sau să virtualizați componentele și să le instalați pe computere diferite. Produsul software poate să includă mai multe versiuni, cum ar fi versiunile pe 32 de biți și pe 64 de biți, iar dvs. aveți dreptul să instalați și să utilizați numai câte o versiune pe rând. Cu excepția utilizării permise prezentate la secțiunea de mai jos „Accesul de la distanță”, această licență este destinată pentru utilizarea directă a produsului software, doar prin mecanismele de intrare ale computerului cu licență, cum ar fi o tastatură, un mouse sau un ecran tactil. Nu vă permite să instalați produsul software pe un server sau să-l utilizați de pe sau prin alte computere sau dispozitive conectate la server prin intermediul unei rețele interne sau externe. De asemenea, produsul software nu are licență pentru găzduire în scop comercial. Pentru informații suplimentare referitoare la scenarii pentru utilizatori multipli și virtualizare, consultați Termenii suplimentari.
Cum pot să obțin o copie de rezervă? Aveți dreptul să comandați sau să descărcați o copie de rezervă a produsului software de la microsoft.com/office/backup . Nu aveți dreptul să distribuiți copia de rezervă a produsului software. Aveți dreptul să o utilizați numai pentru reinstalarea produsului software pe computerul licențiat.
Pot să transfer sau să reatribui produsul software unui alt utilizator ori computer? Nu aveţi dreptul să transferaţi produsul software către un alt utilizator. Aveți dreptul să transferați produsul software direct unei terțe părți, doar așa cum a fost instalat pe computerul cu licență, împreună cu eticheta cu Certificatul de autenticitate (Certificate of Authenticity) și cu prezentul contract. Înainte de transfer, celălalt utilizator trebuie să accepte faptul că acest acord este valabil pentru transferul și utilizarea produsului software. Nu aveți drepturi să păstrați nicio copie.
DACĂ LOCUIŢI ÎN GERMANIA, PREVEDEREA MENŢIONATĂ MAI SUS (Pot să transfer sau să realoc produsul software unui alt utilizator ori computer?) NU VI SE APLICĂ. Este înlocuită cu următoarea: Orice transfer al produsului software şi al dreptului de utilizare a produsului software către o terţă parte se va face în conformitate cu prevederile statutare din lege.
Cum funcționează activarea prin internet? Activarea asociază utilizarea produsului software cu un anumit computer sau dispozitiv. În timpul activării, produsul software va contacta automat compania Microsoft sau afiliații săi pentru a confirma că licența este asociată cu respectivul computer cu licență. Acest proces este denumit „activare”. Dat fiind că procesul de activare este destinat identificării modificărilor neautorizate ale funcțiilor de licențiere sau activare ale produsului software și prevenirii utilizării fără licență a produsului software, nu aveți dreptul să utilizați produsul software după intervalul de timp permis pentru activare și nici să ocoliți sau să evitați activarea. Dacă nu ați introdus cheia de produs în intervalul de timp permis pentru activare, majoritatea caracteristicilor produsului software vor înceta să funcționeze.
Produsul software colectează informațiile mele personale? Dacă vă conectați computerul la internet, este posibil ca anumite caracteristici ale produsului software să se conecteze la sistemele de computere ale Microsoft sau ale furnizorilor de servicii pentru a trimite și a primi informații. Este posibil să nu primiți întotdeauna o notificare separată la realizarea conexiunilor. Dacă optați să alegeți oricare din aceste caracteristici, sunteți de acord să trimiteți și să primiți aceste informații atunci când utilizați caracteristica respectivă. Multe dintre aceste caracteristici pot fi dezactivate sau puteți alege să nu le utilizați.
Cum utilizăm informațiile despre dvs.? Microsoft utilizează informațiile colectate prin caracteristicile produsului software pentru a face upgrade sau pentru a remedia produsul software ori pentru a îmbunătăți produsele și serviciile noastre. În anumite circumstanțe, partajăm informațiile cu alții. De exemplu, partajăm rapoartele de erori cu distribuitorii relevanți de produse hardware și software, astfel încât să poată utiliza informațiile pentru a îmbunătăți modul în care produsele lor funcționează cu produsele Microsoft. Sunteți de acord că putem utiliza și putem dezvălui informațiile, după cum este descris în Angajamentul de respectare a confidențialității .
La ce se aplică prezentul contract? Prezentul contract se aplică produsului software, suportului fizic pe care ați primit produsul software, precum și actualizărilor, suplimentelor și serviciilor Microsoft pentru produsul software, cu excepția cazului în care acestea sunt însoțite de alți termeni.
Există lucruri referitoare la produsul software care nu-mi sunt permise? Da. Dat fiind că produsul software este acordat sub licență, nu vândut, Microsoft își rezervă toate drepturile (cum ar fi drepturile care îi revin în baza legilor privind proprietatea intelectuală) care nu sunt acordate în mod special prin prezentul contract. În particular, această licență nu vă oferă dreptul și nu aveți voie: să utilizați sau să virtualizați separat caracteristicile produsului software, să publicați, să copiați (cu excepția copiei de rezervă permise), să închiriați, să dați în leasing sau să împrumutați produsul software; să transferați produsul software (cu excepțiile permise în prezentul contract), să încercați să evitați măsurile tehnice de protecție ale produsului software, să efectuați operațiuni de inginerie inversă, să decompilați ori să dezasamblați produsul software, cu excepția cazului în care legislația țării în care trăiți permite acest lucru, chiar și în situația în care acesta nu este permisă prin contractul nostru. În cazul respectiv, nu aveți dreptul să procedați decât după cum vă permite legislația. Atunci când utilizați caracteristicile pe bază de acces la internet, nu aveți dreptul să le utilizați în niciun mod care ar putea influența utilizarea lor de către orice altă persoană; de asemenea, nu aveți dreptul să încercați să obțineți într-un mod neautorizat accesul la niciun fel de serviciu, date, cont sau rețea.
Dar upgrade sau conversie la produsul software? Dacă instalați produsul software care face obiectul prezentului contract ca un upgrade sau o conversie la produsul software existent, atunci upgrade-ul sau conversia înlocuiește produsul software original de la care faceți upgrade sau conversie. Nu mai păstrați niciun drept asupra produsului software original după ce ați făcut upgrade și nu puteți continua să-l utilizați sau să-l transferați în niciun fel. Prezentul contract guvernează drepturile dvs. privind utilizarea produsului software cu upgrade și înlocuiește contractul pentru produsul software de la care ați făcut upgrade.

TERMENI SUPLIMENTARI

 • 1. DREPTURILE ACORDATE PRIN LICENȚĂ ȘI SCENARIILE PENTRU UTILIZATORI MULTIPLI
  • 1. Computer. În prezentul contract, „computer” înseamnă un sistem hardware (fizic sau virtual), dotat cu un dispozitiv de stocare capabil să execute produsul software. O partiție hardware sau un sistem blade se consideră ca fiind un computer.
  • 2. Conexiunile multiple sau grupate. Nu aveți dreptul să utilizați produsele hardware sau software pentru a multiplexa sau a grupa conexiunile ori pentru a permite în alt fel utilizatorilor multipli ori computerelor sau dispozitivelor multiple să acceseze ori să utilizeze produsul software indirect, prin intermediul computerului cu licență.
  • 3. Utilizarea într-un mediu virtual. Dacă utilizați produse software de virtualizare, inclusiv client hyper-v, pentru a crea unul sau mai multe computere virtuale pe un singur sistem hardware de computer, fiecare computer virtual, precum și computerul fizic, sunt considerate computere separate în cadrul acestui contract. Această licență vă permite să instalați doar o singură copie a produsului software pentru a fi utilizată pe un singur computer, indiferent dacă acesta este fizic sau virtual. Dacă doriți să utilizați produsul software pe mai multe computere, trebuie să obțineți copii separate ale produsului software, precum și o licență separată pentru fiecare copie. Conţinutul protejat prin măsuri tehnice de protecţie a drepturilor sau prin orice altă tehnologie de criptare a întregului volum al unităţii de disc poate fi mai puţin securizat într-un mediu virtual.
  • 4. Accesul de distanță. Utilizatorul care utilizează în principal computerul cu licenţă este „utilizatorul principal”. Utilizatorul principal are dreptul să acceseze și să utilizeze produsul software instalat pe dispozitivul cu licență de la distanță de pe orice alt dispozitiv, atâta timp cât produsul software instalat pe dispozitivul cu licență nu este utilizat local de un alt utilizator în mod simultan. Ca o excepție, aveți dreptul să permiteți altor persoane să acceseze produsul software simultan pentru a vă oferi asistență tehnică.
 • 2. ARBITRAJUL OBLIGATORIU ȘI RENUNȚAREA LA ACȚIUNILE COLECTIVE ÎN JUSTIȚIE
  • 1. Aplicabilitatea. Această Secțiune B se aplică oricărei dispute DAR NU INCLUDE O DISPUTĂ REFERITOARE LA IMPUNEREA ORI VALIDITATEA DREPTURILOR DE PROPRIETATE INTELECTUALĂ ALE DVS., ALE COMPANIEI MICROSOFT SAU ALE ORICĂRUIA DINTRE LICENȚIATORII NOȘTRI. Dispută înseamnă orice dispută, acționare în justiție sau altă controversă între dvs. și Microsoft, referitoare la produsul software (inclusiv la prețul acestuia) sau la prezentul contract, pe temei legat de contract, garanție, culpă, statut, reglementare, ordonanță sau orice alt temei legal sau echitabil. Termenului „Dispută” i se va conferi cel mai amplu sens posibil și permis de lege.
  • 2. Notificarea de dispută. În cazul unei dispute, dvs. sau Microsoft trebuie să trimiteți celeilalte părți o Notificare de Dispută, adică o declarație scrisă care include numele, adresa și informațiile referitoare la persoana de contact pentru partea care o emite, faptele care au condus la dispută și rezolvarea solicitată. Notificarea de Dispută va fi trimisă prin serviciul poștal din S.U.A. către Microsoft Corporation, ATTN: LCA ARBITRATION, One Microsoft Way, Redmond, WA 98052-6399, USA. Există un formular disponibil aici . Microsoft vă va trimite orice Notificare de Dispută prin Poşta americană la adresa dvs. dacă o cunoaștem sau pe adresa dvs. de e-mail. Dvs. și Microsoft veți încerca să rezolvați orice dispută prin negociere neoficială în decurs de 60 de zile de la data trimiterii Notificării de Dispută. După 60 de zile, dvs. sau Microsoft puteți să începeți arbitrajul.
  • 3. Instanța pentru procese minore. De asemenea, puteți să judecați orice dispută în instanța pentru procese minore din districtul de reședință sau din King County, Washington, dacă disputa îndeplinește toate condițiile pentru a fi prezentată în instanța pentru procese minore. Puteți să judecați o dispută în instanța pentru procese minore, indiferent dacă mai întâi ați negociat neoficial sau nu.
  • 4. ARBITRAJUL OBLIGATORIU. DACĂ DVS. ȘI MICROSOFT NU REZOLVAȚI O DISPUTĂ PRIN NEGOCIERE NEOFICIALĂ SAU ÎN INSTANȚA PENTRU PROCESE MINORE, ORICE ALT EFORT DE REZOLVARE A DISPUTEI SE VA DESFĂȘURA EXCLUSIV PRIN ARBITRAJUL OBLIGATORIU. RENUNȚAȚI LA DREPTUL DE A JUDECA (SAU DE A PARTICIPA ÎN CALITATE DE PARTE SAU DE MEMBRU AL UNUI COLECTIV) ORICE DISPUTĂ ÎN INSTANȚĂ ÎNAINTEA UNUI JUDECĂTOR SAU JURIU. În schimb, toate disputele vor fi rezolvate înaintea unui arbitru neutru, a cărui decizie va fi definitivă, cu excepția unui drept de apel limitat în baza Legii federale a arbitrajului (Federal Arbitration Act). Orice instanță cu drept de jurisdicție asupra părților poate aplica decizia arbitrului.
  • 5. RENUNȚAREA LA ACȚIONAREA COLECTIVĂ ÎN JUSTIȚIE. TOATE PROCEDURILE DE REZOLVARE SAU JUDECARE A UNEI DISPUTE ÎN ORICE TRIBUNAL SE VOR DESFĂȘURA DOAR LA NIVEL INDIVIDUAL. NICI DVS. ȘI NICI MICROSOFT NU VEȚI ÎNCERCA SĂ TRANSFORMAȚI O DISPUTĂ ÎNTR-O ACȚIUNE COLECTIVĂ ÎN JUSTIȚIE, ÎNTR-O ACȚIUNE PRIVATĂ A PROCURORULUI GENERAL SAU ÎN ORICE ALTĂ PROCEDURĂ ÎN CARE ORICARE DINTRE PĂRȚI ACȚIONEAZĂ SAU ÎȘI PROPUNE SĂ ACȚIONEZE ÎN CAPACITATE DE REPREZENTARE. NICIUN ARBITRAJ ȘI NICIO PROCEDURĂ NU SE VA COMBINA CU ALTE ARBITRAJE SAU PROCEDURI FĂRĂ CONSIMȚĂMÂNTUL SCRIS ÎN PREALABIL AL TUTUROR PĂRȚILOR IMPLICATE ÎN TOATE ARBITRAJELE SAU PROCEDURILE VIZATE.
  • 6. Procedurile, costurile, taxele şi stimulentele de arbitraj. Fiecare arbitraj. Procedurile, costurile, taxele și stimulentele de arbitraj. Fiecare arbitraj va fi condus de Asociația americană de arbitraj („AAA” – American Arbitration Association) în conformitate cu Regulile pentru arbitrajul comercial (Commercial Arbitration Rules) și, în multe cazuri, în conformitate cu Procedurile suplimentare pentru disputele referitoare la consumatori (Supplementary Procedures for Consumer-Related Disputes). Pentru mai multe informații, consultați adr.org sau apelați 1-800-778-7879. În cazul unei dispute de 75.000 USD sau mai puțin, Microsoft va rambursa imediat taxele de înregistrare și va achita taxele AAA și onorariile arbitrului. Dvs. și Microsoft sunteți de acord cu privire la termenii care guvernează procedurile, taxele și stimulentele, disponibili la adresa această pagină . Pentru a începe procedura de arbitraj, trimiteți acest formular către AAA. Sunteți de acord să începeți arbitrajul doar în districtul dvs. de reședință sau în King County, Washington. Microsoft este de acord să înceapă arbitrajul doar în districtul dvs. de reședință.
  • 7. Pretențiile sau disputele trebuie inițiate în decurs de un an. În măsura permisă de lege, fiecare pretenție sau litigiu rezultat în conformitate cu prezentul contract, căruia i se aplică prevederile Secțiunii B, trebuie să fie inițiat în decurs de un an în instanța pentru procese minore (Secțiunea B.3) sau în arbitraj (Secțiunea B.4). Perioada de un an începe de la data primei înregistrări a pretenției sau disputei. În cazul în care pretenția sau disputa nu este depusă în decurs de un an, aceasta va fi eliminată definitiv.
  • 8. Nulități parțiale. În cazul în care clauza de renunțare la activarea colectivă în justiție de la Secțiunea B.5 este considerată ilegală sau inaplicabilă pentru întreaga dispută sau pentru părți ale acesteia, atunci Secțiunea B (arbitrajul) nu se va aplica părților respective. În schimb, părțile respective vor fi separate și trimise către o instanță de judecată, iar părțile rămase vor continua arbitrajul. Dacă orice altă prevedere a Secțiunii B este considerată ilegală sau inaplicabilă, prevederea respectivă va fi separată, iar restul Secțiunii B va rămâne valabilă și în vigoare.
 • 3. ALEGEREA LEGISLAȚIEI
  • Legislația statului sau a țării în care locuiți guvernează toate pretențiile și disputele apărute în baza prezentului contract, inclusiv pretențiile referitoare la încălcarea prevederilor contractuale și pretențiile apărute în baza legilor naționale privind protecția consumatorului, concurența neloială, garanția implicită, îmbogățirea fără just temei și delictele. Dacă ați achiziționat produsul software în orice altă țară, sunt valabile legile țării respective. Prezentul contract descrie anumite drepturi legale. Este posibil ca legile statului sau țării dvs. să vă acorde alte drepturi, inclusiv drepturi de consumator. De asemenea, este posibil să beneficiați de drepturi în legătură cu partea de la care ați achiziționat produsul software. Prezentul contract nu modifică aceste alte drepturi dacă legislația statului sau țării dvs. nu permite acest lucru.
 • 4. ACTIVAREA
  • 1. Mai multe informații despre modul în care funcționează activarea. În timpul activării, produsul software îi va transmite companiei Microsoft informații despre software și despre computer. Aceste informații includ: versiunea, versiunea licenței, limba și cheia de produs ale produsului software, adresa de protocol internet a computerului, precum și informații derivate din configurația hardware a computerului. Pentru mai multe informații despre activare, consultați microsoft.com/piracy/activation.mspx . În cazul în care computerul cu licență este conectat la internet, produsul software se va conecta automat la Microsoft pentru activare. De asemenea, puteți activa produsul software manual, prin internet sau telefon. În oricare dintre cazuri, este posibil să apară costuri aferente conexiunii la internet și prin telefon.
  • 2. Reactivarea. Este posibil ca unele modificări ale componentelor computerului dvs. sau produsul software să necesite reactivarea produsului software.
  • 3. Activarea nereușită. În timpul activării online, dacă se constată că funcțiile de licențiere sau activare ale produsului software sunt contrafăcute sau licențiate necorespunzător, activarea nu va reuși. Produsul software vă va notifica dacă o copie instalată a acestuia are licență necorespunzătoare. În plus, veți primi mementouri privind obținerea unei copii cu licență corespunzătoare a produsului software.
  • 4. Actualizările și upgrade-urile. Puteți obține actualizări sau upgrade-uri pentru produsul software numai de la Microsoft sau din surse autorizate. Anumite upgrade-uri, servicii de asistență și alte servicii pot fi oferite doar utilizatorilor de produse software originale Microsoft. Pentru a identifica un produs software Microsoft original, accesați howtotell.com .
 • 5. CARACTERISTICILE PE BAZĂ DE ACCES LA INTERNET; VIAŢĂ PRIVATĂ
  • Caracteristicile următoare ale produsului software utilizează protocoale internet, care transmit companiei Microsoft (sau furnizorilor săi ori furnizorilor de servicii) informațiile despre computer, cum ar fi adresa dvs. Internet Protocol, tipul sistemului de operare și al browserului, denumirea și versiunea produsului software pe care îl utilizați, precum și codul de limbă al computerului pe care este instalat produsul software. Microsoft utilizează aceste informații pentru a vă pune la dispoziție caracteristicile pe bază de acces la internet, în conformitate cu Angajamentul de respectare a confidențialității pentru Office 2013 . Este posibil ca anumite caracteristici pe bază de acces la internet să fie livrate ulterior prin serviciul de actualizare Microsoft.
  • 1. Consimțământul privind serviciile prin internet. Caracteristicile produsului software descrise mai jos și în Angajamentul de respectare a confidențialității pentru Office 2013 se conectează prin internet la sistemele de computere ale Microsoft sau ale furnizorului de servicii. În anumite cazuri, nu veți primi o notificare separată la realizarea conexiunilor. În anumite cazuri, puteți să dezactivați aceste caracteristici sau să nu le utilizați. Pentru mai multe informații despre aceste caracteristici, consultați Angajamentul de respectare a confidențialității pentru Office 2013 . PRIN UTILIZAREA ACESTOR CARACTERISTICI SUNTEȚI DE ACORD CU TRANSMITEREA ACESTOR INFORMAȚII. Microsoft nu utilizează informațiile pentru a vă identifica sau pentru a lua legătura cu dvs.
  • 2. Programul de îmbunătățire a experienței clienților (Customer Experience Improvement Program – CEIP). Acest produs software utilizează programul CEIP. Programul CEIP trimite automat la Microsoft informații despre produsul dvs. hardware și despre modul de utilizare a acestui produs software. Nu utilizăm aceste informații pentru a vă identifica sau pentru a lua legătura cu dvs. De asemenea, programul CEIP va descărca periodic un mic fișier pe computerul dvs. Acest fișier ne ajută să colectăm informații despre problemele pe care le întâmpinați la utilizarea produsului software. Atunci când acest lucru este posibil, noi informații utile despre erori pot fi, de asemenea, descărcate automat. Pentru a afla mai multe despre CEIP, consultați microsoft.com/products/ceip/EN-US/privacypolicy.mspx .
  • 3. Caracteristicile și conținutul online. Anumite caracteristici ale produsului software pot prelua conținut online de la Microsoft și vi-l pot furniza. De asemenea, anumite caracteristici vă pot permite să căutați și să accesați informații online. Exemple de astfel de caracteristici sunt: miniaturi, șabloane, instruiri online, asistență și ajutor online, precum și Outlook Weather din Calendar. Dacă salvați un șablon furnizat de Office.com, se vor trimite informații online către Microsoft, cum ar fi informații de identificare a șablonului, dar nu va fi trimis niciun document anume creat de dvs. cu ajutorul șablonului. Aceste informații sunt utilizate pentru a vă furniza conținutul solicitat și pentru a îmbunătăți serviciile. Aveți dreptul să alegeți să nu utilizați aceste caracteristici și conținuturi online. Pentru informații suplimentare, consultați Angajamentul de respectare a confidențialității pentru Office 2013, la care se face trimitere la sfârșitul acestui contract.
  • 4. Module cookie. Dacă alegeți să utilizați caracteristicile online ale produsului software, cum ar fi asistența, ajutorul online și șabloanele, se pot configura module cookie. Pentru a afla cum să blocați, să controlați și să ștergeți modulele cookie, citiți secțiunea despre module cookie din Angajamentul de respectare a confidențialității pentru Office 2013, la care se face trimitere la sfârșitul acestui contract.
  • 5. Office 2013 pe Windows 8. Dacă executaţi produsul software pe un computer Windows 8 și ați activat caracteristicile și conținutul online ale produsului software, conectarea la Windows 8 printr-un cont Microsoft vă va conecta automat la produsul software care utilizează același cont Microsoft. Acest lucru vă permite să stocați și să accesați online fișiere în OneDrive și să vă bucurați de serviciul Office Roaming fără să vi se solicite să reintroduceți numele de utilizator și parola contului Microsoft. Pentru informații suplimentare despre conectarea la produsul software cu un cont Microsoft și despre serviciul Office Roaming, consultați Angajamentul de respectare a confidențialității pentru Office 2013, la care se face trimitere la sfârșitul acestui contract.
  • 6. Certificate digitale. Produsul software utilizează certificate digitale. Aceste certificate digitale confirmă identitatea utilizatorilor de internet, trimițând informații criptate după standardul X.509. Acestea pot fi utilizate și pentru semnarea digitală a fișierelor și a macrocomenzilor, pentru verificarea integrității și a originii conținutului fișierului. Produsul software preia certificate şi actualizează lista de certificate revocate prin Internet, atunci când acest lucru este posibil.
  • 7. Actualizare automată. Produsul software cu tehnologie Click-to-Run („Faceţi clic pentru a executa”) poate verifica periodic dacă există actualizări și suplimente Microsoft. Dacă sunt disponibile, aceste actualizări și suplimente pot fi descărcate și instalate automat pe computerul dvs. cu licență.
  • 8. Utilizarea informațiilor. Microsoft are dreptul să utilizeze informațiile despre computer, rapoartele de eroare și cele privind programele rău intenționate pentru a-și îmbunătăți produsele software și serviciile. De asemenea, avem dreptul să le partajăm cu alte părți, cum ar fi distribuitorii de produse hardware și software. Aceștia pot utiliza informațiile pentru a îmbunătăți modul în care produsele lor funcționează cu produse software Microsoft.
  • 9. Abuzurile legate de utilizarea Serviciilor prin internet. Nu aveți dreptul să utilizați aceste servicii în moduri care le pot fi dăunătoare sau care pot afecta utilizarea acestora de către alții. Nu aveți dreptul să utilizați serviciile pentru a încerca să obțineți, prin niciun mijloc, acces neautorizat la servicii, date, conturi sau rețele de orice fel.
  • 10. Information Rights Management. Produsul software vă pune la dispoziție o caracteristică prin care puteți crea conținut ce nu poate fi imprimat, copiat sau transmis altora fără aprobarea dvs. La prima utilizare a acestei caracteristici este posibil să fie necesar să vă conectați la Microsoft și s-ar putea să fie necesar să vă reconectați la Microsoft periodic pentru a actualiza această caracteristică. Pentru mai multe informații, mergeți aici . Aveți posibilitatea să nu utilizați această funcție.
  • 11. Serviciul Office Roaming. Dacă alegeți să vă conectați la software prin contul dvs. Microsoft, prin aceasta activați serviciul Office Roaming. Prin pornirea serviciului Office Roaming se trimit online anumite setări (inclusiv lista Celor mai recent utilizate documente, dicționarul dvs. particularizat și temele dvs. vizuale) spre serverele Microsoft, unde sunt stocate și de unde sunt descărcate pe computerul dvs. următoarea dată când vă conectați la serviciu prin contul dvs. Microsoft. Pentru informații suplimentare despre serviciul Office Roaming, consultați Angajamentul de respectare a confidențialității pentru Office 2013, la care se face trimitere la sfârșitul acestui contract.
 • 6. DOVADĂ DE LICENŢIERE („PROOF OF LICENSE” SAU „POL”)
  • 1. Dovada de licențiere originală. Dacă ați achiziționat produsul software într-un pachet fizic, dovada de licențiere este eticheta originală certificat de autenticitate Microsoft (Microsoft Certificate of Authenticity), împreună cu cheia originală a produsului, precum și dovada achiziționării. Dacă ați achiziționat și ați descărcat online produsul software, dovada de licențiere constă în cheia Microsoft originală a produsului sau codul PIN pentru produsul software primit la achiziționare și în dovada achiziționării de la un furnizor de produse electronice autorizat pentru produsele software Microsoft originale. Este posibil ca dovada achiziționării să fie verificată în evidențele comerciantului.
  • 2. Licență de upgrade sau conversie. În cazul în care faceți upgrade sau o conversie a produsului software, dovada de licențiere se identifică prin
   • dovada de licențiere originală pentru versiunea anterioară a produsului software de la care ați făcut upgrade sau conversie și
   • dovada de licențiere originală pentru versiunea mai recentă a produsului software la care ați făcut upgrade sau conversie.
  • Pentru a identifica un produs software Microsoft original, accesați howtotell.com .
 • 7. VERSIUNILE CU DREPTURI LIMITATE
  • Anumite versiuni ale produsului software, precum „Not for Resale” („Nu se revinde”) și „Academic Edition” sau „University Edition”, sunt distribuite în scopuri limitate. Nu aveți dreptul să vindeți produsele software marcate cu „NFR” sau „Not for Resale” („Nu se revinde”); trebuie să fiți un Utilizator educațional calificat pentru a utiliza produsele software marcate cu „University”, „Academic Edition” sau „AE”. Dacă doriți să aflați mai multe despre produsele software pentru mediul academic sau dacă doriți să aflați dacă sunteți un Utilizator educațional calificat, accesați pagina microsoft.com/education sau contactați afiliatul Microsoft care deservește țara dvs. pentru mai multe informații. Nu aveți dreptul să utilizați produsul software Academic sau University pentru activități comerciale, non-profit sau generatoare de venituri.
 • 8. ‬PRODUSUL SOFTWARE ACASĂ ŞI PENTRU ŞCOALĂ
  • Nu aveți dreptul să utilizați ediția‭ „‬Acasă şi pentru Şcoală” a produsului software pentru activităţi comerciale,‭ ‬non-profit sau generatoare de venituri.
 • 9. JAPONIA
  • Dacă locuiți în Japonia sau ați achiziționat produsul software în timp ce vă aflați în Japonia, vă acordăm drepturile următoare în baza licențelor noastre:
   • 1. „PIPC”. Pentru produsul software marcat „PIPC”, aveți dreptul să instalați şi să executaţi o singură copie a produsului software, pe un singur computer cu licență, dar numai dacă respectați toți termenii prezentului contract. Licența pentru produsul software este atribuită cu titlu permanent computerului cu licență. Licența pentru produsul software este atribuită cu titlu permanent computerului cu licență.
   • 2. Alte ediții decât PIPC. Aveţi dreptul să instalaţi şi să executaţi o singură copie a produsului software, pe un singur computer cu licență (primul computer licențiat), dar numai dacă respectați toți termenii prezentului contract. Cu condiția să respectați toți termenii prezentului contract, aveți dreptul să instalați o altă copie a produsului software pe un al doilea computer cu licență, pentru a fi utilizată de utilizatorul principal al primului computer cu licență. Aveți dreptul să faceți o singură copie de rezervă a produsului software și să utilizați copia de rezervă respectivă după cum se descrie mai jos. Aveți dreptul să transferați produsul software pe un alt computer care vă aparține. De asemenea, aveţi dreptul să transferaţi produsul (împreună cu licenţa) pe un computer care aparține altcuiva dacă a) sunteți primul utilizator licențiat al software și b) noul utilizator este de acord cu termenii prezentului contract. Pentru a efectua transferul respectiv, trebuie să transferați direct persoanei respective suportul fizic original, certificatul de autenticitate, cheia produsului și dovada achiziționării, fără să păstrați nicio copie a produsului software. Aveți dreptul să utilizați copia de rezervă pe care vă permitem să o faceți sau suportul fizic pe care a fost adus produsul software pentru a efectua transferul acestuia. Ori de câte ori transferați produsul software pe un computer nou, trebuie să-l înlăturați de pe computerul anterior. Nu aveți dreptul să transferați produsul software pentru a partaja licențe între computere.
 • 10. SOFTWARE MILITARY APPRECIATION (PENTRU CADRE MILITARE)
  • Pentru a obține sub licență produse software marcate cu ediția „Military Appreciation” (pentru cadre militare), trebuie să fiți un „Utilizator cadru militar calificat”. Pentru a fi un Utilizator cadru militar calificat, în Statele Unite ale Americii, trebuie să fiți un cumpărător autorizat pentru schimburi la nivelul instituțiilor militare, conform statutelor și reglementărilor federale ale S.U.A. Produsul software în ediția Military Appreciation (pentru cadre militare) nu este acordat sub licență pentru a fi utilizat în niciun fel de activități comerciale, non-profit sau generatoare de venituri.
 • 11. SOFTWARE PENTRU FORȚELE ARMATE CANADIENE
  • Pentru a obține sub licență produse software marcate cu ediția „Canadian Forces” (pentru Forțele Armate Canadiene), trebuie să aveți calitatea de „CANEX Authorized Patron” (Cumpărător CANEX autorizat). Pentru a fi un Cumpărător CANEX autorizat, trebuie să îndepliniți următoarele condiții:
  • să fiți un membru activ al Forțelor Armate Canadiene (CF) sau soțul/soția unuia;
  • să fiți membru al Rezervei Forțelor Armate Canadiene;
  • să fiţi un membru al Forţelor Armate Canadiene în retragere sau un angajat civil al Ministerului Apărării Naţionale (Department of National Defense – DND) care beneficiază de o pensie de la DND;
  • să fiți angajat permanent cu normă întreagă sau cu jumătate de normă al Fondului Privat (Non-Public Fund – NPF) sau al DND ori soțul/soția unuia;
  • să fiți concesionar CANEX (obligatoriu principal);
  • să fiți membru al personalului militar străin eligibil;
  • să fiți un angajat pensionat al NPF care beneficiază de o pensie de la NPF;
  • să fiți angajat cu normă întreagă al contractorilor pentru diversificarea modalităților de prestare a serviciilor;
  • să fiţi văduva unui angajat CF, care primeşte beneficii în baza legilor Child Family Services Act, Defence Services Pension Contribution Act, Pension Act sau War Veterans Allowance Act;
  • să fiți membru al Corpului Comisarilor Canadieni (Canadian Corps of Commissionaires) în timp ce aveți domiciliul în cadrul baze/unităţi de aviaţie sau în timp ce sunteți angajatul acestora; sau
  • să fiți membru al Jandarmeriei Regale Canadiene.
  • Produsul software în ediția Forțele Armate Canadiene nu este acordat sub licență pentru niciun fel de activități comerciale, non-profit sau generatoare de venituri.
 • 12. ‬SOFTWARE HOME USE PROGRAM‭
  • Pentru a utiliza produsul software marcat ca‭ „‬Home Use Program‭” (‬Program pentru utilizare acasă‭)‬,‭ ‬trebuie să fiți un‭ „‬Utilizator Home Use Program‭”‬.‭ ‬Pentru a fi un Utilizator Home Use Program,‭ ‬trebuie să fiți totodată:
  • angajat al unei organizații care are un acord de licență în volum Microsoft cu Software Assurance și
  • utilizatorul unei copii cu licență a produsului software sau a unui produs care include produsul software, cu Software Assurance activ.
  • Produsul software în ediția Forțele Armate Canadiene nu este acordat sub licență pentru niciun fel de activități comerciale, non-profit sau generatoare de venituri.
 • 13. CERINȚELE DE LICENȚIERE ȘI/SAU DREPTURILE DE UTILIZARE SUPLIMENTARE
  • Programele de la terțe părți. Produsul software poate să includă programe de la terțe părți pe care Microsoft, și nu terța parte, vi le acordă sub licență în baza acestui contract. Notificările, dacă există, pentru programele de la terțe părți sunt incluse numai în scop de informare.
  • Componentele de tip font. În timpul executării produsului software, aveți dreptul să utilizați fonturile acestuia pentru a afișa și a imprima conținut. Aveți dreptul să descărcați temporar fonturile pe o imprimantă sau alt dispozitiv de ieșire pentru a imprima conținut și aveți dreptul să încorporați fonturi în conținut doar în conformitate cu restricțiile privind încorporarea fonturilor.
  • Elementele media. Microsoft vă acordă o licență pentru a copia, a distribui, a reda şi a afişa elementele media (imagini, miniaturi, animaţii, sunete, muzică, videoclipuri, şabloane şi alte forme de conţinut) incluse în produsul software în proiecte şi documente, cu excepţia faptul că nu aveţi drepturile următoare: (i) să vindeţi, să acordaţi sub licenţă sau să distribuiţi copii ale elementelor media individual sau ca produs, dacă valoarea principală a produsului o constituie elementele media; (ii) să le acordaţi clienţilor drepturi pentru a oferi sub licenţă sau pentru a distribui mai departe elementele media; (iii) să acordaţi sub licenţă sau să distribuiţi în scopuri comerciale elementele media care includ reprezentarea unor persoane, guverne, sigle, mărci sau embleme ce pot fi identificate ori să utilizaţi aceste tipuri de imagini în moduri care ar putea sugera o aprobare sau o asociere cu produsul, entitatea ori activitatea dvs.; sau (iv) să creaţi lucrări cu conţinut obscen sau calomniator, utilizând elementele media. Alte elemente media, care pot fi accesate pe Office.com sau pe alte site-uri web prin intermediul caracteristicilor produsului software, sunt guvernate de termenii aplicabili site-urilor web respective.
  • Pachetele lingvistice și instrumentele de verificare. Dacă achiziționați un pachet lingvistic, un pachet de interfață monolingvă sau un instrument de verificare ortografică care oferă asistență suplimentară pentru versiunea în limba respectivă pentru produsul software, aveți dreptul să utilizați limbile suplimentare incluse în pachet sau instrument. Pachetele lingvistice, pachetele de interfață monolingvă și instrumentele de verificare ortografică fac parte din produsul software și nu se pot utiliza separat.
  • Versiunea de evaluare și conversia. Este posibil ca licența pentru produsul software să fie de evaluare (integral sau parțial). Drepturile dvs. de a utiliza versiunea de evaluare a produsului software se limitează la perioada de evaluare. Versiunea de evaluare a produsului software și durata perioadei de evaluare sunt prezentate pe parcursul procesului de evaluare. Este posibil să aveți opțiunea conversiei drepturilor de evaluare în abonament sau în drepturi permanente. Opțiunile de conversie vă vor fi prezentate la expirarea perioadei de încercare. Dacă nu efectuați conversia, majoritatea caracteristicilor versiunii de evaluare a produsului software vor înceta să funcționeze după expirarea perioadei de evaluare. PRODUSUL SOFTWARE DE EVALUARE ESTE LICENŢIAT „CA ATARE”. VĂ ASUMAŢI RISCUL UTILIZĂRII SALE. MICROSOFT NU ACORDĂ GARANŢII SAU CONDIŢII SPECIALE. SESTE POSIBIL CA LEGISLAŢIA LOCALĂ SĂ VĂ ACORDE DREPTURI ALE CONSUMATORULUI SUPLIMENTARE, PE CARE PREZENTUL CONTRACT NU LE POATE MODIFICA. ÎN LIMITELE PERMISE DE LEGILE LOCALE, MICROSOFT EXCLUDE GARANŢIILE IMPLICITE DE VANDABILITATE, DE ADECVARE LA UN ANUMIT SCOP ŞI DE NEÎNCĂLCARE A PREVEDERILOR LEGALE .
  • Produsul software cu abonament. Dacă ați licențiat produsul software printr-un abonament, drepturile dvs. de a utiliza produsul respectiv se limitează la perioada abonamentului. Este posibil să aveți opțiunea prelungirii abonamentului sau a conversiei în drepturi permanente. În cazul în care vă prelungiți abonamentul, aveți dreptul să utilizați produsul software în continuare, până la sfârșitul perioadei prelungite a abonamentului. Pentru detalii privind abonamentele, consultați ecranele de activare ale produsului software și alte materiale însoțitoare. După expirarea abonamentului, majoritatea caracteristicilor produsului software vor înceta să funcționeze.
 • 14. RESTRICȚIILE GEOGRAFICE ȘI REFERITOARE LA EXPORT
  • Dacă pe ambalajul produsului software este indicată o zonă geografică, atunci aveți dreptul să activați produsul software doar în zona respectivă. De asemenea, trebuie să respectați toate legile și reglementările naționale și internaționale cu privire la export, care se aplică produselor software și care includ restricții privind destinațiile, utilizatorii finali și utilizarea finală. Pentru informaţii suplimentare despre restricţiile geografice şi referitoare la export, vizitaţi această pagină și microsoft.com/exporting .
 • 15. PROCEDURILE DE ASISTENȚĂ ȘI RAMBURSARE
  • Microsoft furnizează servicii de asistență limitate pentru produsele software licențiate în mod corespunzător, conform descrierii de la pagina support.microsoft.com/common/international.aspx .
  • Dacă încercați să obțineți o rambursare și nu reușiți să o obțineți de la persoana de la care ați achiziționat produsul software, contactați Microsoft pentru informații despre politicile sale de rambursare. Consultați microsoft.com/worldwide sau în America de Nord, apelați (800) MICROSOFT sau consultați microsoft.com/info/nareturns.htm .
 • 16. ÎNTREGUL CONTRACT
  • Prezentul contract (împreună cu termenii care însoțesc suplimentele, actualizările și serviciile aferente produselor software, furnizate de Microsoft și utilizate de dvs.) și termenii de la linkurile web enumerate în acest contract, constituie contractul în întregime pentru produsele software și pentru suplimentele, actualizările și serviciile respective (cu excepția cazului în care Microsoft furnizează alți termeni odată cu aceste suplimente, actualizări sau servicii). Puteți să consultați acest acord după ce se va rula produsul software, accesând ecranul Ajutor al produsului software, apoi făcând clic pe linkul Microsoft Software License Terms (Termenii licenței pentru produsele software Microsoft) sau microsoft.com/about/legal/en/us/intellectualproperty/useterms/default.aspx . De asemenea, puteți să consultați termenii prin accesarea oricăruia dintre linkurile menționate în prezentul contract, tastând adresele URL în bara de adrese a browserului, și sunteți de acord să faceți acest lucru. Pentru fiecare serviciu guvernat de prezentul contract și de termenii speciali la care se face trimitere în prezentul contract, sunteți de acord să citiți termenii pentru serviciul respectiv înainte de a-l utiliza. Înțelegeți că, prin utilizarea serviciului, acceptați prezentul contract și termenii la care se face trimitere. Prezentul contract include și linkuri de informare. Linkurile cu termeni obligatorii pentru dvs. și pentru noi sunt următoarele:

GARANȚIA LIMITATĂ PENTRU PRODUSELE SOFTWARE CU AMĂNUNTUL

Microsoft furnizează o GARANȚIE LIMITATĂ pentru produsul software? Da, pe lângă cea pentru versiunea de evaluare, care este licențiată „ca atare”, și fără garanții și condiții speciale. Microsoft garantează că produsele software licențiate corect vor funcționa în principal conform descrierii din materialele Microsoft care le însoțesc. Această garanție limitată nu este valabilă pentru probleme provocate de dvs. sau care apar atunci când nu respectați instrucțiunile noastre ori sunt cauzate de evenimente care nu se află sub controlul rezonabil al companiei Microsoft. Garanția limitată începe când primul utilizator al copiei dvs. a produsului software achiziționează copia respectivă și durează timp de un an. Toate suplimentele, actualizările sau produsele software înlocuitoare pe care le primiți de la Microsoft în cursul anului respectiv vor fi, de asemenea, acoperite de garanție, însă doar pentru perioada rămasă din anul respectiv sau pentru 30 de zile, oricare din aceste două perioade este mai lungă. Prin transferul produsului software nu se va prelungi durata garanției limitate. Microsoft nu acordă alte garanții sau condiții speciale. MICROSOFT EXCLUDE TOATE GARANȚIILE IMPLICITE, INCLUSIV CELE DE VANDABILITATE, ADECVARE LA UN ANUMIT SCOP ȘI DE NEÎNCĂLCARE A LEGILOR. DACĂ LEGISLAȚIA LOCALĂ NU PERMITE COMPANIEI MICROSOFT SĂ EXCLUDĂ GARANȚIILE IMPLICITE, ATUNCI FIECARE GARANȚIE SAU CONDIȚIE IMPLICITĂ VA DURA NUMAI CÂT GARANȚIA LIMITATĂ ȘI SE VA LIMITA CÂT DE MULT PERMITE LEGISLAȚIA LOCALĂ. DACĂ LEGISLAȚIA LOCALĂ IMPUNE O DURATĂ MAI MARE A GARANȚIEI LIMITATE, ÎN CIUDA PREVEDERILOR DIN PREZENTUL CONTRACT, ATUNCI SE VA APLICA DURATA MAI MARE, DAR PUTEȚI SĂ RECUPERAȚI DOAR MĂSURILE REPARATORII DESCRISE ÎN PREZENTUL CONTRACT. . O secțiune de la sfârșitul prezentului contract explică modalitatea de a înainta o pretenție în baza garanției limitate.
Doar pentru Australia: Bunurile noastre sunt însoțite de garanții care nu pot fi excluse în baza Legii consumatorului din Australia. Aveți dreptul la înlocuirea bunului sau la rambursare, în cazul unei defecțiuni grave, și la compensații, în cazul altor pierderi sau daune previzibile în mod rezonabil. De asemenea, aveți dreptul la repararea sau înlocuirea bunurilor, dacă acestea nu sunt de calitate acceptabilă, iar defecțiunea nu este o defecțiune gravă.
Ce se întâmplă dacă Microsoft încalcă garanția? Dacă Microsoft își încalcă garanția limitată, singura măsură reparatorie este repararea sau înlocuirea produsului software. De asemenea, avem opțiunea de a rambursa costul plătit pentru produsul software, ca alternativă la repararea sau înlocuirea sa. Înainte de rambursare, trebuie să dezinstalați produsul software și să-l returnați către Microsoft împreună cu dovada achiziționării.
Ce se întâmplă dacă Microsoft încalcă oricare din părțile prezentului contract? DACĂ AVEȚI ORICE TEMEI PENTRU RECUPERAREA DAUNELOR DE LA MICROSOFT, PUTEȚI SĂ RECUPERAȚI DOAR DAUNELE DIRECTE PÂNĂ LA VALOAREA SUMEI PLĂTITE PENTRU PRODUSUL SOFTWARE. NU SE POATE RECUPERA NICIO ALTĂ DAUNĂ, INCLUSIV CONSECINȚE, PIERDEREA PROFITULUI, DAUNE SPECIALE, INDIRECTE SAU INCIDENTALE. Excluderile și limitările referitoare la daune din prezentul contract sunt valabile chiar dacă repararea, înlocuirea sau rambursarea pentru produsul software nu acoperă în întregime pierderile dvs. sau dacă Microsoft știa ori ar fi trebuit să știe despre posibilitatea producerii daunelor. UNELE STATE ȘI ȚĂRI NU PERMIT EXCLUDEREA SAU LIMITAREA DAUNELOR SUBSECVENTE, INCIDENTE SAU A ALTOR DAUNE, ASTFEL CĂ ESTE POSIBIL CA LIMITĂRILE ORI EXCLUDERILE RESPECTIVE SĂ NU FIE VALABILE ÎN CAZUL DVS. DACĂ LEGISLAȚIA LOCALĂ VĂ PERMITE SĂ RECUPERAȚI ALTE DAUNE DE LA MICROSOFT, CHIAR DACĂ NOI NU PERMITEM ACEST LUCRU, NU PUTEȚI SĂ RECUPERAȚI O VALOARE MAI MARE DECÂT CEA PLĂTITĂ PENTRU PRODUSUL SOFTWARE. .

PROCEDURILE DE GARANȚIE

Pentru a beneficia de serviciul de garanție limitată, aveți nevoie de dovada achiziționării.
 • 1. Statele Unite ale Americii și Canada. Pentru serviciul de garanție limitată sau pentru informații despre obținerea unei rambursări pentru produsul software achiziționat în Statele Unite ale Americii și Canada, contactați Microsoft prin telefon, la (800) MICROSOFT, prin poștă, la Microsoft Customer Service and Support, One Microsoft Way, Redmond, WA 98052-6399, USA, sau accesați microsoft.com/info/nareturns.htm .
 • 2. Europa, Orientul Mijlociu și Africa. Dacă ați achiziționat produsul software în Europa, Orientul Mijlociu sau Africa, garanția limitată este asigurată de Microsoft Ireland Operations Limited. Pentru a înainta o pretenție în baza garanției limitate, trebuie să contactați fie Microsoft Ireland Operations Limited, Customer Care Centre, Atrium Building Block B, Carmanhall Road, Sandyford Industrial Estate, Dublin 18, Ireland, fie afiliatul Microsoft care deservește țara dvs. (accesați microsoft.com/worldwide ).
 • 3. Australia. Dacă ați achiziționat produsul software în Australia, contactați Microsoft pentru a înainta o pretenție, la 13 20 58, sau Microsoft Pty Ltd, 1 Epping Road, North Ryde NSW 2113, Australia.
 • 4. Alte țări. Dacă ați achiziționat produsul software în altă țară, contactați afiliatul Microsoft care deservește țara dvs. (accesați microsoft.com/worldwide ).

TERMENII LICENȚEI OEM

Mulțumim că ați ales un computer pe care este preinstalat Microsoft Office 2013. Acesta este un contract de licență între dvs. și producătorul computerului sau partea care a instalat produsul software, care distribuie produsul software Office 2013 împreună cu computerul. Prezentul contract descrie drepturile dvs. privind utilizarea produsului software Office 2013. Pentru confortul dvs., am organizat acest contract în două părți. Prima parte include termenii introductivi și este urmată de Termenii suplimentari și de Garanția limitată, care conțin mai multe detalii. Se recomandă să parcurgeți întregul contract, inclusiv termenii asociați, deoarece toți termenii sunt importanți și alcătuiesc împreună acest contract care vi se aplică. Puteți să consultați termenii la care se face trimitere, dacă introduceți linkul de redirecționare în fereastra browserului. TERMENII SUPLIMENTARI CONȚIN O CLAUZĂ PRIVIND ARBITRAJUL ȘI O CLAUZĂ DE RENUNȚARE LA ACȚIONAREA COLECTIVĂ ÎN JUSTIȚIE. DACĂ LOCUIȚI ÎN STATELE UNITE ALE AMERICII, ACESTEA VĂ AFECTEAZĂ DREPTURILE PRIVIND SOLUȚIONAREA UNUI LITIGIU CU PRODUCĂTORUL SAU CU PARTEA CARE A INSTALAT PRODUSUL SOFTWARE ORI CU MICROSOFT, PRIN URMARE, TREBUIE SĂ LE CITIȚI CU ATENȚIE.
ACCEPTAREA ACESTUI CONTRACT SAU UTILIZAREA PRODUSULUI SOFTWARE REPREZINTĂ ACORDUL DVS. CU PRIVIRE LA TOȚI ACEȘTI TERMENI ȘI, DE ASEMENEA, REPREZINTĂ CONSIMȚĂMÂNTUL DVS. PENTRU TRANSMITEREA UNOR ANUMITE INFORMAȚII ÎN TIMPUL ACTIVĂRII ȘI PENTRU CARACTERISTICILE PE BAZĂ DE INTERNET ALE ACESTUI SOFTWARE. DACĂ NU ACCEPTAȚI ȘI NU RESPECTAȚI ACEȘTI TERMENI, NU AVEȚI DREPTUL SĂ UTILIZAȚI PRODUSUL SOFTWARE SAU CARACTERISTICILE. În schimb, puteți contacta producătorul sau partea care a instalat produsul software pentru a afla ce politică de restituiri practică și a restitui produsul software sau computerul, în vederea obținerii unei rambursări sau a unui credit conform respectivei politici. Trebuie să vă conformați respectivei politici, care, în vederea rambursării sau a creditului, vă poate solicita să restituiți produsul software împreună cu întregul computer pe care este instalat acesta.
Cum pot să utilizez produsul software? Produsul software nu este vândut, ci se află sub licență de utilizare. În baza prezentului contract, vă acordăm dreptul să executaţi o copie, numai pe computerul împreună cu care ați achiziționat produsul software (computerul pentru care s-a acordat licența), pentru utilizarea de către o singură persoană la un moment dat și numai dacă respectați toți termenii prezentului contract. Licența pentru produsul software este atribuită cu titlu permanent computerului cu licență. Consultați Termenii licenței pentru licențele și condițiile specifice anumitor țări, versiunile cu drepturi limitate și edițiile speciale ale produsului software. Componentele produsului software sunt licențiate ca un întreg. Nu aveți dreptul să separați sau să virtualizați componentele și să le instalați pe computere diferite. Produsul software poate să includă mai multe versiuni, cum ar fi versiunile pe 32 de biți și pe 64 de biți, iar dvs. aveți dreptul să utilizați numai câte o versiune pe rând. Cu excepția utilizării permise prezentate la secțiunea de mai jos „Accesul de la distanță”, această licență este destinată pentru utilizarea directă a produsului software, doar prin mecanismele de intrare ale computerului cu licență, cum ar fi o tastatură, un mouse sau un ecran tactil. Nu vă permite să instalați produsul software pe un server sau să-l utilizați de pe sau prin alte computere sau dispozitive conectate la server prin intermediul unei rețele interne sau externe. De asemenea, produsul software nu are licență pentru găzduire în scop comercial. Pentru informații suplimentare referitoare la scenarii pentru utilizatori multipli și virtualizare, consultați Termenii suplimentari.
Cum pot să obțin o copie de rezervă? Aveți dreptul să comandați sau să descărcați o copie de rezervă a produsului software de la microsoft.com/office/backup . Nu aveți dreptul să distribuiți copia de rezervă a produsului software. Aveți dreptul să o utilizați numai pentru reinstalarea produsului software pe computerul licențiat.
Pot să transfer produsul software pe un alt computer sau către un alt utilizator? Nu aveți dreptul să transferați produsul software pe un alt computer sau către un alt utilizator. Aveți dreptul să transferați produsul software direct unei terțe părți, doar așa cum a fost instalat pe computerul cu licență, împreună cu eticheta cu Certificatul de autenticitate (Certificate of Authenticity) și cu prezentul contract. Înainte de transfer, celălalt utilizator trebuie să accepte faptul că acest acord este valabil pentru transferul și utilizarea produsului software. Nu aveți drepturi să păstrați nicio copie.
DACĂ LOCUIŢI ÎN GERMANIA, PREVEDEREA MENŢIONATĂ MAI SUS (Pot să transfer produsul software unui alt computer ori utilizator?) NU VI SE APLICĂ. Este înlocuită cu următoarea: Orice transfer al produsului software şi al dreptului de utilizare a produsului software către o terţă parte se va face în conformitate cu prevederile statutare din lege.
Cum funcționează activarea prin internet? Activarea asociază utilizarea produsului software cu un anumit computer sau dispozitiv. În timpul activării, produsul software va contacta automat compania Microsoft sau afiliații săi pentru a confirma că licența este asociată cu respectivul computer cu licență. Acest proces este denumit „activare”. Dat fiind că procesul de activare este destinat identificării modificărilor neautorizate ale funcțiilor de licențiere sau activare ale produsului software și prevenirii utilizării fără licență a produsului software, nu aveți dreptul să utilizați produsul software după intervalul de timp permis pentru activare și nici să ocoliți sau să evitați activarea . Dacă nu ați introdus cheia de produs în intervalul de timp permis pentru activare, majoritatea caracteristicilor produsului software vor înceta să funcționeze.
Produsul software colectează informațiile mele personale? Dacă vă conectați computerul la internet, este posibil ca anumite caracteristici ale produsului software să se conecteze la sistemele de computere ale Microsoft sau ale furnizorilor de servicii pentru a trimite și a primi informații. Este posibil să nu primiți întotdeauna o notificare separată la asemenea conectări. Dacă optați să alegeți oricare din aceste caracteristici, sunteți de acord să trimiteți și să primiți aceste informații atunci când utilizați caracteristica respectivă. Multe dintre aceste caracteristici pot fi dezactivate sau puteți alege să nu le utilizați.
Cum utilizează Microsoft informațiile despre dvs.? Microsoft utilizează informațiile colectate prin caracteristicile produsului software pentru a face upgrade sau a remedia produsul software ori pentru a-şi îmbunătăţi în alt mod produsele şi serviciile. În anumite circumstanțe, Microsoft partajează informațiile cu alții. De exemplu, Microsoft partajează rapoartele de erori cu distribuitorii relevanți de produse hardware și software, astfel încât aceștia să poată utiliza informațiile pentru a îmbunătăți modul în care produsele lor funcționează împreună cu produsele Microsoft. Sunteți de acord că Microsoft poate utiliza și dezvălui informațiile, după cum este descris în Angajamentul Microsoft de respectare a confidențialității .
La ce se aplică prezentul contract? Prezentul contract (inclusiv toți termenii licenței imprimați pe hârtie care însoțesc produsul software) se aplică produsului software, suportului fizic pe care ați primit produsul software (dacă este cazul), precum și actualizărilor, suplimentelor și serviciilor Microsoft pentru produsul software, cu excepția cazului în care acestea sunt însoțite de alți termeni.
Există lucruri referitoare la produsul software care nu-mi sunt permise? Da. Dat fiind că produsul software este acordat sub licență, nu vândut, producătorul sau partea care îl instalează și Microsoft își rezervă toate drepturile (cum ar fi drepturile care le revin în baza legilor privind proprietatea intelectuală) care nu sunt acordate în mod expres prin prezentul contract. În special, această licenţă nu vă acordă drepturile următoare, iar dvs. nu aveţi dreptul: să publicaţi, să copiaţi (cu excepţia copiei de rezervă permise), să închiriaţi sau să daţi în leasing produsul software; să transferaţi produsul software (cu excepţiile permise în prezentul contract); să încercaţi să evitaţi măsurile tehnice de protecţie ale produsului software, să efectuaţi operaţiuni de inginerie inversă, să decompilaţi ori să dezasamblaţi produsul software, cu excepţia cazului în care legislaţia ţării în care locuiţi permite acest lucru, chiar dacă acesta nu este permis prin contractul nostru. În cazul respectiv, nu aveți dreptul să procedați decât după cum vă permite legislația. Atunci când utilizați caracteristicile pe bază de acces la internet, nu aveţi dreptul să utilizaţi caracteristicile respective în niciun mod care ar putea influenţa utilizarea lor de către orice altă persoană; de asemenea, nu aveţi dreptul să încercaţi să obţineţi într-un mod neautorizat accesul la niciun fel de serviciu, date, cont sau reţea.
Dar upgrade sau conversie la produsul software? Dacă instalați produsul software care face obiectul prezentului contract ca un upgrade sau o conversie la produsul software existent achiziționat odată cu computerul cu licență, atunci upgrade-ul sau conversia înlocuiește produsul software original de la care faceți upgrade sau conversie. Nu mai păstrați niciun drept asupra produsului software original după ce ați făcut upgrade și nu puteți continua să-l utilizați sau să-l transferați în niciun fel. Prezentul contract guvernează drepturile dvs. privind utilizarea produsului software cu upgrade și înlocuiește contractul pentru produsul software de la care ați făcut upgrade.

TERMENI SUPLIMENTARI

 • 1. DREPTURILE ACORDATE PRIN LICENȚĂ ȘI SCENARIILE PENTRU UTILIZATORI MULTIPLI
  • 1. Computer. În prezentul contract, „computer” înseamnă un sistem hardware (fizic sau virtual), dotat cu un dispozitiv de stocare capabil să execute produsul software. O partiție hardware sau un sistem blade se consideră ca fiind un computer.
  • 2. Conexiunile multiple sau grupate. Nu aveți dreptul să utilizați produsele hardware sau software pentru a multiplexa sau a grupa conexiunile ori pentru a permite în alt fel utilizatorilor multipli ori computerelor sau dispozitivelor multiple să acceseze ori să utilizeze produsul software indirect, prin intermediul computerului cu licență.
  • 3. Utilizarea într-un mediu virtual. Dacă utilizați produse software de virtualizare, inclusiv client hyper-v, pentru a crea unul sau mai multe computere virtuale pe un singur sistem hardware de computer, fiecare computer virtual, precum și computerul fizic, sunt considerate computere separate în cadrul acestui contract. Această licență vă permite să utilizați doar o singură copie a produsului software pe un singur computer, indiferent dacă acesta este fizic sau virtual. Dacă doriți să utilizați produsul software pe mai multe computere, trebuie să obțineți copii separate ale produsului software, precum și o licență separată pentru fiecare copie. Conţinutul protejat prin măsuri tehnice de protecţie a drepturilor sau prin orice altă tehnologie de criptare a întregului volum al unităţii de disc poate fi mai puţin securizat într-un mediu virtual.
  • 4. Accesul de la distanță. Utilizatorul care utilizează în principal computerul cu licenţă este „utilizatorul principal”. Utilizatorul principal are dreptul să acceseze și să utilizeze produsul software instalat pe dispozitivul cu licență de la distanță de pe orice alt dispozitiv, atâta timp cât produsul software instalat pe dispozitivul cu licență nu este utilizat local de un alt utilizator în mod simultan. Ca o excepție, aveți dreptul să permiteți altor persoane să acceseze produsul software simultan pentru a vă oferi asistență tehnică.
 • 2. ARBITRAJUL OBLIGATORIU ȘI RENUNȚAREA LA ACȚIUNILE COLECTIVE ÎN JUSTIȚIE
  • 1. Aplicabilitatea. Această Secțiune B se aplică oricărei dispute DAR NU INCLUDE O DISPUTĂ REFERITOARE LA IMPUNEREA ORI VALIDITATEA DREPTURILOR DE PROPRIETATE INTELECTUALĂ ALE DVS., ALE PRODUCĂTORULUI ORI ALE PĂRŢII CARE A INSTALAT PRODUSUL SOFTWARE SAU ALE ORICĂRUIA DINTRE LICENŢIATORII NOŞTRI. Litigiu înseamnă orice litigiu, acționare în justiție sau altă controversă între dvs. și producător sau partea care a instalat produsul software ori între dvs. și Microsoft, referitoare la produsul software (inclusiv la prețul acestuia) sau la prezentul contract, pe temei legat de contract, garanție, delict, statut, reglementare, ordonanță sau orice alt temei legal ori echitabil. Termenului „Dispută” i se va conferi cel mai amplu sens posibil și permis de lege.
  • 2. Notificarea de dispută. În cazul unui litigiu, dvs. sau producătorul ori partea care a instalat produsul software trebuie să trimiteți celeilalte părți o Notificare de Litigiu, adică o declarație scrisă care include numele, adresa și informațiile de contact ale părții care o emite, faptele care au condus la litigiu și măsurile compensatorii solicitate. Trimiteți-l prin serviciul poștal producătorului sau părții care a instalat produsul software, în atenția DEPARTAMENTULUI JURIDIC. Producătorul sau partea care a instalat produsul software va trimite orice Notificare de Litigiu prin serviciul poștal la adresa dvs., dacă este disponibilă, sau la adresa dvs. de e-mail. Dvs. și producătorul sau partea care a instalat produsul software veţi încerca să rezolvaţi orice litigiu prin negociere neoficială în decurs de 60 de zile de la data trimiterii Notificării de Litigiu. După 60 de zile, dvs. sau producătorul ori partea care a instalat produsul software puteți să începeți arbitrajul.
  • 3. Instanța pentru procese minore. De asemenea, puteți să judecați orice litigiu în instanța pentru procese minore din județul dvs. de reședință sau din locația sediului principal al producătorului ori al părții care a instalat produsul software, dacă litigiul îndeplinește toate condițiile pentru a fi prezentat în fața instanței pentru procese minore. Puteți să judecați o dispută în instanța pentru procese minore, indiferent dacă mai întâi ați negociat neoficial sau nu.
  • 4. ARBITRAJUL OBLIGATORIU. DACĂ DVS. ȘI PRODUCĂTORUL SAU PARTEA CARE A INSTALAT PRODUSUL SOFTWARE ORI MICROSOFT NU SOLUȚIONAȚI UN LITIGIU PRIN NEGOCIERE NEOFICIALĂ SAU ÎN INSTANȚA PENTRU PROCESE MINORE, ORICE ALT EFORT DE SOLUȚIONARE A LITIGIULUI SE VA DESFĂȘURA EXCLUSIV PRIN ARBITRAJUL OBLIGATORIU. RENUNȚAȚI LA DREPTUL DE A JUDECA (SAU DE A PARTICIPA ÎN CALITATE DE PARTE SAU DE MEMBRU AL UNUI COLECTIV) ORICE DISPUTĂ ÎN INSTANȚĂ ÎNAINTEA UNUI JUDECĂTOR SAU JURIU . În schimb, toate disputele vor fi rezolvate înaintea unui arbitru neutru, a cărui decizie va fi definitivă, cu excepția unui drept de apel limitat în baza Legii federale a arbitrajului (Federal Arbitration Act). Orice instanță cu drept de jurisdicție asupra părților poate aplica decizia arbitrului.
  • 5. RENUNȚAREA LA ACȚIONAREA COLECTIVĂ ÎN JUSTIȚIE. TOATE PROCEDURILE DE REZOLVARE SAU JUDECARE A UNEI DISPUTE ÎN ORICE TRIBUNAL SE VOR DESFĂȘURA DOAR LA NIVEL INDIVIDUAL. NICI DVS. ȘI NICI PRODUCĂTORUL SAU PARTEA CARE A INSTALAT PRODUSUL SOFTWARE ORI MICROSOFT NU VEȚI ÎNCERCA SĂ TRANSFORMAȚI NICIUN LITIGIU ÎNTR-O ACȚIUNE COLECTIVĂ ÎN JUSTIȚIE, CA ACȚIUNE PRIVATĂ A PROCURORULUI GENERAL SAU ÎN NICIO ALTĂ PROCEDURĂ ÎN CARE ORICARE DINTRE PĂRȚI ACȚIONEAZĂ SAU ÎȘI PROPUNE SĂ ACȚIONEZE ÎN CAPACITATE DE REPREZENTARE. NICIUN ARBITRAJ ȘI NICIO PROCEDURĂ NU SE VA COMBINA CU ALTE ARBITRAJE SAU PROCEDURI FĂRĂ CONSIMȚĂMÂNTUL SCRIS ÎN PREALABIL AL TUTUROR PĂRȚILOR IMPLICATE ÎN TOATE ARBITRAJELE SAU PROCEDURILE VIZATE.
  • 6. Procedurile de arbitraj. Toate arbitrajele vor fi realizate de Asociația americană de arbitraj („AAA” – American Arbitration Association) în conformitate cu Regulile pentru arbitrajul comercial (Commercial Arbitration Rules). Dacă sunteți o persoană individuală și utilizați produsul software în scopuri personale sau la domiciliu ori dacă valoarea litigiului nu depășește suma de 75.000 USD, indiferent dacă sunteți o persoană fizică sau indiferent de modul în care utilizați produsul software, se vor aplica, de asemenea, Procedurile suplimentare pentru litigiile referitoare la consumatori (Supplementary Procedures for Consumer-Related Disputes) ale AAA. Pentru a începe procedura de arbitraj, trimiteți un formular de cerere de arbitraj în conformitate cu Regulile pentru arbitrajul comercial (Commercial Arbitration Rules). Puteți solicita o audiere în persoană sau prin telefon urmând regulile AAA. În cazul litigiilor a căror valoare nu depășește 10.000 USD, toate audierile vor fi prin telefon, exceptând cazul în care arbitrul consideră necesară o audiere în persoană. Pentru informații suplimentare, consultați adr.org sau apelați 1-800-778-7879. Sunteți de acord să începeți arbitrajul doar în județul dvs. de reședință sau în locația sediului principal al producătorului ori al părții care a instalat produsul software. Producătorul sau partea care a instalat produsul software este de acord să înceapă arbitrajul doar în județul dvs. de reședință. Arbitrul vă poate acorda în mod individual aceleași măsuri reperatorii pe care vi le poate acorda o instanță judecătorească. Arbitrul poate emite o hotărâre constatatoare sau o dispoziție de interdicție numai individual, pentru dvs., și numai în măsura necesară pentru soluționarea cazului dvs. individual.
  • 7. ‬Onorariile și stimulentele de arbitraj.
   • Toate arbitrajele vor fi realizate de Asociația americană de arbitraj („AAA” – American Arbitration Association) în conformitate cu Regulile pentru arbitrajul comercial (Commercial Arbitration Rules). Dacă sunteți o persoană fizică și utilizați produsul software în scopuri personale sau la domiciliu ori dacă valoarea litigiului nu depășește suma de 75.000 USD, indiferent dacă sunteți o persoană fizică sau indiferent de modul în care utilizați produsul software, se vor aplica, de asemenea, Procedurile suplimentare pentru litigiile referitoare la consumatori (Supplementary Procedures for Consumer-Related Disputes) ale AAA. Pentru a începe procedura de arbitraj, trimiteți un formular de cerere de arbitraj în conformitate cu Regulile pentru arbitrajul comercial (Commercial Arbitration Rules). Puteți solicita o audiere în persoană sau prin telefon urmând regulile AAA. În cazul litigiilor a căror valoare nu depășește 10.000 USD, toate audierile vor fi prin telefon, exceptând cazul în care arbitrul consideră necesară o audiere în persoană. Pentru informații suplimentare, consultați adr.org sau apelați 1-800-778-7879. Sunteți de acord să începeți arbitrajul doar în județul dvs. de reședință sau în locația sediului principal al producătorului ori al părții care a instalat produsul software. Producătorul sau partea care a instalat produsul software este de acord să înceapă arbitrajul doar în județul dvs. de reședință. Arbitrul vă poate acorda în mod individual aceleași măsuri reperatorii pe care vi le poate acorda o instanță judecătorească. Arbitrul poate emite o hotărâre constatatoare sau o dispoziție de interdicție numai individual, pentru dvs., și numai în măsura necesară pentru soluționarea cazului dvs. individual.
    • 1. Disputele cu o valoare maximă de 75.000 de USD. Producătorul sau partea care a instalat produsul software va rambursa imediat taxele de procesare și va achita onorariile și costurile AAA și ale arbitrului. Dacă refuzați ultima ofertă de înțelegere pe care producătorul sau partea care a instalat produsul software o formulează în scris înainte de numirea arbitrului („ultima ofertă în scris”), soluționarea litigiului rămâne la decizia arbitrului („decizie”), iar arbitrul vă acordă măsuri compensatorii care depășesc ultima ofertă în scris, producătorul sau partea care a instalat produsul software vă va acorda trei stimulente: (1) va plăti suma mai mare dintre valoarea stabilită prin decizie sau 1.000 USD; (2) va plăti dublul onorariilor rezonabile ale avocaților dvs., dacă există; și (3) va rambursa toate cheltuielile rezonabile (inclusiv onorariile și costurile legate de martori în calitate de experți) suportate de avocatul dvs. în urma investigării, pregătirii și urmăririi procedurilor pentru cazul dvs. de arbitraj. Arbitrul va stabili sumele.
    • 2. Disputele cu o valoare peste 75.000 USD. Plata taxelor de procesare și a onorariilor și costurilor AAA și ale arbitrului se va supune regulilor AAA.
    • 3. Litigiile care implică orice sumă. În orice procedură de arbitraj pe care o inițiați, producătorul sau partea care a instalat produsul software va solicita plata onorariilor și costurilor AAA și ale arbitrului sau plata taxelor dvs. de procesare pe care le-a rambursat, numai dacă arbitrul consideră că arbitrajul este neîntemeiat sau solicitat dintr-un motiv inadecvat. În orice procedură de arbitraj pe care o inițiază, producătorul sau partea care a instalat produsul software va achita toate taxele de procesare, precum și onorariile și costurile AAA și ale arbitrului. Producătorul sau partea care a instalat produsul software nu va solicita achitarea de către dvs. a onorariilor sau a cheltuielilor sale cu avocații în niciun caz de arbitraj. Onorariile și cheltuielile nu sunt luate în calcul la stabilirea valorii unui litigiu.
  • 8. Pretențiile sau disputele trebuie inițiate în decurs de un an. În măsura permisă de lege, fiecare pretenție sau litigiu rezultat în conformitate cu prezentul contract, căruia i se aplică prevederile Secțiunii B, trebuie să fie inițiat în decurs de un an în instanța pentru procese minore (Secțiunea B.3) sau în arbitraj (Secțiunea B.4). Perioada de un an începe de la data primei înregistrări a pretenției sau disputei. În cazul în care pretenția sau disputa nu este depusă în decurs de un an, aceasta va fi eliminată definitiv.
  • 9. Nulități parțiale. În cazul în care clauza de renunțare la activarea colectivă în justiție de la Secțiunea B.5 este considerată ilegală sau inaplicabilă pentru întreaga dispută sau pentru părți ale acesteia, atunci Secțiunea B (arbitrajul) nu se va aplica părților respective. În schimb, părțile respective vor fi separate și trimise către o instanță de judecată, iar părțile rămase vor continua arbitrajul. Dacă orice altă prevedere a Secțiunii B este considerată ilegală sau inaplicabilă, prevederea respectivă va fi separată, iar restul Secțiunii B va rămâne valabilă și în vigoare.
  • 10. Beneficiar terță parte. Microsoft Corporation nu constituie o parte contractantă în baza acestui contract, ci este un beneficiar terță parte al acordului dintre dvs. și producător sau partea care a instalat produsul software de a soluționa litigiile prin negociere neoficială sau arbitraj. Dacă litigiul dvs. este cu Microsoft, Microsoft este de acord să întreprindă tot ceea ce producătorul sau partea care a instalat produsul software acceptă să întreprindă în Secțiunea B, iar dvs. sunteți de acord să întreprindeți față de Microsoft tot ceea ce vi se impune prin Secțiunea B să întreprindeți față de producător sau partea care a instalat produsul software. Expediați prin serviciul poștal o Notificare de Litigiu cu Microsoft către Microsoft Corporation, ATTN: LCA ARBITRATION, One Microsoft Way, Redmond, WA 98052-6399, USA. Puteți iniția un arbitraj sau un caz împotriva Microsoft în instanța pentru procese minore în județul dvs. de reședință sau în King County, Washington.
 • 3. ALEGEREA LEGISLAȚIEI
  • Legislația statului sau a țării în care locuiți guvernează toate pretențiile și disputele apărute în baza prezentului contract, inclusiv pretențiile referitoare la încălcarea prevederilor contractuale și pretențiile apărute în baza legilor naționale privind protecția consumatorului, concurența neloială, garanția implicită, îmbogățirea fără just temei și delictele. Dacă ați achiziționat produsul software în orice altă țară, sunt valabile legile țării respective. Prezentul contract descrie anumite drepturi legale. Este posibil ca legile statului sau țării dvs. să vă acorde alte drepturi, inclusiv drepturi de consumator. De asemenea, este posibil să beneficiați de drepturi în legătură cu partea de la care ați achiziționat produsul software. Prezentul contract nu modifică aceste alte drepturi dacă legislația statului sau țării dvs. nu permite acest lucru.
 • 4. ACTIVAREA
  • 1. Mai multe informații despre modul în care funcționează activarea. În timpul activării, produsul software îi va transmite companiei Microsoft informații despre software și despre computer. Aceste informații includ: versiunea, versiunea licenței, limba și cheia de produs ale produsului software, adresa de protocol internet a computerului, precum și informații derivate din configurația hardware a computerului. Pentru mai multe informații despre activare, consultați microsoft.com/piracy/activation.mspx . În cazul în care computerul cu licență este conectat la internet, produsul software se va conecta automat la Microsoft pentru activare. De asemenea, puteți activa produsul software manual, prin internet sau telefon. În oricare dintre cazuri, este posibil să apară costuri aferente conexiunii la internet și prin telefon.
  • 2. Reactivarea . Este posibil ca unele modificări ale componentelor computerului dvs. sau ale produsului software să necesite reactivarea produsului software.
  • 3. Activarea nereușită. În timpul activării online, dacă se constată că funcțiile de licențiere sau activare ale produsului software sunt contrafăcute sau licențiate necorespunzător, activarea nu va reuși. Produsul software vă va notifica dacă o copie instalată a acestuia are licență necorespunzătoare. În plus, veți primi mementouri privind obținerea unei copii cu licență corespunzătoare a produsului software.
  • 4. Actualizările și upgrade-urile. Puteți obține actualizări sau upgrade-uri pentru produsul software numai de la Microsoft sau din surse autorizate. Anumite upgrade-uri, servicii de asistență și alte servicii pot fi oferite doar utilizatorilor de produse software originale Microsoft. Pentru a identifica un produs software Microsoft original, accesați howtotell.com .
 • 5. CARACTERISTICI PE BAZĂ DE ACCES LA INTERNET; VIAŢĂ PRIVATĂ
  • Caracteristicile următoare ale produsului software utilizează protocoale internet, care transmit către Microsoft (sau furnizorilor săi ori furnizorilor de servicii) informațiile despre computer, cum ar fi adresa dvs. Internet Protocol, tipul sistemului de operare și al browserului, denumirea și versiunea produsului software pe care îl utilizați, precum și codul de limbă al computerului pe care este instalat produsul software. Microsoft utilizează aceste informații pentru a vă pune la dispoziție caracteristicile pe bază de acces la internet, în conformitate cu Angajamentul de respectare a confidențialității pentru Office 2013 . Este posibil ca anumite caracteristici pe bază de acces la internet să fie livrate ulterior prin serviciul Microsoft Update.
  • 1. Consimțământul privind serviciile prin internet. Caracteristicile produsului software descrise mai jos și în Angajamentul de respectare a confidențialității pentru Office 2013 se conectează prin internet la sistemele de computere ale Microsoft sau ale furnizorului de servicii. În anumite cazuri, nu veți primi o notificare separată la realizarea conexiunilor. În anumite cazuri, puteți să dezactivați aceste caracteristici sau să nu le utilizați. Pentru mai multe informații despre aceste caracteristici, consultați Angajamentul de respectare a confidențialității pentru Office 2013 . PPRIN UTILIZAREA ACESTOR FUNCŢII SUNTEŢI DE ACORD CU TRANSMITEREA ACESTOR INFORMAŢII. Microsoft nu utilizează informațiile pentru a vă identifica sau pentru a lua legătura cu dvs.
  • 2. Programul de îmbunătățire a experienței clienților (Customer Experience Improvement Program – CEIP). Acest produs software utilizează programul CEIP. Programul CEIP trimite automat la Microsoft informații despre produsul dvs. hardware și despre modul de utilizare a acestui produs software. Nu utilizăm aceste informații pentru a vă identifica sau pentru a lua legătura cu dvs. De asemenea, programul CEIP va descărca periodic un mic fișier pe computerul dvs. Acest fișier ne ajută să colectăm informații despre problemele pe care le întâmpinați la utilizarea produsului software. Atunci când acest lucru este posibil, noi informații utile despre erori pot fi, de asemenea, descărcate automat. Pentru a afla mai multe despre CEIP, consultați microsoft.com/products/ceip/EN-US/privacypolicy.mspx .
  • 3. Caracteristicile și conținutul online. Anumite caracteristici ale produsului software pot prelua conținut online de la Microsoft și vi-l pot furniza. De asemenea, anumite caracteristici vă pot permite să căutați și să accesați informații online. Exemple de astfel de caracteristici sunt: miniaturi, șabloane, instruiri online, asistență și ajutor online, precum și Outlook Weather din Calendar. Dacă salvați un șablon furnizat de Office.com, se vor trimite informații online către Microsoft, cum ar fi informații de identificare a șablonului, dar nu va fi trimis niciun document anume creat de dvs. cu ajutorul șablonului. Aceste informații sunt utilizate pentru a vă furniza conținutul solicitat și pentru a îmbunătăți serviciile. Aveți dreptul să alegeți să nu utilizați aceste caracteristici și conținuturi online. Pentru informații suplimentare, consultați Angajamentul de respectare a confidențialității pentru Office 2013, la care se face trimitere la sfârșitul acestui contract.
  • 4. Modulele cookie. Dacă alegeți să utilizați caracteristicile online ale produsului software, cum ar fi asistența, ajutorul online și șabloanele, se pot configura module cookie. Pentru a afla cum să blocați, să controlați și să ștergeți modulele cookie, citiți secțiunea despre module cookie din Angajamentul de respectare a confidențialității pentru Office 2013, la care se face trimitere la sfârșitul acestui contract.
  • 5. Office 2013 pe Windows 8. Dacă executaţi produsul software pe un computer Windows 8 și ați activat caracteristicile și conținutul online ale produsului software, conectarea la Windows 8 printr-un cont Microsoft vă va conecta automat la produsul software care utilizează același cont Microsoft. Acest lucru vă permite să stocați și să accesați online fișiere în OneDrive și să vă bucurați de serviciul Office Roaming fără să vi se solicite să reintroduceți numele de utilizator și parola contului Microsoft. Pentru informații suplimentare despre conectarea la produsul software cu un cont Microsoft și despre serviciul Office Roaming, consultați Angajamentul de respectare a confidențialității pentru Office 2013, la care se face trimitere la sfârșitul acestui contract.
  • 6. Certificatele digitale. Produsul software utilizează certificate digitale. Aceste certificate digitale confirmă identitatea utilizatorilor de internet, trimițând informații criptate după standardul X.509. Acestea pot fi utilizate și pentru semnarea digitală a fișierelor și a macrocomenzilor, pentru verificarea integrității și a originii conținutului fișierului. Atunci când acest lucru este posibil, produsul software preia certificate și actualizează lista de certificate revocate prin internet.
  • 7. Actualizare automată. Produsul software cu tehnologie Click-to-Run („Faceţi clic pentru a executa”) poate verifica periodic dacă există actualizări și suplimente Microsoft. Dacă sunt disponibile, aceste actualizări și suplimente pot fi descărcate și instalate automat pe computerul dvs. cu licență.
  • 8. Utilizarea informațiilor. Microsoft are dreptul să utilizeze informațiile despre computer, rapoartele de eroare și cele privind programele rău intenționate pentru a-și îmbunătăți produsele software și serviciile. De asemenea, avem dreptul să le partajăm cu alte părți, cum ar fi distribuitorii de produse hardware și software. Aceștia pot utiliza informațiile pentru a îmbunătăți modul în care produsele lor funcționează cu produse software Microsoft.
  • 9. Abuzurile legate de utilizarea Serviciilor prin internet. Nu aveți dreptul să utilizați aceste servicii în moduri care le pot fi dăunătoare sau care pot afecta utilizarea acestora de către alții. Nu aveți dreptul să utilizați serviciile pentru a încerca să obțineți, prin niciun mijloc, acces neautorizat la servicii, date, conturi sau rețele de orice fel.
  • 10. Information Rights Management. Produsul software vă pune la dispoziție o caracteristică prin care puteți crea conținut ce nu poate fi imprimat, copiat sau transmis altora fără aprobarea dvs. La prima utilizare a acestei caracteristici este posibil să fie necesar să vă conectați la Microsoft și s-ar putea să fie necesar să vă reconectați la Microsoft periodic pentru a actualiza această caracteristică. Pentru mai multe informații, mergeți aici . Aveți posibilitatea să nu utilizați această funcție.
  • 11. Serviciul Office Roaming. Dacă alegeți să vă conectați la software prin contul dvs. Microsoft, prin aceasta activați serviciul Office Roaming. Prin pornirea serviciului Office Roaming se trimit online anumite setări (inclusiv lista Celor mai recent utilizate documente, dicționarul dvs. particularizat și temele dvs. vizuale) spre serverele Microsoft, unde sunt stocate și de unde sunt descărcate pe computerul dvs. următoarea dată când vă conectați la serviciu prin contul dvs. Microsoft. Pentru informații suplimentare despre serviciul Office Roaming, consultați Angajamentul de respectare a confidențialității pentru Office 2013, la care se face trimitere la sfârșitul acestui contract.
 • 6. DOVADĂ DE LICENŢIERE („PROOF OF LICENSE” SAU „POL”)
  • Elementele unei licențe valide includ o cheie de produs originală, activarea fără erori a produsului software, o etichetă originală Certificat de autenticitate Microsoft, (COA - Certificate of Authenticity) și dovada achiziționării de la un furnizor de produse software originale Microsoft. De asemenea, o licență validă include un fișier de activare Office instalat pe computer de producătorul dvs. Dacă există o etichetă COA sau o altă etichetă Office, aceasta trebuie să fie lipită pe computer sau să apară la achiziționare pe ambalajul ori perifericele producătorului sau ale părții care a instalat produsul software. Dacă primiți o etichetă de autenticitate separată de computer, aceasta nu face dovada licenței.
  • Pentru a identifica un produs software Microsoft original, accesați howtotell.com .
 • 7. ‬PRODUSUL SOFTWARE ACASĂ ŞI PENTRU ŞCOALĂ
  • Nu aveți dreptul să utilizați ediția‭ „Acasă şi pentru Şcoală” a produsului software pentru activități comerciale,‭ ‬non-profit sau generatoare de venituri.
 • 8. JAPONIA
  • Dacă locuiți în Japonia sau ați achiziționat produsul software în timp ce locuiați în Japonia, nu vi se aplică restricțiile cu privire la utilizarea în scopuri necomerciale pentru produsul software în ediţia Acasă şi pentru Şcoală.
 • 9. CERINȚELE DE LICENȚIERE ȘI/SAU DREPTURILE DE UTILIZARE SUPLIMENTARE
  • 1. Programele de la terțe părți. Produsul software poate să includă programe de la terțe părți pe care Microsoft, și nu terța parte, vi le acordă sub licență în baza acestui contract. Notificările, dacă există, pentru programele de la terțe părți sunt incluse numai în scop de informare.
  • 2. Componentele de tip font. În timpul executării produsului software, aveți dreptul să utilizați fonturile acestuia pentru a afișa și a imprima conținut. Aveți dreptul să descărcați temporar fonturile pe o imprimantă sau alt dispozitiv de ieșire pentru a imprima conținut și aveți dreptul să încorporați fonturi în conținut doar în conformitate cu restricțiile privind încorporarea fonturilor.
  • 3. Elementele media. Microsoft vă oferă o licență pentru a copia, a distribui, a reda şi a afişa elementele media (imagini, miniaturi, animaţii, sunete, muzică, videoclipuri, şabloane şi alte forme de conţinut) incluse în produsul software în proiecte şi documente, cu excepţia faptul că nu aveţi drepturile următoare: (i) să vindeţi, să acordaţi sub licenţă sau să distribuiţi copii ale elementelor media individual sau ca produs, dacă valoarea principală a produsului o constituie elementele media; (ii) să le acordaţi clienţilor drepturi pentru a oferi sub licenţă sau pentru a distribui mai departe elementele media; (iii) să acordaţi sub licenţă sau să distribuiţi în scopuri comerciale elementele media care includ reprezentarea unor persoane, guverne, sigle, mărci sau embleme ce pot fi identificate ori să utilizaţi aceste tipuri de imagini în moduri care ar putea sugera o aprobare sau o asociere cu produsul, entitatea ori activitatea dvs.; sau (iv) să creaţi lucrări cu conţinut obscen sau calomniator, utilizând elementele media. Alte elemente media, care pot fi accesate pe Office.com sau pe alte site-uri web prin intermediul caracteristicilor produsului software, sunt guvernate de termenii aplicabili site-urilor web respective.
  • 4. Pachetele lingvistice și instrumentele de verificare. Dacă achiziționați un pachet lingvistic, un pachet de interfață monolingvă sau un instrument de verificare ortografică care oferă asistență suplimentară pentru versiunea în limba respectivă pentru produsul software, aveți dreptul să utilizați limbile suplimentare incluse în pachet sau instrument. Pachetele lingvistice, pachetele de interfață monolingvă și instrumentele de verificare ortografică fac parte din produsul software și nu se pot utiliza separat.
  • 5. Versiunea de încercare şi conversia. Este posibil ca licența pentru produsul software să fie de evaluare (integral sau parțial). Drepturile dvs. de a utiliza versiunea de evaluare a produsului software se limitează la perioada de evaluare. Versiunea de evaluare a produsului software și durata perioadei de evaluare sunt prezentate pe parcursul procesului de evaluare. Este posibil să aveți opțiunea conversiei drepturilor de evaluare în abonament sau în drepturi permanente. Opțiunile de conversie vă vor fi prezentate la expirarea perioadei de încercare. Dacă nu efectuați conversia, majoritatea caracteristicilor versiunii de evaluare a produsului software vor înceta să funcționeze după expirarea perioadei de evaluare. . NICI PRODUCĂTORUL, NICI PARTEA CARE A INSTALAT PRODUSUL SOFTWARE ŞI NICI MICROSOFT NU ACORDĂ GARANŢII SAU CONDIŢII SPECIALE. PRODUCĂTORUL, PARTEA CARE A INSTALAT PRODUSUL SOFTWARE ȘI MICROSOFT NU ACORDĂ GARANȚII SAU CONDIȚII EXPRESE. S ESTE POSIBIL CA LEGISLAŢIA LOCALĂ SĂ VĂ ACORDE DREPTURI ALE CONSUMATORULUI SUPLIMENTARE, PE CARE PREZENTUL CONTRACT NU LE POATE MODIFICA. ÎN LIMITELE PERMISE DE LEGILE LOCALE, PRODUCĂTORUL SAU PARTEA CARE A INSTALAT PRODUSUL SOFTWARE ŞI MICROSOFT EXCLUD GARANŢIILE IMPLICITE DE VANDABILITATE, DE ADECVARE LA UN ANUMIT SCOP ŞI DE NEÎNCĂLCARE A DISPOZIŢIILOR LEGALE.
  • 6. Produsul software cu abonament. Dacă ați licențiat produsul software printr-un abonament, drepturile dvs. de a utiliza produsul respectiv se limitează la perioada abonamentului. Este posibil să aveți opțiunea prelungirii abonamentului sau a conversiei în drepturi permanente. În cazul în care vă prelungiți abonamentul, aveți dreptul să utilizați produsul software în continuare, până la sfârșitul perioadei prelungite a abonamentului. Pentru detalii privind abonamentele, consultați ecranele de activare ale produsului software și alte materiale însoțitoare. După expirarea abonamentului, majoritatea caracteristicilor produsului software vor înceta să funcționeze.
 • 10. RESTRICȚIILE GEOGRAFICE ȘI REFERITOARE LA EXPORT
  • Dacă utilizarea produsului software este limitată la o anumită zonă geografică, atunci aveți dreptul să activați produsul software doar în zona respectivă. De asemenea, trebuie să respectați toate legile și reglementările naționale și internaționale cu privire la export, care se aplică produselor software și care includ restricții privind destinațiile, utilizatorii finali și utilizarea finală. Pentru informaţii suplimentare despre restricţiile geografice şi referitoare la export, vizitaţi această pagină și microsoft.com/exporting .
 • 11. PROCEDURILE DE ASISTENȚĂ ȘI RAMBURSARE
  • Pentru a afla care sunt opțiunile de asistență pentru produsul software în general, luați legătura cu producătorul sau cu partea care a instalat produsul software. Căutați numărul de asistență furnizat împreună cu produsul software. Pentru actualizări și suplimente obținute direct de la Microsoft, compania Microsoft poate oferi servicii limitate de asistență conform prezentării de la pagina support.microsoft.com/common/international.aspx . Nu aveți dreptul să beneficiați de servicii de asistență dacă utilizați un produs software care nu este licențiat corespunzător.
  • Dacă doriți o rambursare, contactați producătorul sau partea care a instalat produsul software pentru a afla ce politică de restituiri practică în ceea ce privește recuperarea banilor sau creditul. Trebuie să vă conformați respectivei politici, care, în vederea rambursării, vă poate solicita să restituiți produsul software împreună cu întregul computer pe care este instalat acesta.
 • 12. ÎNTREGUL ACORD
  • Prezentul contract (împreună cu termenii licenței imprimați pe hârtie sau cu alți termeni care însoțesc suplimentele, actualizările și serviciile aferente produselor software, furnizate de producător sau de partea care a instalat produsul software ori de Microsoft și pe care le utilizați) și termenii de la linkurile web enumerate în acest contract, constituie întregul contract pentru produsele software și pentru suplimentele, actualizările și serviciile respective (cu excepția cazului în care producătorul sau partea care a instalat produsul software ori Microsoft furnizează alți termeni odată cu aceste suplimente, actualizări sau servicii). Puteți revizui acest acord accesând microsoft.com/about/legal/en/us/intellectualproperty/useterms/default.aspx . De asemenea, puteți să consultați termenii prin accesarea oricăruia dintre linkurile menționate în prezentul contract, tastând adresele URL în bara de adrese a browserului, și sunteți de acord să faceți acest lucru. Pentru fiecare serviciu guvernat de prezentul contract și de termenii speciali la care se face trimitere în prezentul contract, sunteți de acord să citiți termenii pentru serviciul respectiv înainte de a-l utiliza. Înțelegeți că, prin utilizarea serviciului, acceptați prezentul contract și termenii la care se face trimitere. Prezentul contract include și linkuri de informare. Linkurile cu termeni obligatorii pentru dvs. sunt următoarele:

GARANȚIA LIMITATĂ OEM

Există o GARANȚIE LIMITATĂ pentru produsul software? Da, pe lângă cea pentru versiunea de evaluare, care este licențiată „ca atare”, și fără garanții și condiții speciale. Producătorul sau partea care a instalat produsul software garantează că produsele software licențiate corect vor funcționa în principal conform descrierii din materialele Microsoft care le însoțesc. Dacă obțineți actualizările sau suplimentele direct de la Microsoft pe perioada de 90 de zile a acestei garanții limitate, garanția limitată pentru acestea este furnizată de Microsoft și nu de producător sau partea care a instalat produsul software. Această garanție limitată nu este valabilă pentru probleme provocate de dvs. sau care apar atunci când nu respectați instrucțiunile ori sunt cauzate de evenimente care nu se află sub controlul rezonabil al producătorului sau al părții care a instalat produsul software ori al companiei Microsoft. Această garanție limitată începe când primul utilizator al copiei dvs. a produsului software achiziționează copia respectivă, și durează timp de 90 de zile. Toate suplimentele, actualizările sau produsele software înlocuitoare pe care le primiți de la producător sau de la partea care a instalat produsul software ori de la Microsoft în cursul respectivei perioade de 90 de zile vor fi, de asemenea, acoperite de garanție, însă doar pentru intervalul rămas din respectiva perioadă sau pentru 30 de zile, oricare dintre aceste două perioade este mai lungă. Prin transferul produsului software nu se va prelungi durata acestei garanții limitate. Producătorul, partea care a instalat produsul software și Microsoft nu acordă garanții sau condiții exprese. PRODUCĂTORUL SAU PARTEA CARE A INSTALAT PRODUSUL SOFTWARE ȘI MICROSOFT EXCLUD TOATE GARANȚIILE IMPLICITE, INCLUSIV CELE DE VANDABILITATE, ADECVARE LA UN ANUMIT SCOP ȘI DE NEÎNCĂLCARE A PREVEDERILOR LEGALE. DACĂ LEGISLAȚIA LOCALĂ NU PERMITE EXCLUDEREA GARANȚIILOR IMPLICITE, ATUNCI FIECARE GARANȚIE SAU CONDIȚIE IMPLICITĂ VA DURA NUMAI CÂT ACEASTĂ GARANȚIE LIMITATĂ ȘI SE VA LIMITA CÂT DE MULT PERMITE LEGISLAȚIA LOCALĂ. Dacă legislația locală impune o durată mai mare a garanției limitate, în ciuda prevederilor din prezentul contract, atunci se va aplica durata mai mare, dar puteți să recuperați doar măsurile reparatorii descrise în prezentul contract.
Doar pentru Australia: Referirile la „Garanția limitată” sunt referiri la garanția furnizată de producător sau de partea care a instalat produsul software. Această garanție este oferită suplimentar față de celelalte drepturi și măsuri reparatorii la care este posibil să aveți dreptul conform legii, inclusiv față de drepturile și măsurile reparatorii acordate prin garanțiile statutare în conformitate cu Legea consumatorului din Australia. Bunurile noastre sunt însoțite de garanții care nu pot fi excluse în baza Legii consumatorului din Australia. Aveți dreptul la înlocuirea bunului sau la rambursare, în cazul unei defecțiuni grave, și la compensații, în cazul altor pierderi sau daune previzibile în mod rezonabil. De asemenea, aveți dreptul la repararea sau înlocuirea bunurilor, dacă acestea nu sunt de calitate acceptabilă, iar defecțiunea nu este o defecțiune gravă. Bunurile prezentate pentru reparații pot fi înlocuite prin bunuri recondiționate de același tip în loc să fie înlocuite. Pentru repararea bunurilor, se pot utiliza piese recondiționate. Pentru informații suplimentare referitoare la această garanție și pentru a revendica rambursarea cheltuielilor în legătură cu garanția (dacă este cazul), contactați producătorul sau partea care a instalat produsul software; consultați informațiile referitoare la persoanele de contact de pe ambalajul sistemului.
Ce se întâmplă dacă producătorul sau partea care a instalat produsul software ori Microsoft își încalcă garanția? DACĂ PRODUCĂTORUL SAU PARTEA CARE A INSTALAT PRODUSUL SOFTWARE ÎȘI ÎNCALCĂ GARANȚIA LIMITATĂ, ATUNCI PRODUCĂTORUL SAU PARTEA CARE A INSTALAT PRODUSUL SOFTWARE, LA LIBERA ALEGERE, (I) VA REPARA SAU ÎNLOCUI GRATUIT PRODUSUL SOFTWARE SAU (II) VA ACCEPTA RETURNAREA PRODUSELOR ÎN VEDEREA RESTITUIRII SUMELOR PLĂTITE, DACĂ ESTE CAZUL. DE ASEMENEA, PRODUCĂTORUL SAU PARTEA CARE A INSTALAT PRODUSUL SOFTWARE (SAU MICROSOFT, DACĂ L-AȚI ACHIZIȚIONAT DIRECT DE LA MICROSOFT) POATE REPARA SAU ÎNLOCUI SUPLIMENTELE, ACTUALIZĂRILE ȘI PRODUSELE SOFTWARE ÎNLOCUITOARE SAU VĂ POATE RESTITUI SUMA PE CARE AȚI PLĂTIT-O PENTRU ACESTEA, DACĂ ESTE CAZUL. ACESTEA SUNT SINGURELE MĂSURI REPARATORII DE CARE BENEFICIAȚI ÎN CAZUL ÎNCĂLCĂRII ACESTEI GARANȚII LIMITATE. Luați legătura cu producătorul sau cu partea care a instalat produsul software pentru a afla cum puteți beneficia de serviciul de garanție pentru produsul software. Pentru a obține rambursări, trebuie să furnizați o copie a dovezii achiziționării și să respectați politicile de restituire ale producătorului sau ale părții care a instalat produsul software. Dacă se furnizează împreună cu computerul, eticheta originală Certificat de autenticitate, inclusiv cheia de produs, trebuie să rămână lipită pe computer.Ce se întâmplă dacă producătorul sau partea care a instalat produsul software ori Microsoft încalcă orice parte a prezentului contract?
Ce se întâmplă dacă producătorul sau partea care a instalat produsul software ori Microsoft încalcă vreo parte a acestui acord? ÎN AFARA ORICĂROR RAMBURSĂRI PE CARE PRODUCĂTORUL, PARTEA CARE A EFECTUAT INSTALAREA SAU MICROSOFT LE POT OFERI, NU PUTEȚI RECUPERA NICIO ALTĂ DAUNĂ, INCLUSIV CELE DE TIP DIRECT, CONSECINȚE, PIERDEREA PROFITULUI, DAUNE SPECIALE, INDIRECTE SAU INCIDENTALE. Excluderile și limitările referitoare la daune din prezentul contract sunt valabile chiar dacă repararea, înlocuirea sau rambursarea pentru produsul software nu acoperă în întregime pierderile dvs. sau dacă producătorul sau partea care a instalat produsul software ori Microsoft știa ori ar fi trebuit să știe despre posibilitatea producerii daunelor. UNELE STATE ȘI ȚĂRI NU PERMIT EXCLUDEREA SAU LIMITAREA DAUNELOR SUBSECVENTE, INCIDENTE SAU A ALTOR DAUNE, ASTFEL CĂ ESTE POSIBIL CA LIMITĂRILE ORI EXCLUDERILE RESPECTIVE SĂ NU FIE VALABILE ÎN CAZUL DVS. DACĂ LEGISLAȚIA LOCALĂ VĂ PERMITE SĂ RECUPERAȚI ALTE DAUNE DE LA PRODUCĂTOR SAU DE LA PARTEA CARE A INSTALAT PRODUSUL SOFTWARE ORI DE LA MICROSOFT, CHIAR DACĂ PREZENTUL CONTRACT NU PERMITE ACEST LUCRU, NU PUTEȚI SĂ RECUPERAȚI O VALOARE MAI MARE DECÂT CEA PLĂTITĂ PENTRU PRODUSUL SOFTWARE.