Získajte najnovšie pokročilé funkcie so službami Office 365

Posuňte svoj podnik na vyššiu úroveň s plánom Microsoft 365 Enterprise

Služba Microsoft 365 spája služby Office 365, systém Windows 10 a balík Enterprise Mobility + Security. Poskytuje kompletné a inteligentné riešenie umožňujúce zamestnancom ukázať svoju kreativitu a bezpečne spolupracovať.

ĎALŠIE INFORMÁCIE O PLÁNE MICROSOFT 365 ENTERPRISE

Office 365 ProPlus

{O365ProPYear|price}
mesačne za používateľa
(ročná viazanosť)
Cena nezahŕňa DPH.

Aplikácie balíka Office a navyše cloudový ukladací priestor a zdieľanie súborov. Podnikový e-mail nie je súčasťou.

Aplikácie balíka Office, ktoré sú súčasťou

 • Outlook
 • Word
 • Excel
 • PowerPoint
 • Access (len pre PC)
 • Publisher (len pre PC)

Služby, ktoré sú súčasťou

 • OneDrive
 • Hosťovanie podnikových e-mailov nie je súčasťou
 • Počítačové verzie aplikácií balíka Office: Outlook, Word, Excel, PowerPoint a navyše Access a Publisher len pre PC Popis s informáciami o aktuálnych verziách balíka Office
 • OneNote: Prístup k ďalším funkciám OneNotu (funkcie sa líšia)
 • Webové verzie aplikácií Word, Excel a PowerPoint
 • Jedna licencia pokrýva 5 telefónov, 5 tabletov a 5 PC alebo Macov na používateľa Popis s informáciami o požiadavkách na operačný systém
 • Ukladanie a zdieľanie súborov s 1 TB ukladacím priestorom vo OneDrive
 • Klient Skype for Business je k dispozícii pre PC a Mac; služba Skype for Business nie je súčasťou
 • Maximálny počet používateľov: neobmedzený
 • Podpora nasadenia FastTrack pri zakúpení viac ako 150 licencií bez dodatočných nákladov
 • Nepretržitá telefonická a webová podpora

Office 365 E1

{O365E1Year|price}
mesačne za používateľa
(ročná viazanosť)
Cena nezahŕňa DPH.

Obchodné služby – e-mail, ukladanie a zdieľanie súborov, Office Online, schôdze a okamžité správy a ďalšie. Aplikácie balíka Office nie sú súčasťou.

Aplikácie balíka Office

(Nie sú súčasťou)

Služby, ktoré sú súčasťou

 • Exchange
 • OneDrive
 • SharePoint
 • Microsoft Teams
 • Yammer
 • Stream
 • Hosťovanie e-mailov s 50 GB poštovou schránkou a e-mailovou adresou s vlastnou doménou
 • Webové verzie aplikácií Outlook, Word, Excel a PowerPoint (počítačové verzie aplikácií nie sú súčasťou)
 • Ukladanie a zdieľanie súborov s 1 TB ukladacím priestorom vo OneDrive
 • Možnosť informovania a zapojenia ľudí pomocou komunikačných lokalít a tímových lokalít na intranete s využitím SharePointu
 • Hosťovanie neobmedzeného počtu schôdzí cez videokonferencie až pre 250 ľudí Popis s požiadavkami na volanie v HD rozlíšení
 • Hosťovanie schôdzí až pre 10 000 ľudí vďaka vysielaniu schôdze cez Skype alebo živým podujatiam v službe Microsoft Teams.
 • Získajte centrum pre tímovú spoluprácu s Microsoft Teams
 • Spolupráca zamestnancov z rôznych oddelení na rôznych miestach s Yammerom
 • Ak chcete v organizácii vytvárať, spravovať a zdieľať aktuálny a požadovaný obsah, používajte inteligentné videá
 • Vyhľadávanie a zisťovanie s Delve
 • Plánovanie rozvrhov a denných úloh so službou Microsoft Teams
 • Organizácia úloh a tímovej práce pomocou aplikácie Microsoft Planner
 • Maximálny počet používateľov: neobmedzený
 • Podpora nasadenia FastTrack pri zakúpení viac ako 150 licencií bez dodatočných nákladov
 • Nepretržitá telefonická a webová podpora

Office 365 E3

{O365E3MonthSubAnn|price}
mesačne za používateľa
(ročná viazanosť)
Cena nezahŕňa DPH.

Všetky funkcie plánov ProPlus a Office 365 E1 a navyše nástroje na zabezpečenie a dodržiavanie súladu, ako napríklad blokovanie vymazania na právne účely, ochrana pred únikom údajov atď.

Aplikácie balíka Office, ktoré sú súčasťou

 • Outlook
 • Word
 • Excel
 • PowerPoint
 • Access (len pre PC)
 • Publisher (len pre PC)

Služby, ktoré sú súčasťou

 • Exchange
 • OneDrive
 • SharePoint
 • Microsoft Teams
 • Yammer
 • Stream
 • Hosťovanie e-mailov so 100 GB poštovou schránkou a e-mailovou adresou s vlastnou doménou
 • Počítačové verzie aplikácií balíka Office: Outlook, Word, Excel, PowerPoint a navyše Access a Publisher len pre PC Popis s informáciami o aktuálnych verziách balíka Office
 • OneNote: Prístup k ďalším funkciám OneNotu (funkcie sa môžu líšiť)
 • Webové verzie aplikácií Outlook, Word, Excel a PowerPoint
 • Jedna licencia pokrýva 5 telefónov, 5 tabletov a 5 PC alebo Macov na používateľa Popis s informáciami o požiadavkách na operačný systém
 • Neobmedzený ukladací priestor v cloude na osobné súbory Popis s informáciami o neobmedzenom ukladacom priestore v cloude na osobné súbory
 • Možnosť informovania a zapojenia ľudí pomocou komunikačných lokalít a tímových lokalít na intranete s využitím SharePointu
 • Hosťovanie online schôdzí a schôdzí cez videokonferencie až pre 250 ľudí Popis s požiadavkami na volanie v HD rozlíšení
 • Hosťovanie schôdzí až pre 10 000 ľudí vďaka vysielaniu schôdze cez Skype alebo živým podujatiam v službe Microsoft Teams
 • Získajte centrum pre tímovú spoluprácu s Microsoft Teams
 • Spolupráca zamestnancov z rôznych oddelení na rôznych miestach s Yammerom
 • Ak chcete v organizácii vytvárať, spravovať a zdieľať aktuálny a požadovaný obsah, používajte inteligentné videá
 • Vyhľadávanie eDiscovery s miestnym vyhľadávaním, blokovaním vymazania a exportovaním
 • Plánovanie rozvrhov a denných úloh so službou Microsoft Teams
 • Organizácia úloh a tímovej práce pomocou aplikácie Microsoft Planner
 • Manuálne politiky uchovávania údajov a politiky odstraňovania údajov a manuálna klasifikácia
 • Maximálny počet používateľov: neobmedzený
 • Podpora nasadenia FastTrack pri zakúpení viac ako 150 licencií bez dodatočných nákladov
 • Nepretržitá telefonická a webová podpora

Office 365 E5

{O365E5Year|price}
mesačne za používateľa
(ročná viazanosť)
Cena nezahŕňa DPH.

Všetky funkcie služieb Office 365 E3 a navyše pokročilé možnosti zabezpečenia, analýzy a hlasových volaní.

Aplikácie balíka Office, ktoré sú súčasťou

 • Outlook
 • Word
 • Excel
 • PowerPoint
 • Access (len pre PC)
 • Publisher (len pre PC)

Služby, ktoré sú súčasťou

 • Exchange
 • OneDrive
 • SharePoint
 • Microsoft Teams
 • Yammer
 • Power BI Pro
 • Stream
 • Hosťovanie e-mailov so 100 GB poštovou schránkou a e-mailovou adresou s vlastnou doménou
 • Počítačové verzie aplikácií balíka Office: Outlook, Word, Excel, PowerPoint a navyše Access a Publisher len pre PC Popis s informáciami o aktuálnych verziách balíka Office
 • OneNote: Prístup k ďalším funkciám OneNotu (funkcie sa môžu líšiť)
 • Webové verzie aplikácií Outlook, Word, Excel a PowerPoint
 • Jedna licencia pokrýva 5 telefónov, 5 tabletov a 5 PC alebo Macov na používateľa Popis s informáciami o požiadavkách na operačný systém
 • Neobmedzený ukladací priestor v cloude na osobné súbory Popis s informáciami o neobmedzenom ukladacom priestore v cloude na osobné súbory
 • Možnosť informovania a zapojenia ľudí pomocou komunikačných lokalít a tímových lokalít na intranete s využitím SharePointu
 • Hosťovanie online schôdzí a schôdzí cez videokonferencie až pre 250 ľudí Popis s požiadavkami na volanie v HD rozlíšení
 • Hosťovanie schôdzí až pre 10 000 ľudí vďaka vysielaniu schôdze cez Skype alebo živým podujatiam v službe Microsoft Teams.
 • Získajte centrum pre tímovú spoluprácu s Microsoft Teams
 • Spolupráca zamestnancov z rôznych oddelení na rôznych miestach s Yammerom
 • Ak chcete v organizácii vytvárať, spravovať a zdieľať aktuálny a požadovaný obsah, používajte inteligentné videá
 • Vyhľadávanie eDiscovery s miestnym vyhľadávaním, blokovaním vymazania, exportovaním a analýzou
 • Plánovanie rozvrhov a denných úloh so službou Microsoft Teams
 • Organizácia úloh a tímovej práce pomocou aplikácie Microsoft Planner
 • Manuálne politiky uchovávania údajov a politiky odstraňovania údajov a manuálna klasifikácia
 • Ochrana pred sofistikovanými hrozbami, ako je napríklad neoprávnené získavanie údajov a malvér zero-day, pomocou rozšírenej ochrany pred bezpečnostnými hrozbami pre Office 365
 • Ovládanie prístupu oddelenia podpory do vašej poštovej schránky pomocou funkcie Customer Lockbox
 • Automatická klasifikácia, inteligentný import a ďalšie možnosti s rozšíreným riadením údajov
 • Posúdenie rizika a získanie prehľadu o potenciálnych hrozbách so službou Office 365 Cloud App Security
 • Rozšírené osobné a organizačné analýzy so službami MyAnalytics a Power BI Pro
 • Uskutočňovanie, prijímanie a prepájanie hovorov v širokej škále zariadení s telefónnym systémom
 • Vytvorenie schôdzí s telefónnym číslom, ktoré môžu účastníci použiť na telefonické pripojenie, vďaka audiokonferenciám
 • Maximálny počet používateľov: neobmedzený
 • Podpora nasadenia FastTrack pri zakúpení viac ako 150 licencií bez dodatočných nákladov
 • Nepretržitá telefonická a webová podpora