Rozhýbte svoje podnikanie s najnovšími funkciami zabezpečenia a dodržiavania súladu v rámci služieb Office 365 Enterprise E5. Ďalšie informácie

Centrum dôveryhodnosti služieb Office 365

Vitajte na mieste, kde zdieľame svoje záväzky a informácie o zabezpečení, ochrane osobných údajov a dodržiavaní súladu.
V tomto videu odpovedá Julia Whiteová na otázku Prečo dôverovať službám Office 365?
Prehrať video na stránke, v ktorom nájdete odpoveď na otázku Prečo dôverovať službám Office 365?

Obsah nemusí byť k dispozícii vo všetkých jazykoch

V Office 365 ide o vaše údaje. Ste ich vlastníkom. Máte ich pod kontrolou. Ak sa rozhodnete služby zrušiť, vezmete si ich so sebou. Základné piliere nášho prístupu k získaniu a zachovaniu vašej dôvery tvoria tieto zásady:

Vstavané zabezpečenie

 • Zabezpečenie na úrovni služieb prostredníctvom hĺbkového zabezpečenia
 • Zákaznícke kontroly v rámci služby
 • Posilnenie zabezpečenia a najvhodnejšie prevádzkové postupy

Ochrana osobných údajov od samotného začiatku

 • Vaše údaje sa nepoužívajú na reklamné účely
 • Rozsiahla kontrola ochrany osobných údajov z vašej strany
 • Svoje údaje si môžete v prípade záujmu vziať so sebou

Neustále dodržiavanie predpisov

 • Proaktívne postupy plnenia aktuálnych požiadaviek na dodržiavanie predpisov
 • Zákaznícke kontroly dosahovania súladu organizácie s predpismi
 • Nezávislé overovanie plnenia nových noriem

Transparentné operácie

 • Viete, kde sa vaše údaje nachádzajú a kto k nim má prístup
 • Prehľad o dostupnosti a zmenách služby
 • Záruka 99,9-percentnej dostupnosti prevádzky s finančným krytím

Kindred spĺňa požiadavky zabezpečenia so službami Office 365

Logo Kindred Healthcare

Vďaka službám Office 365 spĺňa spoločnosť Microsoft všetky naše požiadavky týkajúce sa zabezpečenia, ako aj naše požiadavky na zaistenie súladu s regulačnými a právnymi predpismi. —Charles Wardrip

Prečítať si celý príbeh

Dostupnosť prevádzky za štvrťrok: 99,9 %

Máte právo vedieť, čo sa deje. V rámci služieb Office 365 je naším cieľom zabezpečiť transparentné operácie, aby ste mohli monitorovať službu, sledovať problémy a mali k dispozícii historické údaje o dostupnosti.

Technická dokumentácia k zabezpečeniu služieb Office 365

Keď uvažujete o prechode vašej organizácie na cloudové služby, otázka zabezpečenia je pre vás jedným z dôležitých faktorov. Prečítajte si, ako je vyriešená táto oblasť v rámci služieb Office 365.

10 najdôležitejších funkcií zabezpečenia a ochrany osobných údajov

Prečítajte si najdôležitejšie poznámky k ochrane osobných údajov a zabezpečeniu, ktoré vám pomôžu určiť zabezpečenie a dôveryhodnosť poskytovateľov cloudových služieb, ako aj samotných nimi poskytovaných služieb.

sAaO_maYowY
Poznámka: Video je v angličtine.