Vyhľadanie kódu Product Key balíka Office 2010

Ak chcete zistiť, ktoré licenčné podmienky sa vzťahujú na váš produkt, pozrite si licenčné označenie vytlačené na kóde Product Key (vedľa názvu produktu na certifikáte pravosti alebo na stránke na stiahnutie v prípade, že ste získali kód Product Key online).
  • Ak je licencia označená ako FPP, vzťahujú sa na vás maloobchodné licenčné podmienky zahrnuté v softvéri.
  • Ak je licencia označená ako OEM, na daný produkt sa vzťahujú licenčné podmienky OEM zahrnuté v softvéri.
  • Ak ste si kúpili kartu s kódom Product Key, potom sa na produkt vzťahujú podmienky karty s kódom Product Key zahrnuté v softvéri.
V ďalšej časti sú uvedené príklady a informácie, ktoré vám pomôžu nájsť licenčné označenie. Licenčné označenia v nižšie uvedených príkladoch sú použité len pre názornosť.

Zabalený produkt

Umiestnenie kódu Product Key na obale DVD
Tradičný disk: Ak ste od spoločnosti Microsoft, v maloobchodnej predajni, od predajcu alebo z internetového obchodu kúpili kompletnú verziu v škatuli a disk so softvérom bol dodaný v obale zabalenom v zmršťovacej fólii, kód Product Key by sa mal nachádzať v balíku na nálepke na karte oproti držiaku disku na ľavej strane obalu DVD.
Tradičný disk: Ak ste od spoločnosti Microsoft, v maloobchodnej predajni, od predajcu alebo z internetového obchodu kúpili kompletnú verziu v škatuli a disk so softvérom bol dodaný v obale zabalenom v zmršťovacej fólii, kód Product Key by sa mal nachádzať v balíku na nálepke na karte oproti držiaku disku na ľavej strane obalu DVD.
Umiestnenie kódu Product Key na obale DVD
Karta s kódom Product Key: Ak ste od spoločnosti Microsoft, v maloobchodnej predajni, od predajcu alebo z internetového obchodu kúpili kartu s kódom Product Key, kód Product Key by sa mal nachádzať v balíku na nálepke na ľavej strane obalu disku.
Karta s kódom Product Key: Ak ste od spoločnosti Microsoft, v maloobchodnej predajni, od predajcu alebo z internetového obchodu kúpili kartu s kódom Product Key, kód Product Key by sa mal nachádzať v balíku na nálepke na ľavej strane obalu disku.
Ďalej sú uvedené príklady umiestnenia licenčného označenia v anglickej, francúzskej a japonskej verzii (označenie šípkou). Umiestnenie licenčného označenia by malo byť podobné aj v ostatných jazykových verziách.
Kód Product Key v anglickej jazykovej verzii
Kód Product Key v anglickej jazykovej verzii
Kód Product Key vo francúzskej jazykovej verzii
Kód Product Key vo francúzskej jazykovej verzii
Kód Product Key v japonskej jazykovej verzii
Kód Product Key v japonskej jazykovej verzii

Stiahnutý softvér

Ak ste si kúpili softvér od spoločnosti Microsoft online a stiahli ste si softvér do počítača (nebude vám dodaný disk so softvérom), trojpísmenové licenčné označenie by malo byť umiestnené v 25-znakovom kóde Product Key na stránke potvrdenia objednávky stiahnutej súčasti. V nasledujúcom príklade sa uvádza, kde môžete vyhľadať licenčné označenie v slovenskej jazykovej verzii. Umiestnenie licenčného označenia by malo byť podobné aj pre ostatné jazyky.
Stiahnutý softvér
Kód Product Key v slovenskej jazykovej verzii

PC s predinštalovaným softvérom

Ak ste si zakúpili osobný počítač, pričom softvér bol zahrnutý do ceny počítača, licenčné označenie by malo byť umiestnené v 25-znakovom kóde Product Key. Umiestnenie kódu Product Key závisí od typu licencie. Kód Product Key a licenčné označenie nájdete podľa nižšie uvedených ilustrácií.
OEM: Umiestnenie licenčného označenia:
1. Na certifikáte pravosti (softvér OEM)
Certifikát pravosti (softvér OEM)
2. V softvéri kliknite na položku Súbor a potom na položku Pomocník. Zobrazí sa označenie OEM v kóde Product ID.
Kód Product Key v anglickej jazykovej verzii
Kód Product Key v anglickej jazykovej verzii
PIPC: Ak sa nachádzate v Japonsku a softvér bol dodaný na disku vo vnútri škatule spolu s počítačom, kód Product Key a licenčné označenie by malo byť umiestnené v škatuli so sprievodnou dokumentáciou k softvéru.
Kód Product Key v japonskej jazykovej verzii
Kód Product Key v japonskej jazykovej verzii
{"pmgControls": [{"functionName":"AutoMiddle","params":".pmgJS-frame1|.pmgJS-target1"}, {"functionName":"AutoMiddle","params":".pmgJS-frame2|.pmgJS-target2"}]}