Výber krajiny alebo oblasti fakturácie:
{"pmgControls":[ {"functionName":"DynamicMarket","params":"server|.pmgDynaMarket|#pmgSKUChooserCntry|off|PMGSKUMarketCk"}]}
Visio

Visio Standard 2016

Jednoducho vytvárajte všestranné diagramy so širokou škálou nových a aktualizovaných tvarov a vzorkovníc.
{VS2016Buy|price}
{"pmgControls":[{"functionName":"AddDynaCss","params":"#Dynacss|pmg-pos-abs pmg-txt-align-left|680"},{"functionName":"Accordion","params":".accordionWrapper|.accordionBtn|.accordionContent|.showIcon|.hideIcon|.showHideAll "},{"functionName":"CustomTooltip","params":""}, {"functionName":"AddDynaCss","params":"#planattr|pmg-pos-abs|680"}, {"functionName":"AddDynaCss","params":"#18df3eff-5327-7392-2137-642baf158dd2|pmg-float-right|680"}, {"functionName":"AutoMiddle","params":".pmgJS-frame1|.pmgJS-target1"}, {"functionName":"AutoMiddle","params":".pmgJS-frame2|.pmgJS-target2"},{"functionName":"AutoHeight","params":".pmg-auto-height"},{"functionName":"AutoHeight","params":".pmg-auto-height1"}]}
Visio

Visio Standard 2016

Jednoducho vytvárajte všestranné diagramy so širokou škálou nových a aktualizovaných tvarov a vzorkovníc.
{VS2016Buy|price}
{"pmgControls":[{"functionName":"AddDynaCss","params":"#Dynacss|pmg-pos-abs pmg-txt-align-left|680"},{"functionName":"Accordion","params":".accordionWrapper|.accordionBtn|.accordionContent|.showIcon|.hideIcon|.showHideAll "},{"functionName":"CustomTooltip","params":""}, {"functionName":"AddDynaCss","params":"#planattr|pmg-pos-abs|680"}, {"functionName":"AddDynaCss","params":"#18df3eff-5327-7392-2137-642baf158dd2|pmg-float-right|680"}, {"functionName":"AutoMiddle","params":".pmgJS-frame1|.pmgJS-target1"}, {"functionName":"AutoMiddle","params":".pmgJS-frame2|.pmgJS-target2"},{"functionName":"AutoHeight","params":".pmg-auto-height"},{"functionName":"AutoHeight","params":".pmg-auto-height1"}]}
Detail prenosného počítača na stole zobrazujúceho diagram Visia spolu s pásom s nástrojmi a tablou, ktoré sú určené na vykonávanie úprav.
Visio

Visio Standard 2016

Jednoducho vytvárajte všestranné diagramy so širokou škálou nových a aktualizovaných tvarov a vzorkovníc.
{VS2016Buy|price}
{"pmgControls":[{"functionName":"AddDynaCss","params":"#Dynacss|pmg-pos-abs pmg-txt-align-left|680"},{"functionName":"Accordion","params":".accordionWrapper|.accordionBtn|.accordionContent|.showIcon|.hideIcon|.showHideAll "},{"functionName":"CustomTooltip","params":""}, {"functionName":"AddDynaCss","params":"#planattr|pmg-pos-abs|680"}, {"functionName":"AddDynaCss","params":"#18df3eff-5327-7392-2137-642baf158dd2|pmg-float-right|680"}, {"functionName":"AutoMiddle","params":".pmgJS-frame1|.pmgJS-target1"}, {"functionName":"AutoMiddle","params":".pmgJS-frame2|.pmgJS-target2"},{"functionName":"AutoHeight","params":".pmg-auto-height"},{"functionName":"AutoHeight","params":".pmg-auto-height1"}]}
Detail prenosného počítača na stole zobrazujúceho diagram Visia spolu s pásom s nástrojmi a tablou, ktoré sú určené na vykonávanie úprav.
Microsoft Visio Standard 2016 je určený pre používateľov, ktorí vyžadujú účinnú platformu na vytváranie diagramov spolu s bohatou ponukou vstavaných vzorkovníc. Používateľom prostredníctvom jednoduchých a rýchlo pochopiteľných diagramov uľahčuje pochopenie zložitých informácií. Visio Standard zahŕňa vzorkovnice na podnikové a základné sieťové diagramy, organizačné schémy, základné vývojové diagramy a všeobecné viacúčelové diagramy.
Snímka obrazovky s predkresleným úvodným diagramom spolu so zobrazenými tipmi.

Jednoduchý začiatok práce s diagramami

Pracujte jednoduchšie prostredníctvom predkreslených úvodných diagramov a kontextových tipov a trikov.

Snímka obrazovky s organizačnou šablónou Visia, ktorú môžete použiť na jednoduchšiu prácu s diagramami.

Rýchle vytváranie profesionálnych diagramov

Používajte mapy a pôdorysy, ktoré obsahujú obnovené tvary rozloženia kancelárie a ktoré zodpovedajú najnovším trendom.
Snímka obrazovky s organizačnou šablónou Visia, ktorú môžete použiť na jednoduchšiu prácu s diagramami.
Detail diagramu Visia zobrazujúceho pás s nástrojmi a nástroje určené na prispôsobenie vzhľadu.

Okamžité prispôsobenie a dokončenie diagramov

Prispôsobujte diagramy profesionálneho vzhľadu pomocou širokej škály efektov a motívov a dodajte niekoľkými kliknutiami svojmu návrhu úplne odlišnú podobu.
Vykonávajte intuitívnym ovládaním bežné aktivity súvisiace s vytváraním diagramov (zmena tvaru, automatické zarovnanie a umiestnenie alebo zmena poradia strán) a zachovajte pritom metaúdaje a pripojenia tvarov.
Snímka obrazovky s diagramom Visia zobrazujúcim pás s nástrojmi a dvoch ľudí, ktorí diagram popisujú.

Jednoduchá tímová spolupráca na diagramoch

  • Umožnite ďalším používateľom pridávať komentáre alebo tvary k diagramom prakticky z ľubovoľného zariadenia cez Visio alebo cez prehliadač pomocou služieb Visio Services (vyžaduje sa SharePoint). Zistite pomocou vizuálnych indikátorov, na ktorých tvaroch pracujú alebo ktoré tvary komentujú iní používatelia, a jednoducho synchronizujte diagramy pri ukladaní.
  • Získajte priamo od recenzentov informácie týkajúce sa pripomienok prostredníctvom konverzácie cez okamžité správy alebo zvukového hovoru či videohovoru v rámci Visia. (Vyžaduje sa kompatibilná aplikácia na výmenu okamžitých správ, napríklad Microsoft Skype for Business alebo Microsoft Lync.)
Snímka obrazovky s diagramom Visia zobrazujúcim pás s nástrojmi a dvoch ľudí, ktorí diagram popisujú.
Prenosný počítač a tablet, každý zobrazujúci iný diagram Visia.

Vizuálna prezentácia jedinej pravej verzie – prostredníctvom prehliadača

  • Zdieľajte pomocou prehliadača svoje diagramy, aby ich mohli používať aj ostatní. Zdieľanie môžete uskutočniť aj s ľuďmi, ktorí Visio nainštalované nemajú, a to prostredníctvom služieb Visio Services v SharePointe.
Vyhľadanie informácií pre:
{"pmgControls": [{"functionName":"AddDynaCss","params":"#Dynacss|pmg-pos-abs pmg-txt-align-left|680"},{"functionName":"AutoMiddle","params":".pmgJS-frame1|.pmgJS-target1"}, {"functionName":"AutoMiddle","params":".pmgJS-frame2|.pmgJS-target2"},{"functionName":"AddDynaCss","params":"#planattr|pmg-pos-abs|680"},{ "functionName":"ContentGallery","params":"#pmg-content-gallery-control|4|10|false|540|2"},{"functionName":"AutoMiddle","params":".pmgJS-frame|.pmgJS-target"}]}