Access

Zhromažďujte údaje

Jednoducho si vytvorte vlastné databázové aplikácie vo formátoch, ktoré budú najlepšie vyhovovať potrebám vášho podniku.

Roh obrazovky počítača so zobrazeným zoznamom dodávateľov v databáze Microsoft Accessu. obrázokRoh obrazovky počítača so zobrazeným zoznamom dodávateľov v databáze Microsoft Accessu.
Obrazovka s novou databázou v Microsoft Accesse

Vytvárajte a zdieľajte aplikácie, aj keď nie ste vývojárom*

Za hranicami počítačových databáz

Access je oveľa viac ako len nástroj na vytváranie počítačových databáz. Je to jednoduchý nástroj na vytváranie aplikácií, ktoré vám umožňujú podnikať. Údaje z Accessu sa automaticky ukladajú do rôznych cloudových databáz, preto sú oveľa bezpečnejšie než kedykoľvek predtým. Navyše môžete accessové aplikácie jednoducho zdieľať s kolegami.

Rýchly začiatok pomocou šablón databáz

Začnite rýchlo vytvárať vlastnú aplikáciu alebo sa inšpirujte kolekciou nových, profesionálne navrhnutých šablón aplikácií. Vytvárajte šablóny zo svojich aplikácií a opätovne ich používajte alebo ich zdieľajte s ostatnými.

Tablet zobrazujúci accessovú databázu

Prispôsobenie aplikácií tak, aby rástli spolu s podnikom*

Vytvorenie jednoducho prispôsobiteľných aplikácií

Vytvorte aplikácie, ktoré sú šité na mieru vášmu podniku a vašim zákazníkom. Rýchlo a jednoducho vykonávajte v aplikáciách zmeny, aby sa prispôsobili meniacim sa potrebám organizácie.

Vytváranie jednoducho použiteľných formulárov pomocou automatizácie VBA

Využite široké možnosti jazyka Visual Basic for Applications (VBA) na automatizáciu obchodných procesov a posuňte návrh a použiteľnosť formulárov a zostáv na vyššiu úroveň.

Prenosný počítač zobrazujúci obrazovku Uložiť ako v Accesse.

Integrácia s viacerými zdrojmi údajov*

Integrácia údajov medzi Accessom a podnikovými aplikáciami

Knižnica konektora v Accesse ponúka množstvo spôsobov na integráciu údajov z aplikácií a zdrojov údajov tak, aby ich váš podnik mohol využiť. Integrované scenáre v moderných zdrojoch údajov generujú agregované vizuály a prehľady v známom rozhraní Accessu.

Uloženie údajov v SQL

Uložte si údaje na SQL Server a do Microsoft Azure SQL, vďaka čomu získate lepšiu spoľahlivosť, väčšie zabezpečenie, rozšíriteľnosť a dlhodobú spravovateľnosť. Accessové aplikácie teraz používajú štandardnú syntax jazyka SQL a mimoriadne dôležitú serverovú časť nezávisle od toho, či sú nasadené lokálne alebo v cloude.