5 vecí, ktoré treba vedieť o nariadení GDPR, kým bude neskoro


Čo je nariadenie GDPR?

Všeobecné nariadenie o ochrane údajov (GDPR) Európskej únie bolo prijaté s cieľom vytvoriť jednotné právne predpisy na ochranu osobných údajov, ktoré by platili v celej Európe a chránili všetkých občanov Európskej únie. Nahrádza smernicu o ochrane údajov 95/46/ES, od ktorej sa vo viacerých aspektoch výrazne líši, napríklad:

  • Širšie právomoci. Všeobecné nariadenie o ochrane údajov sa vzťahuje na všetky spoločnosti, ktoré spracovávajú osobné údaje kohokoľvek, kto žije v Európskej únii, bez ohľadu na sídlo spoločnosti.
  • Pokuty. Organizáciám vrátane prevádzkovateľov a sprostredkovateľov údajov, ktoré nie sú v súlade s nariadením GDPR, môže byť uložená pokuta až do výšky 4 % ich celosvetového ročného obratu alebo 20 miliónov EUR (podľa toho, ktorá suma je vyššia).
  • Súhlas. Súhlas musí byť vyžiadaný jasným a jednoducho prístupným spôsobom, pričom musí byť odlíšiteľný od ostatných záležitostí. Okrem toho sa musí dať súhlas odvolať rovnako jednoducho, ako bol udelený.
  • Nahlasovanie porušení: Nahlasovanie porušení bude povinné a musí sa uskutočniť do 72 hodín, odkedy ich organizácia po prvýkrát zistí.
  • Ochrana osobných údajov. Nariadenie GDPR vyžaduje, by bola ochrana údajov súčasťou navrhovania systémov hneď od začiatku, nielen ako ich doplnok.
Image_GDPR_243x150.jpg

Dodržiavanie súladu s nariadením GDPR: Ako spoločnosť Microsoft spĺňa vaše požiadavky

Získať bezplatnú informačnú grafiku (v angličtine)

Úplný zoznam najdôležitejších zmien, ktoré obsahuje všeobecné nariadenie o ochrane údajov v porovnaní so smernicu o ochrane údajov 95/46/ES, nájdete na stránke http://www.eugdpr.org/key-changes.html.

Koho sa to týka?

Nariadenie GDPR sa vzťahuje na organizácie v Európskej únii, ale aj na spoločnosti so sídlom mimo EÚ. Nariadenie GDPR sa týka prakticky všetkých organizácií, ktoré ponúkajú tovar alebo služby dotknutým osobám v EÚ alebo ktoré sledujú správanie dotknutých osôb v EÚ. Nariadenie sa vzťahuje na prevádzkovateľov aj sprostredkovateľov, čo znamená, že z presadzovania všeobecného nariadenia o ochrane údajov nie je vyňatý ani cloud.

Ako dokážu pomôcť služby v cloudovom ukladacom priestore

Vzhľadom na to, že značky, ktoré poskytujú služby miliónom ľudí na celom svete, sú povinné dodržiavať zákony krajín, v ktorých pôsobia, je potrebné, aby organizácie, ktoré v týchto krajinách tiež podnikajú, spolupracovali. Nezáleží na tom, či ste nadnárodná spoločnosť alebo malý webový podnik, ktorý oslovuje zákazníkov v EÚ – výberom cloudových služieb poskytovaných globálnym partnerom, ktorý musí dodržiavať nariadenie GDPR, môžete dosahovať súlad s nariadením GDPR bez väčšej námahy.

Súčasťou služieb Office 365 od spoločnosti Microsoft sú napríklad opatrenia, ktoré sú v súlade so zásadami politiky na ochranu údajov uvedených v nariadení GDPR, ako aj s jeho mandátom na ochranu pred bezpečnostnými hrozbami. Keďže Office 365 sú cloudové služby, môžete dosahovať súlad a zostať pritom pasívni. Navyše poskytujú vašej organizácii viac času sústrediť sa na celkový vplyv dôsledkov nariadenia GDPR.

Ďalšie kroky

Keďže všeobecné nariadenie o ochrane údajov sa ešte neuplatňuje, je zložité predpovedať, ktoré organizácie (či už cloudové alebo ostatné) budú dosahovať súlad s ním hneď na začiatku jeho uplatňovania. Pri hľadaní nástrojov, ktoré vaša organizácia potrebuje na to, aby sama dosahovala súlad s týmto nariadením, však bude treba nájsť spoločnosti, ktoré tvrdia, že ho dosahujú.

Mnohé organizácie sa verejne zaviazali, že v čase, keď sa nariadenie GDPR začne uplatňovať, budú s ním dosahovať súlad. Medzi vhodné prvé kroky určite patrí stručný online prieskum alebo e-mail či telefonát so zástupcami organizácie, s ktorou obchodujete (alebo plánujete obchodovať). Okrem toho skúste požiadať svojho interného odborníka na technológie, aby preveril postupy vašich partnerov s cieľom určiť, či sú pre vašu organizáciu v ére všeobecného nariadenia o ochrane údajov tou správnou voľbou. Ak nemáte odborníka na technológie, ktorý by vám vedel pomôcť, pouvažujte nad tým, že si takéhoto odborníka, ktorý preverí vašich partnerov, najmete. Koniec koncov, náklady v prípade nedosahovania súladu s nariadením by mohli byť vysoké, chrániť sa je preto absolútne nevyhnutné – nielen pre vašu zákaznícku základňu a zisk, ale aj pre budúcnosť celej vašej spoločnosti.

Súvisiace produkty

prenosný počítač surface s otvoreným wordom

Začíname so službou Microsoft 365

Ide o známy balík Office obohatený o nástroje, ktoré vám umožnia lepšie spolupracovať, takže urobíte viac – vždy a všade.

Kúpiť