Zákaznícke údaje – na rozmedzí užitočnej inovácie a narúšania súkromia


V súčasnosti má každý obavy o ochranu svojich osobných údajov. O každom z nás je na rôznych miestach k dispozícii viac informácií než kedykoľvek predtým.

Zhromažďovanie a používanie zákazníckych údajov nie je zlé. Organizácie tieto údaje potrebujú, aby mohli ponúkať produkty a služby, ktoré zákazníci potrebujú. Problémom je nájsť hranicu medzi používaním zákazníckych údajov na poskytovanie užitočných nových funkcií a narúšaním súkromia zákazníkov. Epizóda seriálu Modern Workplace z 11. októbra poskytla rady, ako môžu organizácie spravovať tieto zložité rozhodnutia týkajúce sa politík.

 

Hillery Nye, zodpovedná za ochranu osobných údajov v spoločnosti Glympse, vysvetľuje, ako startupová spoločnosť prijala vedomé rozhodnutie nezhromažďovať údaje napriek tomu, že ich mohla poľahky získať zo svojej aplikácie na zdieľanie polohy v reálnom čase. Spoločnosť zhromažďuje zákaznícke údaje a používa ich na konkrétne účely, ale nikdy tieto údaje neukladá. Je možné, že spoločnosť tak prišla o niekoľko príležitostí, ako zákaznícke údaje speňažiť, ale pani Nye verí, že ešte viac dokázali získať tým, že sú zodpovednou spoločnosťou, ktorá si vytvára dobrú povesť v oblasti ochrany osobných údajov. Hovorila o tom, aký vplyv majú politiky ochrany osobných údajov na značku spoločnosti a ako môžu organizácie lepšie zosúladiť politiky ochrany osobných údajov s obchodnou stratégiou.

5 otázok, ktoré by vedúci pracovníci mali klásť tímom zabezpečenia

Otázky, ktoré je nutné si klásť o bezpečnostných opatreniach v organizácii, prečo sú dôležité a čo ešte potrebujete vedieť.

Získať bezplatnú elektronickú knihu (v angličtine)

Jules Polonetsky je generálny riaditeľ organizácie Future of Privacy Forum, ktorá funguje ako „think tank“ a advokátska skupina so zameraním na otázky ochrany osobných údajov. Vysvetľoval, že spoločnosti potrebujú pochopiť, aké zákaznícke údaje majú, kde sa nachádzajú, aké pravidlá na ne použiť a kto k nim má prístup. Následne si musia vytvoriť normy na ochranu osobných údajov, ktoré sú v súlade s ich obchodnými cieľmi a spĺňajú očakávania zákazníkov. Pán Polonetsky pomohol rozlíšiť zabezpečenie a ochranu osobných údajov. „Zabezpečenie znamená, že k údajom nezískajú prístup ľudia, ktorí na to nemajú oprávnenie. Ochrana osobných údajov sa týka ľudí, ktorí majú oprávnenie mať tieto informácie... a čo s nimi urobia, keď už oprávnenie mať tieto informácie majú.“

Čo môžete urobiť s cieľom udržať zabezpečenie a zaistiť ochranu osobných údajov? Spoločnosť Microsoft vyvinula Secure Productive Enterprise, ponuku, ktorá v sebe spája najnovšie a najpokročilejšie technológie na zabezpečenie, ale aj spravovanie, spoluprácu a analýzu. V tejto epizóde sme ukázali niektoré kľúčové možnosti zabezpečenia v rámci troch produktov, ktoré sú súčasťou ponuky Secure Productive Enterprise: Office 365, Enterprise Mobility & Security a Windows 10.

Pozrite si ju a získajte tipy na spravovanie ochrany osobných údajov, ako napríklad:

  • určite osobu, ktorá bude za ochranu osobných údajov zodpovedná;
  • zosúlaďte politiky ochrany osobných údajov so svojou obchodnou stratégiou;
  • implementujte jasné pravidlá na dodržiavanie noriem na ochranu osobných údajov;
  • poznajte svojich partnerov a spôsob, akým údaje používajú;
  • pochopte, že ignorovanie medzinárodných nariadení na ochranu osobných údajov je príliš veľkým rizikom dokonca aj vtedy, ak nie ste veľkou organizáciou.

Súvisiace produkty

prenosný počítač surface s otvoreným wordom

Začíname so službou Microsoft 365

Ide o známy balík Office obohatený o nástroje, ktoré vám umožnia lepšie spolupracovať, takže urobíte viac – vždy a všade.

Kúpiť