Globálna pracovná sila: nová kultúra práce


Súčasné pracovisko je definované generáciami s veľmi odlišnými skúsenosťami. K tomu sa pridáva aj fakt, že čoraz viac podnikov pôsobí na globálnej úrovni a musí prepájať tímy vzdialené kultúrne aj geograficky. Ako sa teda organizácie vysporadúvajú s týmito generačnými, kultúrnymi a geografickými rozdielmi?

Pozrite si túto epizódu seriálu Moderné pracovisko s názvom Globálne pracovisko: nová kultúra práce a uvidíte diskusiu Cama Marstona, prezidenta spoločnosti Generational Insights a Kelly Joscelynovej, vedúcej náboru talentov v spoločnosti Mastercard, o stratégiách na vytváranie sociálnej spolupráce v prostredí, ktoré pomôže pracovníkom pochopiť, ako dosiahnuť lepšie výsledky pomocou lepšej spolupráce a prekonávaním troch bežných prekážok:

none

Digitálna transformácia: Ako v prvom rade podporiť zamestnancov

Je veľmi dôležité, aby spoločnosti pri stratégiách digitálnej transformácie neprehliadali ľudský faktor

ZÍSKAŤ ELEKTRONICKÚ KNIHU (v angličtine)
  • Pochopenie kultúr – zdieľanie a vytváranie povedomia o kultúrnych rozdieloch, ktoré môže tiež pomôcť pochopiť zákazníkov z celého sveta
  • Spoločenský odstup – budovanie vzťahov a dôvery v rámci geograficky rozptýlených alebo generačne rozmanitých tímov
  • Komunikácia a jej spôsob – pochopenie spôsobu zdieľania informácií alebo získavania odozvy v rozdielnych kultúrach a generáciách na dosiahnutie začlenenia a vyššej produktivity

Vieme vám ukázať aj to, ako služby Microsoft 365 pomáhajú tímom z celého sveta efektívnejšie spolupracovať, čo zahŕňa úžasné možnosti prekladu prezentácií.

Súvisiace produkty

prenosný počítač surface s otvoreným wordom

Začíname so službou Microsoft 365

Ide o známy balík Office obohatený o nástroje, ktoré vám umožnia lepšie spolupracovať, takže urobíte viac – vždy a všade.

Kúpiť