Otázky a odpovede: Ako si spoločnosť Molly Moon pomáha analýzou údajov


Spoločnosť Molly Moon je miestnou legendou, tzn. úspešnou a zbožňovanou zmrzlinárňou, ktorá sa nachádza na ôsmich miestach v Seattli a okolí a vo Washingtone. Jej poslaním je urobiť zo sveta lepšie miesto. Denise Brownová je kontrolórkou v zmrzlinárni Molly Moon a najzodpovednejšou osobou, ktorá zabezpečuje, že hodnota spoločnosti neustále stúpa.

„Pre spoločnosť teda robím všetku prácu s údajmi a účtovníctvo.“ Pani Brownová vraví, že spoločnosť Molly Moon sa usiluje o to, aby sa stala „najúžasnejším zamestnávateľom v našom odvetví“ tým, že bude neustále rozdávať pomoc, úctivo sa správať k zamestnancom a aktívne sa podieľať na rozvoji miestnej komunity.

Môže byť teda podnik skutočne finančne, ekologicky a sociálne zodpovedný a zároveň dosahovať zisk? Opýtali sme sa pani Brownovej, ako to spoločnosť Molly Moon robí a ako využíva analýzu údajov na dosahovanie svojich cieľov.

Otázka: Vaším poslaním je pomocou kopčekov postupne zmeniť svet. Vedeli by ste uviesť niekoľko príkladov, ako to robíte a ako vám analýza údajov pomáha pri práci na tomto poslaní?

Odpoveď: Snažíme sa skutočne pozitívne vplývať na spoločnosť. Spolupracujeme s organizáciami, ktoré pracujú s ľuďmi bez domova alebo s rodinami, ktoré potrebujú jedlo či podporu, snažíme sa o sociálnu rovnoprávnosť a sme politicky aktívni. Už od samého začiatku je všetok odpad vyprodukovaný spoločnosťou Molly Moon 100 % kompostovateľný a využívame výhradne miestne zdroje. Za každú odvedenú prácu od svojho počiatku vyplácame dôstojné mzdy s plne hradenou zdravotnou starostlivosťou pre každého, kto pracuje viac ako 20 hodín v týždni. A robíme všetko pre to, aby sme mohli poskytnúť zamestnancom takú mzdu, vďaka ktorej bude pre nich jednoduché žiť v Seattli.

Dôležité je vytvoriť si plán pre tieto prvky už od začiatku, ako by sa mali nahromadiť, keď sa stanete úspešnejšími. Ak by Molly už v začiatkoch nevytvorila podnik, ktorý by jej toto všetko umožňoval, myslím, že by robila niečo úplne iné. Naozaj to bol nevyhnutný základ na vytvorenie spoločnosti.

Dajme údajom život

Spoznajte, ako vytvárať bohaté a zaujímavé príbehy, ktorými môžete dokonale vizualizovať svoje údaje.

Získať bezplatnú elektronickú knihu (v angličtine)

Otázka: Keďže stojíte na finančnej a analytickej strane podniku, ako toto poslanie ovplyvnilo vašu úlohu?

Odpoveď: Zo svojho pôsobenia v oblasti financií viem, že rozhodnutia sa zakladajú na dosahovaní zisku. Ide o vyšší predaj, nižšie náklady, najväčší dosah na trh. V spoločnosti Molly Moon je potrebné tieto fakty vziať do úvahy, ale rovnako dôležité je, aký vplyv to bude mať na životné prostredie. Z čoho budú mať naši ľudia najväčšiu radosť? Ako podporíme našu komunitu? Ako sa udržíme v pozícii značky, ktorú ľudia vnímajú nielen ako produkt, ale ako spoločnosť s poslaním?

Otázka: Ako viete, že váš prístup konať dobro naozaj funguje?

Odpoveď: Vieme o tom od našich zákazníkov a z komunity. Naši zamestnanci majú pocit, že sú súčasťou niečoho, čo koná dobro. Máme množstvo programov, ktoré im umožňujú zúčastňovať sa na všetkom bezprostrednejšie. Na konci roka sme napríklad vyhradili niekoľko percent z rozpočtu na dary a naši zamestnanci hlasovali o spôsobe venovania týchto peňazí. Približne 95 % našich zamestnancov dáva časť svojej mzdy do fondu, ktorý sa spája s našou spoločnosťou a do ktorého aj prispieva.

Otázka: Akú úlohu zohráva analýza údajov vo vykonávaní poslania spoločnosti Molly Moon konať dobro?

Odpoveď: Údaje používame, aby sme zistili naše predajné očakávania a presne sa zamerali na to, koľko potrebujeme minúť na výplatné pásky a na prísady. Musíme byť neskutočne presní, aby sme vedeli, aké možnosti máme k dispozícii na rozdávanie komunite počas roka a ktorý spôsob je najúčinnejší. Bez prehľadov vytvorených z našich údajov by to čiastočne bolo strieľanie naslepo.

Otázka: Poskytovali by ste výhody, akými sú zdravotná starostlivosť a platená rodičovská dovolenka, aj bez údajov v číslach a bez prehľadov, ktoré dokazujú, že to naozaj funguje?

Odpoveď: Som presvedčená, že by sme ich neposkytovali. Náklady spojené s týmito výhodami tvoria hlavnú súčasť našich výdavkov a ak by sme neboli pri vytyčovaní cieľov a tvorení rozpočtov skutočne presní, nemohli by sme vytvárať také veľkorysé plány, aké vytvárame teraz. Je to kľúč k všetkým tým rozhodnutiam, vďaka ktorým skutočne presne vieme, ako sa bude našej spoločnosti dariť.

Molly vytvorila svoj pôvodný podnikateľský plán s myšlienkou poskytovania dobrého zamestnania s veľkými výhodami pre zamestnancov. Skutočne sa len chcela uistiť, že táto myšlienka bola jadrom podnikania od úplného začiatku.

alternatívny text nadpisu vo formáte RTF

Otázka: Zdieľate prehľady údajov v rámci celej organizácie?

Odpoveď: V skutočnosti áno. Transparentnosť v našom manažérskom tíme je 100 %, takže všetky informácie o financiách a výkonnosti zdieľame s našimi manažérmi. Nielen, že im to pomáha v lepšom rozhodovaní, ale ide aj o súčasť práce na profesionálnom rozvoji. Potom posúvame naberačovi zmrzliny na úrovni vedúceho smeny informácie o tom, ako je na tom výkonnosť spoločnosti v porovnaní s cieľmi, o spokojnosti zamestnancov a zákazníkov a o obľúbenosti príchutí. Takže ide o informácie, ktoré sú dôležitejšie pre ľudí v predajniach.

Skutočne dôležitá je však pri práci s údajmi schopnosť vytvárať skvelé vizuálne znázornenia týchto údajov pre ľudí, ktorí zvyčajne s číslami nepracujú. Či už ide o stĺpcový graf, koláčový graf alebo nejaký druh čiarového grafu, všetky prezentujú údaje takým spôsobom, ktorému môžu ľudia rýchlo porozumieť, pochopiť ho a spracovať jeho význam. Grafy tak obsahujú pre nich skutočne veľmi užitočné informácie. Máme malú kanceláriu a je naozaj skvelé byť priamo vedľa prevádzkového tímu, pretože presne vie, ako potrebujú manažéri predajní, kuchýň a oblastní manažéri vidieť a používať dané údaje.

Otázka: Na aké údaje by sa mali malé podniky zamerať, ak sa pokúšajú o dosiahnutie zisku a zároveň o ekologickú a sociálnu zodpovednosť?

Odpoveď: Myslím, že pravdepodobne kľúčovým spôsobom, pomocou ktorého sa to dá dosiahnuť, je sledovanie vecí, ako napríklad spokojnosť zamestnancov, produktivita a spokojnosť zákazníkov a následne sledovanie ich objemu vzhľadom na čas, akým transakcie narastajú. Veľké množstvo takýchto údajov sa nedá merať rovnakým spôsobom ako predaj, mzdové náklady a množstvo peňazí utŕžené z konkrétnej príchute zmrzliny, ale na týchto miestach by som začala.

Otázka: Meniť svet na lepšie miesto je zjavne dobrá vec, ale je jednoduchšie o nej hovoriť, než sa jej skutočne venovať. Malo by to byť poslanie všetkých malých podnikov?

Odpoveď: Cítim, že ide o mimoriadne užitočnú vec. To, že malé podniky darujú niečo späť komunite, ktorá ich podporuje, sa ako obchod oplatí. Takže zatiaľ čo navonok sa zdá vykonávanie týchto vecí ťažké, myslím si, že návratnosť už len v podobe pocitu, že ste súčasťou niečoho väčšieho ako len podniku, že podporujete ľudí, ktorých ste najali a tých, ktorí prichádzajú do vašich predajní alebo ľudí, ktorí možno nemajú dostatok prostriedkov, sa vám spätne oplatí.

Spoločnosť, ktorá do podstaty každej činnosti umiestňuje hodnoty, sa stane úspešnejšou, pretože takýto druh nadšenia sa prejaví rôznymi spôsobmi.

Súvisiace produkty

prenosný počítač surface s otvoreným wordom

Začíname so službou Microsoft 365

Ide o známy balík Office obohatený o nástroje, ktoré vám umožnia lepšie spolupracovať, takže urobíte viac – vždy a všade.

Kúpiť