Ako úspešní lídri angažujú zamestnancov pomocou moderných obchodných nástrojov na komunikáciu


Nie je žiadnym tajomstvom, že obrovské množstvo zamestnancov nespája s ich prácou nič.

Potvrdila to spoločnosť Aon Hewitt vo svojej globálnej analýze z roku 2017, v ktorej sa zamerala na viac ako 5 miliónov zamestnancov a zistila, že iba 24 % zamestnancov je v práci angažovaných. Čísla spoločnosti Gallup sú ešte alarmujúcejšie: iba 15 %zamestnancov na svete (a iba 33 % v USA) je angažovaných.

Existujú jasné spôsoby, ako prekonať rozdiely v angažovanosti zamestnancov. Musíme lepšie zaraďovať ľudí do rolí, priraďovať im naozaj zmysluplnú prácu a investovať do rozvoja našich vedúcich pracovníkov a manažérov, aby inšpirovali svoje tímy k lepším výkonom.

Jeden zo spôsobov, ako vyriešiť problém s angažovanosťou, sa však často prehliada: obojsmerná komunikácia medzi vedúcimi pracovníkmi a zamestnancami na všetkých úrovniach organizácie. Otvorená a pravidelná komunikácia má moc radikálne zmeniť vašu spoločnosť.

Zosúlaďte ľudí, ktorí pracujú pre vaše poslanie, a dodajte im energiu

Úspešní lídri často komunikujú o poslaní a hodnotách spoločnosti. Takisto vítajú aj úprimné pripomienky a odpovedajú na otázky. Táto voľná a otvorená komunikácia zosúlaďuje zamestnancov a dodáva im energiu, vďaka nej sa poslanie spoločnosti stáva „ozajstným“ pre všetkých a to im pomáha pochopiť, ako k nemu môžu prispieť.

Časopis Chief Executive spravil rozhovor s množstvom vysokých vedúcich predstaviteľov, ktorí sa zameriavajú obzvlášť na komunikáciu so zamestnancami a modelovanie požiadaviek. Bob Leduc, predseda spoločnosti Pratt & Whitney, v rozhovore povedal: „Pevne verím, že mojou prácou je definovať, vymodelovať a podporovať kultúru, akú tu chceme mať.“ Podľa generálneho riaditeľa spoločnosti 7-Eleven Joea DePinta „musíte byť prítomný. Musíte byť viditeľný, je to dôležité vo všetkých podnikoch a hlavne v tom našom franchisingovom. Nadobúdatelia franchisingu musia vedieť, že vedenie im je k dispozícii. Preto sme veľmi otvorení, veľmi dostupní, veľmi prístupní.“

Zapojte zamestnancov do strategických iniciatív

Efektívni lídri tiež jasne a zrozumiteľne komunikujú s organizáciou o strategických iniciatívach. To zabezpečí, že každý chápe, prečo a kam podnik smeruje a ako môže k tomu prispieť. Okrem toho to zamestnancom pomáha lepšie sa pripraviť na zmeny v smerovaní spoločnosti alebo aj v ich práci. Keď rozumejú odôvodneniam vašich iniciatív, sú schopní zmeny prijať, namiesto toho, aby im odporovali.

Najlepší sprievodca nástrojmi založenými na chate

Spoznajte 4 najdôležitejšie požiadavky nástrojov založených na chate

ZÍSKAŤ BEZPLATNÚ INTERAKTÍVNU ELEKTRONICKÚ KNIHU (v angličtine)

Celosvetová telekomunikačná spoločnosť Telefónica posunula tento koncept do nových rozmerov tým, že otvorila strategické diskusie pre celú spoločnosť. „Keď sú naši zamestnanci súčasťou diskusie..., prijmú stratégie za svoje a pracujú na nich s entuziazmom,“ tvrdí Luz Rodrigo, podniková sociálna strategička spoločnosti Telefónica.

Počúvajte a rozprávajte sa vo veľkom

Pri pravej obojsmernej komunikácii majú organizácie (najmä tie väčšie) často problém počúvať zamestnancov. Je to škoda, pretože veľa týchto organizácií dokáže veľmi dobre počúvať zákazníkov. Mohli by zaviesť mnohé z nástrojov, systémov a techník spätnej väzby, ktoré už majú nasadené a používajú ich, aj na to, aby lepšie počúvali svojich zamestnancov. Zamestnanci sú neoceniteľným zdrojom prehľadu, čo sa týka pracovného prostredia spoločnosti, prekážok v produktivite, nápadov na inovatívne nové produkty a služby a množstvo ďalšieho.

Moderné technológie umožňujú vedúcim pracovníkom viesť konverzácie aj vo veľkom. Podnikové sociálne riešenia, ako napríklad Yammer, umožňujú vedúcim pracovníkom komunikovať aj s najväčšími zamestnaneckými základňami osobným spôsobom a častejšie, bez zbytočného rozruchu a nákladov. Okrem toho sú tieto riešenia navrhnuté ako obojsmerná interakcia, čo tradičné komunikačné kanály neumožňovali.

Tým, že naši lídri zdvihnú latku komunikácie so zamestnancami a budú ich počúvať, nezvýšime len angažovanosť, ale podporíme ľudí aj v tom, aby pracovali pre spoločnosť najlepšie, ako dokážu.

Súvisiace produkty

prenosný počítač surface s otvoreným wordom

Začíname so službou Microsoft 365

Ide o známy balík Office obohatený o nástroje, ktoré vám umožnia lepšie spolupracovať, takže urobíte viac – vždy a všade.

Kúpiť